nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

25 miljoen euro aan leningen voor culturele en creatieve kmo’s in België

20 mrt 2018
egmont-pmv

Het Europees Investeringsfonds heeft op maandag 19 maart 2018 garantieregelingen ondertekend met PMV en ST’ART SA, twee financiële tussenpersonen in België, ondersteund door de nieuwe Garantieregeling voor de Culturele en Creatieve Sectoren binnen het kader van het Creative Europe Programma van de EU.

Deze garantieregelingen zullen PMV en ST’ART toelaten om hun financiële mogelijkheden verder uit te breiden naar Belgische kmo’s in de culturele en creatieve industrie, die worden beschouwd als risicovol. Deze financiële tussenpersonen zullen zich richten op subsectoren die momenteel onderbediend zijn, zoals onder meer design, beeldende kunsten, muziek, architectuur en culturele activiteiten, met 25 miljoen euro aan leningen, gespreid over drie jaar en gewaarborgd door de Garantieregeling.

Men verwacht dat er in totaal meer dan 140 kmo’s in de culturele en creatieve industrie toegang zullen krijgen tot financiering ten gevolge van deze nieuwe garantieregeling. Dit akkoord werd mogelijk gemaakt met de steun van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), de centrale pijler van het Investeringsplan voor Europa, ook wel het Junckerplan genoemd.

EIF Deputy Chief Executive, Roger Havenith, zei: “Ik ben verheugd over de eerste twee transacties in België met PMV en ST’ART in het kader van de Garantieregeling voor de Culturele en Creatieve Sectoren. Toegang tot financiering is voor bedrijven in de culturele en creatieve sectoren vaak beperkt en deze nieuwe overeenkomsten zullen beide organisaties helpen om hun leningactiviteiten verder uit te breiden.”

Claire Bury, Deputy Director General of DG CNECT bij de Europese Commissie, zei: “Cultuur en de creatieve sectoren bouwen bruggen tussen kunst, bedrijven en technologie. Zij zijn katalysatoren voor innovatie, verhogen de bereidheid om risico te nemen en zijn cruciaal voor het opbouwen van veerkracht. Creatieve bedrijven helpen doorgroeien en creativiteit stimuleren, staat hoog op de agenda van de Europese Commissie. Dankzij deze twee akkoorden binnen het Creative Europe Programma zullen we de creatieve industrieën in België toelaten om nog meer bij te dragen aan het creëren van werkgelegenheid en economische groei.”

Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, en Koen Kennis, Voorzitter van PMV, zeiden “Wij streven ernaar om het ondernemerschap en professionalisme in alle sectoren aan te moedigen, met inbegrip van de culturele en creatieve sectoren, die niet altijd de meest evidente keuzes zijn. PMV richt zich al tot deze sectoren, maar dankzij de steun van Europa zijn we nu in staat om de risico’s beter te spreiden en meer kansen te geven aan creatieve ondernemers om hun ideeën te lanceren en hun haalbaarheid te toetsen in de markt.”

Rudy Demotte, Minister-President van de Federatie Wallonië-Brussel, en Renaud Witmeur, Voorzitter van de raad van bestuur van ST’ART, zeiden: “Dit is een echte innovatie voor de culturele en creatieve sectoren in België en ST’ART is klaar om zijn leningactiviteiten op te drijven dankzij de garantieregeling en zo een echte kans te geven aan ondernemers.”

De creatieve en culturele sectoren vertegenwoordigen meer dan 7 miljoen jobs in de EU en zijn goed voor 4,2 % van het BNP binnen de EU (bron). Toegang tot financiering is soms moeilijk te verkrijgen door bedrijven die actief zijn in deze sectoren, voornamelijk omwille van het immateriële karakter van hun activa en zekerheden, de beperkte marktgrootte, onzekerheid over de vraag en ook omwille van het gebrek aan expertise bij financiële tussenpersonen die zich richten op de specifieke kenmerken van deze sectoren.

OVER EIF

Het Europees Investeringsfonds (EIF) is deel van de Europese Investeringsbank-groep. Dit fonds heeft als centrale doel om middelgrote, kleine en micro-bedrijven in de Europese Unie te ondersteunen door hen toegang te verschaffen tot financiering. EIF ontwerpt en ontwikkelt risico- en groeikapitaal, waarborgen en microfinanciering die specifiek zijn gericht op dit marktsegment. Met deze rol bevordert EIF de EU-doelstellingen op het vlak van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, ondernemerschap, groei en werkgelegenheid. www.eif.org

OVER PMV

PMV is een doe- en durfbedrijf dat de toekomst van de Vlaamse economie vormgeeft. Zij financiert beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot en met de groei en internationalisering. Met en voor de overheid, en andere partners, realiseert zij projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen. www.pmv.eu

OVER ST’ART SA

Sinds 2010 is ST’ART de marktleider in financiering van cultuur en creativiteit door middel van leningen en kapitaal in Brussel en Wallonië. Met al meer dan 10 miljoen euro geïnvesteerd in diverse subsectoren, zal deze nieuwe garantieregeling haar investeringen bevorderen via de uitbreiding van haar producten, met inbegrip van de FIRST STEP voor beginnende ondernemers en PRET CULTURE, een nieuwe financieringslijn voor de strategische ontwikkeling van culturele organisaties. www.start-invest.be

OVER DE GARANTIEREGELING VOOR DE CREATIEVE EN CULTURELE SECTOREN EN CREATIVE EUROPE

Opgezet als onderdeel van het Creative Europe Programma, is de Garantieregeling voor de Culturele en Creatieve Sectoren het eerste EU-investeringsinstrument met zo’n grote omvang in de culturele en creatieve sectoren. Creative Europe is een zevenjarig programma (2014-2020) met een budget van 1,46 miljard euro voor de overeengekomen periode. Het doel van Creative Europe is het bevorderen van de culturele diversiteit, de verspreiding van de Europese cultuur aan te moedigen en de concurrentiekracht van de culturele en creatieve sectoren te versterken.

OVER HET JUNCKERPLAN

Het Investeringsplan voor Europa, het Junckerplan, richt zich op het stimuleren van investeringen om jobs en groei te creëren door een slimmer gebruik van nieuwe en bestaande financiële middelen. Dit gebeurt door het wegnemen van hinderpalen voor investeringen en door het leveren van visibiliteit en technische ondersteuning bij investeringsprojecten. Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) is de centrale pijler van het Junckerplan. Het verstrekt een firstloss-garantie die de EIB-groep toelaat om te investeren in meer en vaak meer risicovolle projecten. Men verwacht dat de projecten en samenwerkingsverbanden die tot nu toe zijn goedgekeurd voor financiering door EFSI meer dan 264 miljard euro aan investeringen zullen mobiliseren en ongeveer 589.000 kmo’s zullen ondersteunen in de 28 lidstaten. De meest recente EFSI-cijfers per sector en land kunt u hier vinden.

PERSCONTACTEN

EIF: David Yormesor
Tel.: +352 24 85 81 346, e-mail: d.yormesor@eif.org

PMV: Frank Kindt
Tel: +32 (0)472/420790

ST’ART: Virginie Civrais
E-mail: virginie.civrais@start-invest.be

Federatie Wallonië-Brussel: Delphine Van Bladel
Tel: +32 (0)4 76 60 02 61, e-mail: delphine.vanbladel@gov.cfwb.be  

Europese Commissie: Nathalie Vandystadt
Tel: +32 229-67083, e-mail: Nathalie.Vandystadt@ec.europa.eu