nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Betalingsuitstel PMV-financiering wordt verlengd met drie maanden

25 mei 2020
uitbreiding-winwinlening-pmv

Om de economische impact van het coronavirus voor Vlaamse ondernemingen op te vangen, besliste de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV al eind maart om de terugbetaling van financiering tijdelijk op te schorten voor drie maanden. 97% van de ondernemingen die gebruik maken van PMV-financiering, gingen op het aanbod in. De opschorting wordt met nog eens drie maanden verlengd.

Van de 911 bedrijven die gebruik maken van een Startlening, Cofinanciering of Cofinanciering+ van PMV/z-Leningen, of van enkele kleinere leningen van PMV, gingen slechts 22 (2,4%) ondernemingen niet in op het aanbod tot betalingsuitstel. Bij de 889 overige bedrijven werden de voorziene domiciliëringen voor terugbetaling van kapitaal en intresten opgeschort voor drie maanden. “Toen al lieten we weten dat het uitstel zou worden verlengd tot zes maanden indien nodig. Gezien de uiterst langzame herneming van het sociaaleconomische leven en de aanhoudende crisissituatie voor vele bedrijven, was het een evidente beslissing om de opschorting te verlengen”, weet Roald Borré, head of equity investments bij PMV.

VERLENGING AANBOD

De Startlening, Cofinanciering en Cofinanciering+ behoren tot het standaardgamma van financieringsinstrumenten die door het submerk PMV/z van de Vlaamse investeringsmaatschappij op de markt worden gebracht om ondernemers krediet te verschaffen tot 700.000 euro. De terugbetaling van die standaardfinanciering, alsook van kleinere leningen bij PMV, wordt nu opgeschort voor een bijkomende 3 maanden, ongeacht de sector waarin de onderneming actief is. PMV stuurde daarvoor naar alle bedrijven een mail met de verlenging van het aanbod. Enkel wie niet wenst in te gaan op het aanbod, moet reageren. “Toen we eind maart het voorstel deden om drie maand betalingsuitstel toe te staan, gingen slechts 22 ondernemers niet in op het aanbod: zij blijken een voldoende grote cashbuffer te hebben, of zijn actief in een sector die zo goed als geen impact ondervindt van de coronacrisis”, aldus Filip Lacquet, groepsmanager bedrijfsfinanciering bij PMV, die blij is dat de PMV-maatregelen in de smaak vallen bij ondernemend Vlaanderen.

PAKKET MAATREGELEN

Het uitstel van betaling is een onderdeel van een pakket aan maatregelen dat de Vlaamse overheid via PMV op touw zette. Zo werd de bestaande ‘generieke’ waarborgregeling (300 miljoen euro) uitgebreid met een coronacrisis-waarborg van 100 miljoen euro en werd de waarborgcapaciteit voor waarborgen boven anderhalf miljoen euro (de Gigarant-waarborgen) verdubbeld tot 3 miljard euro. PMV nam de voorbije weken ook contact op met bedrijven die een niet-gestandaardiseerde lening hebben lopen of waarin PMV een kapitaalparticipatie heeft, met het oog op de uitwerking van een financieringsoplossing. Ten slotte is ook de ‘achtergestelde’ lening op 3 jaar voor kmo’s, zelfstandigen, start-ups en scale-ups, de zogenaamde ‘corona-lening’ ondertussen een feit. “We vrezen dat heel wat bedrijven in deze crisistijden onvoldoende kredieten kunnen ophalen op de private markt voor de middellange termijn, of dat hun solvabiliteit ernstig wordt aangetast door de huidige crisis. Daarom creëren we een product dat complementair is aan de overbruggingskredieten tot 12 maand, waarvoor de banken een federale waarborg hebben gekregen.”, aldus Filip Lacquet, die meldt dat ondertussen al meer dan 900 ondernemers interesse hebben getoond in het product en meer dan 200 al effectief een aanvraag hebben ingediend. Twee door de Vlaamse regering principieel goedgekeurde maatregelen moeten nog worden uitgewerkt: de uitbreiding van de Winwinlening (zodat kleine ondernemingen meer kapitaal kunnen ophalen bij vrienden en familieleden) en de handelshuur-lening (een tegemoetkoming voor ondernemingen die hun handelshuur niet meer kunnen betalen).