nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

De visie van onze expert: energie-efficiënte investeringen voor kmo’s mogelijk maken

22 jun 2017
tom-pmv

Dat energie-efficiëntie een van de sleutels is om het klimaatvraagstuk te ontgrendelen, wordt door niemand in twijfel getrokken. Die uitdaging is er niet enkel bij de particuliere huizenmarkt, maar evenzeer bij de vele kmo’s die Vlaanderen rijk is. Te weinig ondernemingen investeren vandaag in energie-efficiëntie. Studies van Unizo wijzen uit dat kmo’s gemiddeld 20 % energie kunnen besparen.

Maar slechts een beperkt aantal ondernemingen beschikt over voldoende middelen om de investeringen zelf te financieren. De bestaande subsidiesystemen, zoals de ecologiepremies of verhoogde investeringsaftrek, zijn bovendien weinig aantrekkelijk voor kmo’s omdat deze op de eigen balans vallen. Bedrijven willen hun balans liever niet verzwaren met schulden aangegaan voor investeringen die buiten de core business van de onderneming liggen. Een alternatief – financiering op de balans van zogenaamde Energy Saving Companies zelf – is in de praktijk tot nu toe vooral haalbaar voor zeer kredietwaardige bedrijven, waardoor kmo’s uit de boot vallen.

Ook de terugverdientijd van energiebesparende investeringen, die vaak meer dan 5 jaar bedraagt, is voor heel wat kmo’s aan de hoge kant. Nogal wat bedrijven hanteren voor investeringen in hun core-activiteiten terugverdientijden van minder dan 3 jaar waardoor investeringen in energiebesparing niet prioritair of dringend geacht worden en dus links gelaten worden.

Hefboomeffect benutten

De financiële drempels bij investeringen in energie-efficiëntie moeten weggenomen worden om de markt een nieuwe impuls te geven. Dat kan door als overheid zelf middelen te voorzien, maar evengoed door het beschikbare risicokapitaal in Vlaanderen aan te spreken. Het hefboomeffect van energie-efficiënte bedrijven is immers enorm. Door minder energie te verbruiken daalt de uitstoot van broeikasgassen, stijgt impliciet het aandeel hernieuwbare energie en helpen we de ambitieuze klimaatdoelstellingen te bereiken. België engageerde zich immers tot een energie-efficiëntiedoelstelling van 17,8% tegen 2030 én in het Vlaams gewest moet tegen 2030 maar liefst 15,7% minder broeikasgassen worden uitgestoten ten opzichte van het jaar 2005.

Maar Investeringen in energie-efficiëntie kunnen in belangrijke mate ook de competitiviteit van onze Vlaamse ondernemingen versterken. Bij tal van bedrijven maakt de energiefactuur immers een aanzienlijk deel uit van de totale kosten. Daarnaast zal de markt voor bedrijven die actief zijn in de sector van energie-efficiëntie wellicht nog jaren blijven groeien. Het International Energy Agency (IEA) berekende dat de omvang van investeringen in energie-efficiëntie in 2015 wereldwijd al twee derde groter was dan de investeringen in conventionele energieproductie. In de EU genereert deze sector alleen al een omzet van zo’n 2,7 miljard euro. Vlaanderen zou kunnen inzetten op de versterking van de innovatieve capaciteit omtrent producten en best practices op vlak van energie-efficiëntie en zo bijkomende exportmogelijkheden creëren.

PMV draagt met de investering van 20 miljoen euro in ESCO-bedrijven of ESCO-fondsen alvast zijn steentje bij.