nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Erfpachtnemer gezocht voor Pachthoeve in Vilvoorde

24 feb 2020
pachthoeve-Vilvoorde-pmv

De stad Vilvoorde zoekt een nieuwe bestemming voor de Pachthoeve in het park Drie Fonteinen. De stad wenst een duurzame economische invulling die een meerwaarde biedt voor de omgeving. Daarnaast moet de renovatie worden gefinancierd en het onderhoud op lange termijn worden gegarandeerd. De stad wil daarvoor het pand in erfpacht geven voor 99 jaar en zoekt kandidaten. Het hele proces wordt gecoördineerd door PMV via de Vlaamse Erfgoedkluis, het investeringsmerk van PMV gericht op de herontwikkeling van erfgoedsites.

De Pachthoeve, opgetrokken op het einde van de 19e eeuw, is niet alleen bouwkundig erfgoed maar bevindt zich bovendien in het park Drie Fonteinen, een beschermd cultuurhistorisch landschap van 50 ha. Het erfgoedpand bestaat uit een koetshuis met stallen en een neerhoeve met jachtpaviljoen. “Met de hulp van PMV willen we komen tot een kwalitatieve en economisch verantwoorde activering. We zoeken een investeerder – ondernemer die er iets moois van wil maken en we rekenen op PMV om, indien nodig, de economische leefbaarheid van het project te verzekeren door, bijvoorbeeld, een kapitaalparticipatie of een lening. Het is onze historische plicht om ervoor te zorgen dat deze Pachthoeve een bruisende plek wordt die extra uitstraling kan geven aan ons mooi park Drie Fonteinen”, aldus burgemeester Hans Bonte van stad Vilvoorde.

ERFPACHT

“Er zijn in Vlaanderen inderdaad heel wat kerken, kastelen, kloosters, pachthoeves en kazernes. Om zo veel mogelijk te vermijden dat die mooie historische gebouwen leeg staan en verkommeren, zoeken steden en gemeenten koortsachtig naar een zinvolle herbestemming. Maar de vele regels, de diverse betrokken administraties en de vaak immense restauratiekosten maken een herbestemmingstraject vaak erg lastig. Zowel de geschiedenis als de ligging van de Pachthoeve vergen een zeer specifieke aanpak. PMV heeft de knowhow om die complexe processen in goede banen te leiden om een rendabel langetermijntraject alle kansen op slagen te geven”, weet Erwin Vrijens, hoofd Vastgoed bij PMV. “Samen met stad Vilvoorde werkten we een erfpachtformule uit waarbij de stad eigenaar blijft maar de erfpachtnemer het volle genot ontvangt gedurende 99 jaar. Daardoor hoeft de ondernemer de aankoop niet zelf te doen, geniet hij van de ligging van het pand in een prachtig onderhouden park van 50 ha en kan hij aldus sneller een rendabel businessplan uitwerken.”

HEEL WAT MOGELIJKHEDEN

PMV en het stadsbestuur zien heel wat herbestemmingsmogelijkheden voor de Pachthoeve. Zo deed het gebouw de voorbije 125 jaar dienst als landbouwbedrijf, als woning en tweewoonst, als camping (met kantoren) voor Expo 58, als arbeidersloods en zelfs als radiostudio voor Radio Contact. “De locatie kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt, waarbij zowel aan zorg (assistentiewoningen, dienstencentrum…), horeca (bed & breakfast, boetiekhotel, restaurant…) of cultuur (tentoonstellingsruimte…) kan worden gedacht. Maar ook o.a. coworkingspaces, kantoren, (kunstenaars)ateliers, openbare diensten of cohousingunits gekoppeld aan een van die functies, zijn mogelijk als invulling”, zegt Kris Van Slycke die bij PMV het project coördineert.

START MARKTBEVRAGING

Met de oproep tot kandidaatstelling is de officiële marktbevraging gestart. Geïnteresseerden kunnen documenten opvragen met o.a. de stedenbouwkundige mogelijkheden en kunnen vervolgens een biedingsdossier indienen met o.a. een visienota over het beoogde project. Biedingen kunnen ingediend worden tot 1 juli 2020. Er worden twee groepsbezoeken voorzien, en maximum twee individuele bezoeken per kandidaat. “Na de zomer hopen we een voorkeursbieder te kunnen selecteren en de onderhandelingen te kunnen starten. De definitieve toewijzing zou dan in het najaar kunnen gebeuren.”

MEER INFO

Kris Van Slycke, interim-projectmanager bij PMV, kris.vanslycke@pmv.eu.