nl
Nieuwsbrief

Samenvatting rapportering derde kwartaal 2022

Hieronder vindt u een samenvatting van de operationele activiteiten van PMV voor het meest recente kwartaal.

Deze rapportering omvat zowel de financieringsactiviteiten die de PMV-groep van op haar eigen balans realiseert als de waarborgen die zij verleent op naam van en voor rekening van het Vlaams Gewest.

Bekijk het kwartaalrapport

Investeren/desinvesteren

PMV aanbod op maat PMV standaardaanbod Totaal
Aantal bedrijven in portefeuille 134 1.787 1.921
Aantal projecten in portefeuille 66 66
Aantal fondsen in portefeuille 57 57
Geïnvesteerd vermogen in bedrijven (in mln. euro) 326,9 253,5 580,4
Geïnvesteerd vermogen in projecten (in mln. euro) 354,2 354,2
Geïnvesteerd vermogen in fondsen (in mln. euro) 255,9 255,9
TOTAAL geïnvesteerd vermogen (in mln. euro) 937,1 253,5 1.190,6
Nieuwe investeringen laatste kwartaal (in mln. euro) 30,4 7,3 37,7
Waarvan opvolginvesteringen 11,7 11,7
Waarvan nieuwe investeringen 18,8 7,3 26
Desinvesteringsinkomsten laatste kwartaal (in mln. euro) 27,4 10,7 38,1

Verlenen van waarborgen

PMV aanbod op maat PMV standaardaanbod Totaal
Aantal uitstaande waarborgen 71 7.551 7.622
Aantal geregistreerde WinWinleningen 35.754 35.754
Uitstaand waarborgbedrag (in mln. euro) 356,3 904,6 1.260,9
Overeenkomstig financieringsbedrag (in mln. euro) 859,2 5.670,5 6.529,7
Totaal financieringsbedrag WinWinlening (in mln. euro) 786,4 786,4
Nieuw waarborgbedrag laatste kwartaal (in mln. euro) 10,6 90,7 101,2
       aantal nieuwe dossiers laatste kwartaal 2 490 492
Nieuw bedrag aan WinWinlening (in mln. euro) 27,0 27,0
      aantal nieuwe dossiers laatste kwartaal 1.351,0 1.351,0