nl
Nieuwsbrief

Samenvatting rapportering vierde kwartaal 2023

Hieronder vindt u een samenvatting van de operationele activiteiten van PMV voor het meest recente kwartaal.

Deze rapportering omvat zowel de financieringsactiviteiten die de PMV-groep van op haar eigen balans realiseert als de waarborgen die zij verleent op naam van en voor rekening van het Vlaams Gewest.

Bekijk hier het kwartaalrapport Q4 2023

Investeren/desinvesteren

PMV aanbod op maat PMV standaardaanbod Totaal
Aantal bedrijven in portefeuille 119 1.757 1.876
Aantal projecten in portefeuille 72 72
Aantal fondsen in portefeuille 59 59
Geïnvesteerd vermogen in bedrijven (in mln. euro) 331,3 228,9 560,2
Geïnvesteerd vermogen in projecten (in mln. euro) 376,7 376,7
Geïnvesteerd vermogen in fondsen (in mln. euro) 228,4 228,4
TOTAAL geïnvesteerd vermogen (in mln. euro) 936,4 228,9 1.165,3
Nieuwe investeringen laatste kwartaal (in mln. euro) 52,8 11,0 63,8
Waarvan opvolginvesteringen 48,1 48,1
Waarvan nieuwe investeringen 4,6 11,0 15,7
Desinvesteringsinkomsten laatste kwartaal (in mln. euro) 28,2 19,1 37,3

 

Verlenen van waarborgen

PMV aanbod op maat PMV standaardaanbod Totaal
Aantal uitstaande waarborgen 65 7.348 7.413
Aantal geregistreerde WinWinleningen 43.194 43.194
Uitstaand waarborgbedrag (in mln. euro) 645,1 889,1 1.534,1
Overeenkomstig financieringsbedrag (in mln. euro) 1.031,7 6.281,6 7.313,3
Totaal financieringsbedrag WinWinlening (in mln. euro) 986,0 986,0
Nieuw waarborgbedrag laatste kwartaal (in mln. euro) 9,6 76,4 86,0
       aantal nieuwe dossiers laatste kwartaal 4 405 409
Nieuw bedrag aan WinWinlening (in mln. euro) 39,9 39,9
      aantal nieuwe dossiers laatste kwartaal 2.116,0 2.116,0