nl
Nieuwsbrief

U kunt bij de VDAB of een andere bevoegde instantie een attest Startlening aanvragen om te bewijzen dat u in aanmerking komt voor een Startlening als werkzoekende. De looptijd van uw lening als werkzoekende bedraagt minimum 5 jaar.