nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

EIB en PMV ondersteunen Vlaamse ondernemers

2 mei 2022
eib-gigarant-pmv

De Europese Investeringsbank (EIB) en Gigarant N.V., een specifiek opgericht ondersteuningsmechanisme (special purpose vehicle) beheerd door de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), hebben een nieuw samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het gaat om een tegengarantie van EUR 350 miljoen van de EIB aan Gigarant, waardoor uiteindelijk minimaal EUR 875 miljoen aan nieuwe financiering beschikbaar komt voor Vlaamse bedrijven (middelgrote en grote ondernemingen[i]).

De EIB-tegengarantie wordt mogelijk gemaakt door steun uit het Europees Garantiefonds (EGF) dat in de zomer van 2020 werd opgetuigd om Europese bedrijven door de COVID-19-crisis heen te helpen. De coronacrisis was de start van een reeks crises die nog steeds sterk wegen op onze economie en bedrijven. Door de oorlog in Oekraïne zijn ook de energieprijzen sterk gestegen en tegelijk zien we een heel sterke inflatie in België. Om onze ondernemingen te kunnen wapenen voor de toekomst is deze samenwerkingsovereenkomst dan ook een belangrijke stap.

Het ondersteuningsmechanisme van Gigarant werkt als volgt: commerciële banken kunnen bij Gigarant garanties verkrijgen voor leningen aan Vlaamse bedrijven die het moeilijk hebben gepaste financiering te verkrijgen door de economische gevolgen van de Coronacrisis of andere redenen en crises. Het betreft waarborgen vanaf  EUR 1,5 miljoen.

Risicodeling

De toegevoegde waarde van het ondersteuningsmechanisme zit in het delen van het risico tussen de commerciële banken, Gigarant en de EIB. Door het delen van de risico’s verbonden aan de leningen kan men namelijk een groter volume aan leningen beschikbaar stellen en zo meer Vlaamse ondernemers bereiken.

Concreet blijft minimaal 20% van het risico bij de commerciële banken en garandeert Gigarant maximaal 80% van het gedragen risico. Van dit bedrag zal dan weer de helft van het risico gedragen worden door de Europese Investeringsbank door middel van de tegengarantie van EUR 350 miljoen. Het gaat hier dus over een gedeeld en meer gespreid risico tussen de verschillende partijen dat de ondersteuning van minimaal EUR 875 miljoen kredietverlening aan Vlaamse bedrijven mogelijk maakt.

De eindbeslissing over de toekenning van garanties ligt bij Gigarant. Het ondersteuningsmechanisme kan retroactief toegepast worden op garanties die Gigarant toekende sinds 1/1/2021.

Europese samenwerking voor Vlaamse ondernemers

“Onze Vlaamse ondernemers hebben de voorbije twee jaar aan crisis na crisis het hoofd moeten bieden. Na covid-19 en Brexit, worden zij vandaag geconfronteerd met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Het is essentieel dat bedrijven en zelfstandigen vlot toegang hebben tot financiering om zo’n periodes te kunnen doorstaan. Naast de directe liquiditeitssteun die we als Vlaamse Regering vandaag met de overbruggingslening bieden, is een slagkrachtige waarborgregeling nodig om de toegang tot leningen te verzekeren. De tegengaranties die we vandaag met de Europese Investeringsbank en het Europese Investeringsfonds kunnen ondertekenen, zorgen ervoor dat onze ondernemers van voordeligere waarborgpremies kunnen genieten, en dat Gigarant meer Vlaamse ondernemingen kan ondersteunen. Een schitterend voorbeeld van Europese samenwerking die concrete resultaten oplevert voor onze Vlaamse ondernemers.” aldus Vlaams minister van Economie Hilde Crevits.

Frédéric Meire, Algemeen directeur van Gigarant: “Wij zijn zeer verheugd dat we samen met de Europese Investeringsbank de Vlaamse ondernemers kunnen blijven ondersteunen om een antwoord te bieden aan mogelijke financieringsproblemen in het uitdagend financieringslandschap van vandaag. Het is die gezamenlijke aanpak die een antwoord kan bieden op de uitdagingen van onze ondernemers vandaag.”

EIB Vice-President Kris Peeters voegde toe: “De gevolgen van de pandemie laten zich nog steeds voelen bij Vlaamse bedrijven. Nog steeds zijn er bedrijven die kampen met onvervulde financieringsbehoeften. Door middel van het Europees Garantiefonds (EGF) en het ondersteunen van Gigarant draagt de Europese Investeringsbank een deel van het risico verbonden aan de leningen aan Vlaamse bedrijven. Net door het risico te delen met onze partners slagen we er in een groter volume aan leningen beschikbaar te stellen en zo meer Vlaamse ondernemers te bereiken. Zo maken we een verschil.”

Schematische voorstelling van ondersteuningsmechanisme:

eib-gigarant-pmv-schema

Het Europees Garantiefonds (EGF) is door de EIB Groep opgezet met bijdragen van EU-Lidstaten als een schild voor bedrijven die lijden onder de economische gevolgen van de COVID-19 crisis. Met bijna EUR 25 miljard aan garanties stelt het EGF de Europese Investeringsbank (EIB) en dochter Europees Investeringsfonds (EIF) in staat om snel leningen, garanties, asset-backed securities, equity en andere financiële instrumenten beschikbaar te maken aan Europese bedrijven, met een speciale focus op KMO’s. Einde maart 2022 stond de teller op EUR 23,1 miljard aan goedkeuringen. Deze financiering moet op haar beurt ongeveer EUR 174,5 miljard aan nieuwe investeringen mobiliseren. België kon tot nu toe rekenen op EUR 583 miljoen aan goedkeuringen die verwacht worden tot EUR 2,8 miljard aan investeringen te mobiliseren.

Achtergrondinformatie

De Europese Investeringsbank (EIB) is de lange-termijnleningsinstelling van de EU, en is direct eigendom van de Lidstaten. Het maakt lange-termijnfinanciering beschikbaar voor degelijke projecten die bijdragen aan het behalen van EU-beleidsdoeleinden. De EIB is de enige bank die volledig eigendom is, en de belangen vertegenwoordigt van de Lidstaten van de EU. De Bank werkt nauw samen met de andere EU-instellingen om EU-beleid te implementeren. In 2021 maakte de Bank EUR 3,42 miljard beschikbaar in leningen aan Belgische projecten in verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, watermanagement, onderwijs en KMO’s.

De Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) is een doe- en durfbedrijf dat de toekomst van de Vlaamse economie vormgeeft. PMV financiert beloftevolle bedrijven van bij de prille start, tot en met de groei en internationalisering. PMV biedt financiële oplossingen op maat aan alle ondernemers met een goed businessplan en een sterk managementteam. Zij doet dat met kapitaal, leningen en waarborgen. Daarnaast realiseert zij met en voor de overheid, en andere partners, projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen. PMV beschikt over een portfolio met 1,65 miljard euro in beheer.

Via Gigarant NV, een Special Purpose Vehicle van de Vlaamse overheid, verstrekt Vlaanderen marktconforme waarborgen vanaf anderhalf miljoen euro voor de kredietverlening aan ondernemingen. Hiervoor is een waarborgbudget van 3 miljard euro door de Vlaamse Regering vrijgemaakt. Onder bepaalde omstandigheden kan, naast het verlenen van de waarborg, ook worden geïnvesteerd in de onderliggende ondernemingen.

 

Perscontacten

EIB: Sabine Parisse, +352 621 459159, s.parisse@eib.org,
PMV: Frank Kindt, +32 472 420 790, frank.kindt@pmv.eu

 

[i] (a) Een “Mid-cap” is een onderneming met minimaal 250 en minder dan 3000 werknemers (voltijds equivalent).

(b) Een “Midcap” is ook een onderneming die minder dan 250 werknemers heeft en een jaaromzet van meer dan EUR 50 miljoen en een jaarlijks balanstotaal van meer dan EUR 43 miljoen, gemeten in overeenstemming met de Aanbeveling 2003/361/EG van de Europese Commissie betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (“EG-aanbeveling”) die op 1 januari 2005 in werking is getreden.

(c) Een “grote onderneming” is een onderneming met minimaal 3000 werknemers (voltijds equivalent).

(d) Een “onderneming” is elke entiteit die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm;