nl
Nieuwsbrief

Samenvatting rapportering vierde kwartaal 2022

Hieronder vindt u een samenvatting van de operationele activiteiten van PMV voor het meest recente kwartaal.

Deze rapportering omvat zowel de financieringsactiviteiten die de PMV-groep van op haar eigen balans realiseert als de waarborgen die zij verleent op naam van en voor rekening van het Vlaams Gewest.

Bekijk het kwartaalrapport

Investeren/desinvesteren

PMV aanbod op maat PMV standaardaanbod Totaal
Aantal bedrijven in portefeuille 129 1.702 1.831
Aantal projecten in portefeuille 65 65
Aantal fondsen in portefeuille 60 60
Geïnvesteerd vermogen in bedrijven (in mln. euro) 333,8 253,5 587,2
Geïnvesteerd vermogen in projecten (in mln. euro) 349,7 349,7
Geïnvesteerd vermogen in fondsen (in mln. euro) 225,7 225,7
TOTAAL geïnvesteerd vermogen (in mln. euro) 909,2 253,5 1.162,6
Nieuwe investeringen laatste kwartaal (in mln. euro) 42,3 8,9 51,2
Waarvan opvolginvesteringen 33,4 33,4
Waarvan nieuwe investeringen 8,9 8,9 17,9
Desinvesteringsinkomsten laatste kwartaal (in mln. euro) 11,5 12,0 23,5

Verlenen van waarborgen

PMV aanbod op maat PMV standaardaanbod Totaal
Aantal uitstaande waarborgen 64 7.513 7.577
Aantal geregistreerde WinWinleningen 37.094 37.094
Uitstaand waarborgbedrag (in mln. euro) 379,9 902,9 1.282,8
Overeenkomstig financieringsbedrag (in mln. euro) 595,2 5.793,7 6.388,9
Totaal financieringsbedrag WinWinlening (in mln. euro) 850,0 850,0
Nieuw waarborgbedrag laatste kwartaal (in mln. euro) 20,1 76,4 96,5
       aantal nieuwe dossiers laatste kwartaal 6 428 434
Nieuw bedrag aan WinWinlening (in mln. euro) 36,6 36,6
      aantal nieuwe dossiers laatste kwartaal 1.340,0 1.340,0