nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Stad Dendermonde en PMV zoeken nieuwe bestemming voor de Bomvrije Kazerne

4 okt 2023
Stad Dendermonde en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV zoeken een nieuwe bestemming voor de Bomvrije Kazerne en organiseren daarvoor een marktverkenning. Met het initiatief willen ze na een 1ste herbestemmingsonderzoek een nog beter zicht krijgen op ondernemers of organisaties die in het pand (met een ruimte waarin het Ros Beiaard wordt gestald) een rendabele activiteit willen opzetten. Het resultaat van de marktverkenning zal de richting bepalen van het verdere herontwikkelingstraject. Op vrijdag 27 oktober organiseren de stad en PMV in de kazerne een informatiemoment voor geïnteresseerden.
De Bomvrij Kazerne is beschermd als monument. Het oefenplein, de ommuring en de bijgebouwen zijn beschermd als dorpsgezicht. Met de hulp van PMV wil de stad komen tot een kwalitatieve en economisch verantwoorde activering. Stad Dendermonde en PMV zijn op zoek naar investeerders, organisaties of ondernemers die er iets mooi van willen maken. PMV verzekert, indien nodig, de economische leefbaarheid van het project door bijvoorbeeld, een kapitaalparticipatie of een lening, aan te bieden en waakt erover dat alle wettelijke regels en marktvoorwaarden in acht worden genomen.

Herbestemmingsonderzoek

Een herbestemmingstraject is een complex traject. De geschiedenis en de ligging van de Bomvrije Kazerne hebben een specifieke aanpak nodig. PMV bezit de knowhow om die complexe processen in goede banen te leiden om zo een rendabel langetermijntraject alle kansen op slagen te geven. Vroeger werd al een beperkt herbestemmingonderzoek uitgevoerd. Met de marktverkenning wil de stad en PMV de mogelijkheden voor de site nu grondiger onderzoeken en iedereen de kans geven om invullingen voor de site in te dienen. De mogelijke pistes die de verkenning zal opleveren, zullen de volgende fases van het traject bepalen: de aanbestedingsprocedure, de graad van restauratie, de invulling, de financiële structuur …

Heel wat mogelijkheden

De stad en PMV zien heel wat herbestemmingsmogelijkheden voor de Bomvrije Kazerne. De locatie kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Stad Dendermonde en PMV staan open voor alle ideeën en gaan graag in dialoog met investeerders, ondernemers of organisaties die concrete plannen hebben. Bij voorkeur zijn die stadsondersteunend of stadsversterkend. Ze moeten natuurlijk rekening houden met het feit dat de kazerne de stalling blijft van het Ros Beiaard en de gildereuzen. De stad is overigens ook geïnteresseerd om in de kazerne het Ros Beiaard Experience Center onder te brengen. Samen met PMV is de stad verder bereid om creatieve (financierings)formules uit te werken die het mogelijk maken voor investeerders, ondernemers of organisaties om sneller een rendabel businessplan uit te werken.

Infomoment

Op vrijdag 27 oktober 2023 (12:30u) organiseren de stad en PMV een informatiemoment waarbij ze de resultaten van het eerdere herbestemmingsdossier zullen toelichten en vragen van geïnteresseerde partijen zullen beantwoorden. Het informatiemoment is ook een netwerkmogelijkheid voor geïnteresseerde partijen. Aansluitend wordt er een bezoek aan de site georganiseerd, waarbij uitzonderlijk de kazerne en de bijgebouwen gedeeltelijk worden opengesteld voor de geïnteresseerden. Na het infomoment verwachten de stad en PMV dat geïnteresseerde ondernemers, investeerders of organisaties hun interesse kenbaar maken tegen 17 november 2023. Nadien volgt er wellicht een officiële marktbevraging waarbij geïnteresseerden een biedingsdossier moeten indienen met o.a. een visienota over het beoogde project. Eind dit jaar hoopt de stad en PMV een zicht te hebben op mogelijke invullingen, waarna ze bij de start van volgend jaar het proces voor de definitieve toewijzing zouden moeten kunnen opstarten.

Info over marktbevraging

Alle informatie m.b.t. de marktbevraging kan worden geraadpleegd op de site van de Stad Dendermonde.