Blijf op de hoogte

De waarborgregeling is een middel om de kredietverstrekking  voor ondernemers te faciliteren. Ze geeft aan de bank of leasingmaatschappij de mogelijkheid om tot 75% van het krediet of de leasingovereenkomst te laten waarborgen door de Vlaamse Overheid. De waarborgregeling bestaat al sinds 1959 maar werd in de loop der jaren diverse malen aangepast.

De financiële instellingen waarmee PMV samenwerkt hebben de mogelijkheid om, binnen een vooraf bepaald budget en het wetgevend kader, zelf te beslissen om voor kredieten of leasingovereenkomsten een waarborg van het Vlaamse Gewest te gebruiken. Elke financiële instelling beslist dit aan de hand van haar eigen procedures, rekening houdend met de voorwaarden die zijn overeengekomen met PMV.

In dossiers met een waarborg tot 750.000 euro kan de financiële instelling zelf beslissen om al dan niet gebruik te maken van de Waarborgregeling. Dat gebeurt uiteraard altijd in overleg met de klant.

PMV verplicht de financiële instelling niet tot het vragen van bijkomende zekerheden als zij een beroep wenst te doen op de Waarborgregeling. Dat betekent dat de bank of leasingmaatschappij zelf kan beslissen welke bijkomende zekerheden zij neemt.

De Waarborgregeling kan ook gebruikt worden voor de ondersteuning van kredieten voor bedrijfskapitaal.

De generieke waarborgregeling kan niet gebruikt worden voor kredieten die dienen voor terugbetaling van bestaande schulden.

De Waarborgregeling kan worden gebruikt voor een aantal vormen van overbruggingsfinanciering. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een kaskrediet te verlengen dat al gewaarborgd is en op eindvervaldag komt. Het is ook mogelijk om de waarborg te verlengen van een al gewaarborgd krediet. De duurtijd van het krediet – bijvoorbeeld de afbetalingsperiode van een investeringskrediet – wordt dan verlengd. De waarborgtermijn kan maximaal vijf jaar verlengd worden, inclusief een eerdere periode van verlenging.