nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Boekhoudapp voor student-ondernemers en bijberoepers krijgt Startlening

dexxter-team-pmv

Met boekhoudapp Dexxter maken Robbe Claessens, Stan De Pauw en Giel Thomas het makkelijk voor bijberoepers en student-ondernemers om zelf hun boekhouding te voeren. Ze verlagen zo de drempel naar het ondernemerschap: veel studenten zien immers op tegen de administratie en de kosten, en heel wat zelfstandigen in bijberoep vinden moeilijk een accountant. Met een Startlening van PMV willen de ondernemers het bereik van de app vergroten.

“Onze eerste start-up White Labels, een platform om freelance studenten in contact te brengen met kmo’s, leidde tot het idee om een boekhoudplatform te ontwikkelen. We ervaarden dat geïnteresseerde studenten niet als freelancer wilden werken omdat de administratie en de kosten van het ondernemerschap hun afschrikten. Hun ouders wilden bovendien dat ze fiscaal ten laste bleven om het kindergeld te kunnen behouden, en ook de combinatie met andere bijverdienjobs maakte hen onzeker. We besloten het geweer van schouder te veranderen en Dexxter te ontwikkelen: een webapplicatie die het voor student-ondernemers en zelfstandigen in bijberoep mogelijk maakt om zelf hun boekhouding in handen te nemen, al dan niet begeleid door een accountant”, vertelt Stan De Pauw.

Ondernemerschap stimuleren

De app maakt het makkelijker om te ondernemen. Giel Thomas: “Studenten die hun opleiding met een freelance job combineren, ontwikkelen heel wat competenties die belangrijk zijn in hun latere carrière. Wij willen daarom zoveel mogelijk studenten stimuleren om te werken tijdens hun opleiding. Hun statuut is zeer gunstig: ze betalen nauwelijks sociale bijdragen. Bepaalde grenzen mogen ze echter niet overschrijden, en administratief moet alles correct zijn. Ze moeten bijvoorbeeld een btw-listing maken en de personenbelasting correct ingeven. Ons platform maakt het hen makkelijker om de stap naar het ondernemerschap te zetten.” Ook voor zelfstandigen in bijberoep is dat het geval: “Zij vinden soms moeilijk een accountant. Heel wat kantoren zijn overbevraagd, en bijberoepers zijn door hun vaak lagere en onzekere omzet niet altijd de ideale klanten. Met onze app kunnen ze hun boekhouding zelf in handen nemen waardoor de accountant zich kan focussen op gericht advies”, aldus Giel Thomas.

Fiscale controle

De applicatie ontwikkelden ze grotendeels zelf en is sinds mei operationeel. De boekhoudkundige input vonden ze bij hun accountant Giel Thomas, die in zijn kantoor zelf ervaarde dat er heel wat zelfstandigen in bijberoep moeilijk een accountant vonden en in de tool een oplossing zag voor dat probleem. Hij besloot mee in Dexxter te stappen. “De eerste gebruikers zijn alvast zeer enthousiast”, weet Robbe Claessens. Met het platoform kunnen ze de aangifte voor hun personenbelasting voorbereiden, hun btw-listing maken, facuren opstellen, offertes voorbereiden en kosten ingeven (door foto’s van bonnetjes toe te voegen). Giel Thomas: “Het platform biedt ook een accountants-module met dashboard aan waarmee een accountant een aantal voor hem belangrijke parameters kan instellen om proactief een melding te krijgen, denk daarbij aan omzet, winst, afwijking op sociale bijdragen, overschrijden van een drempelwaarde, enzovoort. Zo verbeteren we de wisselwerking tussen enerzijds de beperkte groep accountants en anderzijds de sterk groeiende groep student-ondernemers en bijberoepers. Op die manier heeft een accountant minder werk met die dossiers, waardoor hij meer klanten kan servicen, en de klanten een lagere factuur zullen ontvangen.”

Startlening

Om het platform op te schalen en de bekendheid ervan te vergroten, doet het ondernemerstrio een beroep op een Startlening van PMV/z, het submerk van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV voor gestandaardiseerde financieringsoplossingen. Pieter-Jan D’Haese, financieel analist bij PMV, gelooft in de toekomst van de start-up: “Het platform van Dexxter is het antwoord op een nood in de markt en overtuigde al verschillende klanten. Het is nu, na de eerste markttractie, zaak om zo snel mogelijk een groter bereik op te bouwen. Wij geloven zowel in het platform als in het team, en ondersteunen het verhaal van Dexxter dan ook met een Startlening.” Ook met andere geïnteresseerde financiers heeft Dexxter al gesprekken gehad, maar het ondernemerstrio wil nu eerst verder evolueren om een duidelijker zicht te krijgen op de schaalbaarheid en de waardering van de business.