nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Erfpachtnemer gezocht voor Sterckshof

23 sep 2022
Erfgoed - Sterckshof

Het Antwerpse provinciebestuur zal samen met de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV een nieuwe bestemming zoeken voor het Sterckshof. De provincie wil voor het kasteel een duurzame economische invulling die een meerwaarde biedt voor de omgeving. Daarnaast moet de renovatie worden gefinancierd en het onderhoud op lange termijn worden gegarandeerd. PMV wil daarvoor het pand in erfpacht geven en gaat samen met de provincie op zoek naar kandidaten.

Het geklasseerde kasteel Sterckshof ligt in het provinciaal domein Rivierenhof in Antwerpen-Deurne. Oorspronkelijk was het een versterkte hoeve die in de 16de eeuw werd omgebouwd tot kasteel. De provincie verwierf het domein in de jaren ’20 van vorige eeuw en liet het volledig heropbouwen naar historische schetsen. Tot 2014 bevond het Zilvermuseum zich in het kasteel. De provincie is sindsdien op zoek naar een nieuwe eigenaar, zonder resultaat.

Herbestemmingsonderzoek

In 2018 werd de Vlaamse investeringsmaatschappij ingeschakeld, die samen met de Provincie een herbestemmingsonderzoek liet uitvoeren door Sum Projects en BDO. “Er volgde een bouwhistorisch onderzoek, een bouwtechnische analyse en een ruimtelijke analyse als basis voor diverse ruimtelijke herbestemmingsscenario’s waarbij ook de financiële haalbaarheid nagegaan werd. De specifieke structuur van het sprookjesachtige kasteel, de klassering en ook de ligging nabij de E313 vormden een uitdaging voor de uitwerking van een duurzame toekomstvisie”, aldus Bertrand Van Regemortel, senior investeringsmanager bij PMV.

Erfpachtformule

“Met de hulp van PMV willen we komen tot een kwalitatieve en economisch verantwoorde activering. We zoeken een investeerder-ondernemer die van het geklasseerde kasteel iets moois wil maken. De ondernemer kan daarbij rekenen op PMV om de economische leefbaarheid van het project te verzekeren door een aanvullende lening voor de renovatiewerken, naast de aankoopfinanciering die PMV ook op zich zal nemen. Het is onze historische plicht om ervoor te zorgen dat het Sterckshof een bruisende plek wordt die extra uitstraling kan geven aan het provinciaal domein”, aldus gedeputeerde Jan De Haes.

Rendabel langetermijntraject

Om een rendabel langetermijntraject alle kansen op slagen te geven, opteerden de provincie en PMV voor een erfpachtformule. De provincie verkoopt het kasteel aan PMV, waarna PMV als eigenaar de erfpachtnemer het volle genot verstrekt gedurende 99 jaar. “Daardoor hoeft de ondernemer de aankoop niet zelf te doen, geniet hij van de ligging van het pand in een prachtig park en kan hij aldus sneller een rendabel businessplan uitwerken”, weet Bertrand Van Regemortel.

Start marktbevraging

PMV en de provincie zien meerdere herbestemmingsmogelijkheden voor het kasteel. Het herbestemmingsonderzoek wees uit dat de locatie voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt, waarbij zowel aan cultuur (ateliers voor kunstenaars), hoger onderwijs, kantoren of wonen kan worden gedacht. “Op de provincieraad van 22 september ging de provincie akkoord met een verdere samenwerking met PMV om de zoektocht naar kandidaten op te starten. Wellicht begin volgend jaar start die marktbevraging”, licht gedeputeerde Jan De Haes toe. Geïnteresseerden zullen dan documenten kunnen opvragen met o.a. de stedenbouwkundige mogelijkheden en kunnen vervolgens een biedingsdossier indienen met o.a. een visienota over het beoogde project. Streefdoel is om in de zomer van 2023 een voorkeursbieder te selecteren en de onderhandelingen te starten.