nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Aannemer gezocht voor VIB-hoofdkantoor met bio-incubator

3 mrt 2021
vib-plan-pmv

Met PMV als cofinancier bouwt het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) een duurzame ultramoderne bio-incubator met daarin ook het nieuwe hoofdkantoor van VIB. Het gebouw komt op de nieuwe technologiecampus op Tech Lane Ghent Science Park, een project van UGent, de stad Gent en PMV. Na de indiening van de omgevingsaanvraag eind 2020 wordt in de week van 22 maart de bouwopdracht aangekondigd voor de aanstelling van een algemene aannemer.

De Vlaamse biotechsector is in volle expansie. De voorbije vijf jaar werden in ons land meer dan 35 nieuwe biotechbedrijven opgericht, en verschillende start-ups vestigden zich in Vlaanderen. Het VIB is de stuwende kracht van die evolutie. Om tegemoet te komen aan de evolutie van de sector bouwt VIB – met PMV als cofinancier – een duurzame ultramoderne bio-incubator met daarin ook het nieuwe hoofdkantoor van VIB. Het gebouw komt op de nieuwe technologiecampus op Tech Lane Ghent Science Park, een gebiedsontwikkeling van UGent, de stad Gent en PMV dat twee campussen, een nieuw te ontwikkelen kenniszone op het bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde én de verdere uitbouw van het Technologiepark Ardoyen internationaal gaat positioneren als ecosysteem voor kennisintensieve bedrijven.

BIOTOOP

Het gebouw, ontworpen door Modulo Architects, Stéphane Beel Architects, en studiebureau Istema, biedt een antwoord op de toenemende vraag naar aangepaste labo-infrastructuur en zal ook de nieuwe biotoop worden van de ondersteunende diensten van VIB. De bio-incubator zal plaats bieden aan tien tot vijftien startende biotechbedrijven. De nabijheid van kennisinstellingen met de nodige expertise en talenten zorgt voor een uitstekende voedingsbodem voor jonge starters.

KAPITAAL EN ACHTERGESTELDE LENING VAN PMV

Samen richten de VIB en PMV een projectvennootschap op om het project te realiseren én te exploiteren op het Tech Lane Ghent Science Park om de verdere verankering van de biotechcluster in Gent te verzekeren. Met het project wordt tegemoetgekomen aan de grote vraag naar aangepaste labo-infrastructuur. De nieuwe bio-incubator zal startende biotechbedrijven en spin-offs ondersteunen en helpen in hun groei. Voor Tech Lane Ghent Science Park is de komst van het VIB-hoofdkantoor een belangrijke katalysator voor de verdere ontwikkeling van de site. In totaal zullen er een 350-tal mensen tewerkgesteld worden door de realisatie van dit project. PMV coördineerde de procedures en verstrekte een achtergestelde lening en bijkomend kapitaal aan de projectvennootschap die instaat voor de bouw en de exploitatie.

BOUWOPDRACHT

Het nieuwe bouwwerk wordt toonaangevend met zijn opmerkelijke en toekomstgerichte ontwerp dat een baken zal vormen voor de biotechcluster langsheen de E40. “Na de indiening van de omgevingsaanvraag eind 2020 publiceren we in de week van 22 maart de opdracht voor de bouw, via een openbare procedure van bouwwerken waarvoor een algemene aannemer wordt aangesteld. Het betreft de ruwbouw, technieken, afwerking en inrichting van het gebouw, een hoogbouw van ca. 14.000 m². Meer informatie over de opdracht en een beschrijving van de site zal te vinden zijn in het Bulletin der Aanbestedingen en het Europees Publicatieblad”, aldus Mia Segaert, Senior Investment Manager Vastgoed bij PMV, die het project coördineert.

CONTACT

Meer informatie bij Mia Segaert, Senior Investment Manager Vastgoed: mia.segaert@pmv.eu