nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

97% ondernemingen gaat in op betalingsuitstel

20 apr 2020
shop-pmv

Om de economische impact van het coronavirus voor Vlaamse ondernemingen op te vangen, besliste de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV om de terugbetaling van financiering tijdelijk op te schorten. Van de 911 bedrijven die gebruik maakten van een Startlening, Cofinanciering of Cofinanciering+ of van enkele kleinere leningen van PMV gingen er slechts 22 (2,4%) ondernemingen niet in op het aanbod. Bij de 889 overige bedrijven worden de voorziene domiciliëringen voor terugbetaling van kapitaal en intresten opgeschort voor drie maanden. Indien nodig wordt het uitstel verlengd tot zes maanden.

De Startlening, Cofinanciering en Cofinanciering+ behoren tot het standaardgamma van financieringsinstrumenten die door het submerk PMV/z van de Vlaamse investeringsmaatschappij op de markt worden gebracht en ondernemers krediet verschaffen tot 700.000 euro. Om de economische impact van het coronavirus voor de ondernemingen op te vangen, besliste PMV om de terugbetaling van die standaardfinanciering, alsook van kleinere leningen bij PMV, op te schorten voor minimum 3 maanden, ongeacht de sector waarin de onderneming actief is. PMV stuurde daarvoor naar alle bedrijven een mail met het aanbod. Enkel wie niet wenste in te gaan op het aanbod, moest reageren. “Dat hebben slechts 22 ondernemers gedaan: zij blijken een voldoende grote cashbuffer te hebben, of zijn actief in een sector die zo goed als geen impact ondervindt van de coronacrisis”, aldus Filip Lacquet, groepsmanager bedrijfsfinanciering bij PMV, die blij is dat de PMV-maatregelen in de smaak vallen bij ondernemend Vlaanderen.

PAKKET MAATREGELEN

Het uitstel van betaling is een onderdeel van een pakket aan maatregelen dat de Vlaamse overheid via PMV op touw zette. Zo werd de bestaande ‘generieke’ waarborgregeling (300 miljoen euro) uitgebreid met een coronacrisis-waarborg van 100 miljoen euro en werd de waarborgcapaciteit voor waarborgen boven anderhalf miljoen euro (de Gigarant-waarborgen) verdubbeld tot 3 miljard euro. PMV nam de voorbije weken ook contact op met bedrijven die een niet-gestandaardiseerde lening hebben bij PMV of waarin PMV een kapitaalparticipatie heeft, met het oog op de uitwerking van een financieringsoplossing. Ten slotte komt er nog een ‘achtergestelde’ lening op 3 jaar voor kmo’s, zelfstandigen, start-ups en scale-ups. “We vrezen dat heel wat bedrijven in deze crisistijden onvoldoende kredieten kunnen ophalen op de private markt voor de middellange termijn, of dat hun solvabiliteit ernstig wordt aangetast door de huidige crisis. Daarom creëren we een product dat complementair is aan de overbruggingskredieten tot 12 maand waarvoor de banken een federale waarborg hebben gekregen.”, aldus Lacquet, die nog aanvult dat op enkele dagen tijd al meer dan 500 ondernemers interesse hebben getoond in het product.