nl
Nieuwsbrief
Expertise

Groeien

Een bedrijf dat wil groeien, heeft middelen nodig. Zeker wanneer grote investeringstickets nodig zijn, is de toegang tot kapitaal of schuldfinanciering niet altijd evident. PMV biedt groeiers daarom verschillende manieren om aan de nodige werkingsmiddelen te geraken, op maat van de grootte en de leeftijd van uw onderneming.

Om te groeien, heeft uw onderneming financiering nodig. Het is niet altijd evident om die te vinden. Groeibedrijven gebruiken doorgaans niet alleen interne financiering om hun evolutie te financieren, maar vaak ook bankfinanciering. Echter: voor elke euro bankfinanciering eist de bank een bepaald volume aan eigen middelen.  Vaak volstaan de middelen van de bank niet. Geen nood: er zijn heel wat niet-bancaire manieren om voldoende financiering te vinden, die de laatste jaren overigens professioneler zijn geworden. Toch blijft de behoefte aan middelen groot in ons land. Per hoofd van de bevolking gaat hier minder financiering naar start-ups en scale-ups dan het gemiddelde in Europa, ondanks soms spectaculaire kapitaalrondes.

Arsenaal

PMV vindt het daarom belangrijk om breed te blijven inzetten op de financiering van groeibedrijven. Het biedt daarvoor een arsenaal aan producten aan, zowel standaardproducten als financiering of waarborgen op maat. Ook via fondsen investeert het in diverse bedrijven. Het kapitaal van uw onderneming openstellen, is één manier om uw doel te bereiken. Maar PMV biedt ook diverse flexibele leningformules en kan verschillende van haar oplossingen probleemloos combineren. Bovendien is PMV een partner die uw groeiproject kan ondersteunen met sectorkennis en andere expertise.