nl
Nieuwsbrief
Expertise

Energie

De klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen voor onze planeet. Meer dan elders is de overstap naar duurzame energiebronnen in onze regio ook een opportuniteit. PMV wil met investeringen (en expertise) in innovatie, infrastructuur en efficiëntie de energietransitie helpen tot stand brengen. Zo geeft het u de kans een rol te spelen in het energiesysteem van morgen.

Tegen 2050 wil de Europese Unie klimaatneutraal zijn. Om antwoorden te vinden op die energie-uitdaging zijn niet alleen middelen nodig, maar vooral ook business-ideeën. U hebt concrete oplossingen voor de overstap naar een koolstofarmere maatschappij? PMV biedt u graag de middelen én de expertise om van uw idee een succes te maken. Ervaring hebben we al. We waren investeerder van het eerste uur in de ontwikkeling, bouw en te exploitatie van windparken op land. Niet alleen financierden we die evolutie; we boden ook expertise tijdens de lange en moeilijke ontwikkelperiode die eigen is aan het vergunningstraject van grote windturbines.

First movers

Al meer dan 12 jaar zijn we bij PMV succesvol in de ondersteuning van ontluikende industrieën actief in de energietransitie. Noem ons dus gerust ‘first movers’ die een markt doen groeien. Bij de opkomst van de hernieuwbare energiesector in Vlaanderen hebben we actief bijgedragen aan de ontwikkeling en financiering van zonneparken en windmolens, zowel op zee als op land. Ondertussen zijn die sectoren matuur en investeren we nog weinig direct in dergelijke hernieuwbare energieprojecten. Maar ons werk is natuurlijk nog lang niet af.

Energy Service Company

Met investeringen in ESCO-bedrijven — sinds 2017 — wil PMV ook bijdragen tot een grotere energie-efficiëntie. In een ideale wereld is die niet nodig, omdat er onbeperkt groene energie beschikbaar is. Maar daar zijn we nog lang niet. Ondertussen neemt de vraag naar elektriciteit fors toe. Naast de productie van groene energie moeten we vandaag daarom de energie zo efficiënt mogelijk gebruiken. De groenste energie? Dat is immers de energie die we niet verbruiken. Voor elke euro aan private investeringen in energie-efficiëntie wil PMV daarom een extra euro publiek geld mobiliseren. Elk goed team met een goed businessmodel moet financiering kunnen vinden.

 

Contacteer onze expert energie

Tom Mortier Hoofd van Energietransitie Tom.Mortier@pmv.eu +32 (0)2 274 64 48