nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Europese waarborgen voor financiering Vlaamse ondernemingen

1 dec 2020
eif-pmv

Het Europees Investeringsfonds (EIF) breidt twee van zijn waarborg-instrumenten uit ten behoeve van ondernemingen die zijn getroffen door de coronacrisis. De KMO-garantiefaciliteit van InnovFin verhoogt met max. 120 miljoen euro en de COSME-garantiefaciliteit neemt met 75 miljoen euro toe. De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV maakt van de verruiming gebruik om bedrijven in de coronacrisis extra financiering aan te bieden via een coronalening, die al een tijdje operationeel is. De formele overeenkomst daarover werd ondertekend tijdens het bezoek van minister-president Jambon en minister Crevits aan het EIF. De corona-verruimingen werden mogelijk gemaakt door de Europese Commissie in het kader van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en Horizon 2020.

Om de toegang tot financiering voor ondernemingen te vergemakkelijken heeft de Europese Unie een aantal financiële instrumenten ontwikkeld (leningen, waarborgen en risicokapitaal). Die Europese financiering wordt verstrekt door de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF), via o.a. de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV. Het EIF beheert verschillende risicokapitaal- en schuldfinancieringsinstrumenten zoals de InnovFin- (voor innovatieve ondernemingen) en COSME-garanties en de garanties voor kmo’s actief in de culturele en creatieve sectoren (Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility).

VERRUIMING

Om de bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis te ondersteunen, werden verschillende financieringsinstrumenten verruimd, waardoor meer financiering beschikbaar is voor Vlaamse KMO’s met problemen door corona. De KMO-garantiefaciliteit van InnovFin verhoogde met max. 120 miljoen euro aan noodkredieten voor innovatieve KMO’s en mid-caps. De COSME-garantiefaciliteit nam met 75 miljoen euro toe om de toegang tot financiering voor Vlaamse KMO’s te verbeteren. De COSME-faciliteit heeft o.a. een verhoogd garantiepercentage om een deel van de last van de financiering weg te nemen bij de intermediairs en eindbegunstigden, terwijl de InnovFin-faciliteit meer flexibiliteit biedt, waardoor meer steun kan worden verleend aan ondernemingen. De corona-verruimingen van de Europese Commissie passen in het kader van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en Horizon 2020, de grootscheepse investeringsplannen om het gebrek aan vertrouwen en investeringen na de economische en financiële crisis weg te werken en in moeilijke tijden het geld van financiële instellingen, ondernemingen en particulieren te mobiliseren.

CORONALENING

“Deze garanties maken echt een verschil voor de Vlaamse ondernemer: dankzij deze uitbreiding kunnen we voor coronaleningen met een kredietbedrag tot en met 150.000 euro een uitgestelde interestvoet van 3% aanbieden”, weet Michel Casselman, algemeen manager van PMV. Met een achtergestelde lening op 3 jaar creëerde PMV een financiële buffer op middellange termijn om de effecten van de coronacrisis voor Vlaamse bedrijven te temperen. “De coronalening is een aanvulling op de garanties voor bancaire overbruggingskredieten die de federale overheid creëerde. Ze kwam er nadat de Vlaamse regering de financiële slagkracht van PMV uitbreidde om een arsenaal aan middelen te creëren om Vlaamse ondernemingen door de coronacrisis te loodsen. Zo werd o.a. de waarborgcapaciteit uitgebreid, komt er een Welvaartsfonds met fiscale stimuli voor spaarders en wordt er samen met VLAIO een handelshuurlening verstrekt. Ook de Winwinlening werd uitgebreid. Ten slotte wordt er een ‘vriendenaandeel’ uitgewerkt”, weet Casselman.

FLEXIBILITEIT

EIF Chief Executive Alain Godard licht de overeenkomst toe: “Nu is het tijd om de nodige flexibiliteit te tonen om Europese bedrijven op alle mogelijke manieren te ondersteunen. PMV is een langdurige partner van het EIF en de EIB, en in het kader van onze Covid-19 maatregelen zullen zij hun verschillende portefeuilles kunnen uitbreiden tot een totale beschikbaarheid van 345 miljoen euro aan noodkredieten voor verschillende soorten bedrijven. Europa is er als je het nodig hebt, en dit is slechts één voorbeeld daarvan.”

OVER EIF

Het Europees Investeringsfonds (EIF) maakt deel uit van de Europese Investeringsbank. De centrale taak van het fonds is het ondersteunen van de Europese micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) door hen te helpen toegang te krijgen tot financiering. Het EIF ontwerpt en ontwikkelt risico- en groeikapitaal, garanties en microfinancieringsinstrumenten die specifiek op dit marktsegment zijn gericht. In deze rol bevordert het EIF de EU-doelstellingen ter ondersteuning van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, ondernemerschap, groei en werkgelegenheid.

MEER INFO

PMV: Frank Kindt, frank.kindt@pmv.eu, +32 472 420 790.

EIB: Tim Smit, +352 691 286423, t.smit@eib.org.