nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

ARKimedes krijgt opnieuw 50 mln. euro extra slagkracht

23 apr 2016
pmv-nieuws

ARKimedes (Activering van Risico Kapitaal) co-investeert via verschillende fondsen (ARKIV’s) in beloftevolle kmo’s. Het fonds werkt als een hefboom voor het mobiliseren van private investeringen. ARKimedes-Fonds II beschikt met deze kapitaalverhoging over in totaal 210 miljoen euro om te investeren in ARKIV-fondsen, waarbij voor elke euro van ARKimedes minimaal een euro private inbreng genereert. ARKimedes is een zeer geapprecieerd vehikel in de ondernemers- en investeerderswereld.

“Deze Vlaamse regering probeert economische activiteiten en werkgelegenheid in Vlaanderen te verankeren. Uit OESO-onderzoek blijkt dat de toekomstige groei in werkgelegenheid voor een significant deel zal afhangen van onze sterke groeibedrijven. Met deze kapitaalverhoging zetten we in op bedrijven die de startup-fase ontgroeid zijn en nu internationaal willen opschalen. Zij zijn de komende jaren de grote leverancier van jobs, dus willen we hen met onze ARKimedesfondsen bereiken en verankeren,” zegt minister Muyters.

Internationale groei heeft doorgaans een kapitaalnood van 10 à 20 miljoen euro, maar het vroegere plafond van 1,5 miljoen euro maakte veel mooie investeringen voor ARKimedes onbereikbaar. Daardoor hadden Vlaamse groeiers vaak geen ander alternatief dan te kiezen voor een internationale groep. Het optrekken van het plafond, de mogelijkheid tot herbeleggen en deze bijkomende kapitaalverhoging zijn onderdelen van een duidelijke strategie om in te zetten op groeibedrijven.

Marc Wachsmuth, partner en mede-oprichter van Capital-E verwelkomt het initiatief om opnieuw extra middelen te voorzien in Arkimedes-Fonds II: “Dit laat ARKimedes toe om grotere investeringen te doen in ARKIV-fondsen, die dan op hun beurt grotere rondes kunnen onderschrijven in start-ups en jonge ondernemingen. De vroegere ARKimedesregeling, met investeringsbeperkingen per jaar, zorgde voor “drip feeding”, waarbij een beloftevolle onderneming maar mondjesmaat extra kapitaal kon aantrekken en mogelijkerwijs zelfs afgeremd werd in haar groei. Deze regeling werd begin van dit jaar substantieel versoepeld, zodat een bedrijf vandaag ten volle alle kansen in de markt kan grijpen. Met grotere ARKIV’s kunnen we nu bovendien inspelen op de typisch grotere kapitaalbehoefte in een (latere) verdere ontwikkelingsfase van een onderneming. Dit biedt een win-winsituatie: voor de onderneming, die geen tijd verliest in haar zoektocht naar extra middelen; en voor de ARKIV’s die nu ten volle hun “winners” kunnen ondersteunen zonder extra kapitaaldilutie.”