nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Eiland Zwijnaarde wordt hét bedrijventerrein van de toekomst

25 sep 2019
eiland-zwijnaarde-pmv

Donderdag 24 september 2019 werd het Gentse bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde feestelijk geopend naar aanleiding van de oplevering van de infrastructuurwerken. Verschillende publieke en private partners werken samen aan de ontwikkeling van het bedrijventerrrein, gelegen in Tech Lane Ghent, dé innovatieve zone in het zuiden van Gent. Het 35 hectare grote park wordt de thuisbasis van bedrijven die zich specialiseren in kenniseconomie, logistiek en watergebonden distributie. 

Het duurzame bedrijventerrein is 35 hectare groot. Een grote troef is de strategische locatie: langs de E40, een directe aansluiting met de R4 én een rechtstreekse toegang tot de Boven-Schelde. Het park biedt ruimte voor kennisbedrijven vanaf de start-up fase. Ook worden internationale, watergebonden innovatieve bedrijven aangetrokken die staan voor de logistiek van morgen. Zo komt er op de westelijke zijde van het bedrijventerrein een industriële ontwikkeling met kaaimuren langs het Scheldekanaal. De toekomstgerichte kennisbedrijven zullen er huisvesten in een groen campus-klimaat waar co-creatie en delen van gemeenschappelijke infrastructuur centraal staan.

AMBITIEUS PROJECT

De opening van het bedrijventerrein luidt een nieuwe fase in van het ambitieuze project. Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid legde reeds de R4 en de bijhorende op- en afrit aan. Daarna gingen ook de nv Eiland Zwijnaarde en De Vlaamse Waterweg aan de slag om de infrastructuur te realiseren die de verschillende delen van het bedrijventerrein ontsluit en om de oeverstrook langs de oude getijdenarm van de Schelde met groen en een wandel- en fietspad in te richten.

RUIMTE OM TE ONDERNEMEN VOOR KENNISECONOMIE EN LOGISTIEK

Het bedrijventerrein biedt ruimte voor twee hoofdactiviteiten. 17 hectare wordt gereserveerd voor hoogwaardige kenniseconomie. Het gaat om kennisintensieve technologiebedrijven in onder andere de biotech, cleantech en healthtech. Gent positioneert zich zo nog sterker in deze speerpuntsectoren. Een deel van het bedrijventerrein heeft zelfs een alliantieovereenkomst afgesloten met de UGent om hierrond samen te werken. “De focus op economische speerpunten als innovatie en technologie is een klemtoon waarmee dit bedrijventerrein de identiteit binnen Gent versterkt. Er is immers een grote vraag naar incubatieruimte en naar ruimte voor groei van technologiebedrijven. We moeten de juiste voorwaarden scheppen zodat nieuwe bedrijven het daglicht kunnen zien en bestaande bedrijven verder kunnen doorgroeien. Hier ligt onze uitdaging. Met deze ontwikkeling voorzien we ruimte om dit mogelijk te maken”, zegt Sofie Bracke, voorzitter van de Raad van Bestuur van de nv Eiland Zwijnaarde. 18 hectare wordt voorzien voor logistieke en distributiebedrijven die maximaal gebruik maken van de binnenvaart. Er wordt gemikt op internationale watergebonden bedrijven die staan voor de logistiek van morgen. Om hun werking te faciliteren komt er op de westelijke zijde van het bedrijventerrein een industriële waterfrontwikkeling met kaaimuren langs de Boven-Schelde. Zo krijgt de binnenvaart een stevige stimulans. Elke vracht die via de watersnelweg kan gaan, moet niet meer over de weg.

opening-tech-lane-ghent-pmv

“Tech Lane Ghent is een strategisch interessante locatie”, zegt Dominique Van Hecke, algemeen directeur van De Vlaamse Waterweg nv. “De bedrijven die zich hier vestigen, kunnen genieten van alle troeven die de waterweg hen te bieden heeft. Inzake mobiliteit is de binnenvaart een volwaardig alternatief voor het wegvervoer. De site en haar omgeving wordt verder toekomstgericht ontwikkeld, waarbij meerdere functies meteen meegenomen worden ”.

DUURZAAMHEID TROEF

Dit nieuwe bedrijventerrein wordt ontwikkeld volgens vooruitstrevende, internationale standaarden. Alle partners delen dezelfde ambities inzake architecturale beeldkwaliteit, energievereisten, duurzaamheid en ecosysteem. Het wordt een aantrekkelijke werkomgeving, waar sterk wordt ingezet op gezamenlijke voorzieningen en op de ondersteuning van samenwerkingen tussen bedrijven.

OPENING

De opening vond plaats in het bijzijn van vertegenwoordigers van verschillende publieke en private partners die voor deze ontwikkeling de handen in elkaar hebben geslagen.

De terreinen ten zuiden van de E40 worden ontwikkeld door:

  • Alinso Group,
  • het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf (sogent),
  • de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen en
  • de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV,

die zich hebben verenigd in de vennootschap Eiland Zwijnaarde nv.

De Vlaamse Waterweg nv is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de gronden ten noorden van E40.

Het project wordt ondersteund door de Vlaamse overheid (Agentschap Ondernemen & Innoveren en Agentschap Wegen en Verkeer).

“Eiland Zwijnaarde, is een succes dankzij een vooruitziende samenwerking met de publieke partners, die geleid heeft tot “best in class” oplossingen. We willen hierbij uitdrukkelijk de medewerkers uit de publieke sector danken om met hun kennis en gedrevenheid samen met ons Eiland Zwijnaarde op Tech Lane Ghent te hebben gerealiseerd.”  Ivan Lokere, CEO Alinso Group