nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Financiering voor humane invordering facturen

3 jun 2020
virteo-pmv

Virteo is een platform voor meer efficiënte en ethische invordering van onbetaalde facturen. De fintech versterkt haar groeiambities met een financieringsronde van ongeveer 1 miljoen euro. Naast nieuw werkkapitaal van zijn bestaande investeerders Theodorus, Ark Angels Activator Fund en het management, stapte ook 4Ventures in het kapitaal. Met een Cofinanciering steunt ook PMV de groei. van Virteo De scale-up zet zich daarmee in pole position om bedrijven die lijden onder corona te helpen hun liquiditeitspositie te verbeteren, met aandacht voor de soms precaire situatie van hun klanten.

Veel bedrijven en overheden worstelen al langer met onbetaalde facturen, want 50% van facturen wordt laattijdig betaald. De coronacrisis legt dit pijnpunt helemaal bloot. Bedrijven moeten voldoende geld in kas kunnen krijgen om het hoofd boven water te kunnen houden. Tegelijk willen zij hun wanbetalende klanten behoeden voor agressieve en onethische invorderingspraktijken. Veel klanten kregen bij het uitbreken van de coronacrisis nog even betalingsuitstel. Onder andere dankzij de betaalpauze die de overheid voorziet op kredieten. Ook sommige instellingen gaven hun klanten spontaan enig respijt. CEO Wouter Vanderheere ziet die situatie stilaan keren: “We verwachten een golf van wanbetalingen vanaf deze zomer nu de schuldeisers het water aan de lippen staat en zodra de betaalpauzes aflopen. Virteo biedt een platform dat zowel de belangen van schuldeisers en invorderaars als van wanbetalers verzoent”.

MENSELIJKE MANIER

Enerzijds biedt Virteo bedrijven en publieke instellingen een efficiënte manier om hun facturen in te vorderen door een transparante samenwerking met schuldinvorderaars, zoals gerechtsdeurwaarders, advocaten en incassobureaus. Zo kan een bedrijf niet alleen haar cashpositie verbeteren en kosten besparen, maar ook de invorderaars beter sturen en de relatie met de klanten veiligstellen. Invorderaars van hun kant kunnen op het Virteo-platform ook hun dossiers kostenefficiënt behandelen. Anderzijds helpt Virteo mensen in moeilijke papieren een uitweg uit de vicieuze schuldencirkel. De Nationale Bank en de werkgeversorganisaties verwachten 250.000 ontslagen werknemers en failliete zelfstandigen op vrij korte termijn ten gevolge van Covid-19. “De grootste impact op de gezinnen moet nog komen“, voorspelt daarom Wouter. “Stel dat nog maar de helft van de mensen die dan plots zonder inkomen komen te zitten, begint achter te lopen op hun kredietafbetalingen. Dan spreken we al van een stijging met 20% van het aantal wanbetalingen op leningen. Om nog maar over de vaste gezinsuitgaven zoals nutsvoorzieningen en telecom te zwijgen.“ Daar ziet Wouter een belangrijke sociale rol van Virteo: “Ons platform garandeert een ethische invordering van hun schulden zodat die golf van wanbetalingen op een menselijke manier kan worden opgevangen. Dit door de transparantie die het biedt zowel naar de wanbetalers als naar de bedrijven en instellingen, die hun klanten ook niet kwijt willen.”

INTERNATIONALE DOORBRAAK

Vandaag worden in België al vele dossiers van publieke en private organisaties behandeld via het Virteo-platform. Met de nieuwe financiering wil Virteo haar groei in België versnellen en een grotere kapitaalronde van 4 à 6 miljoen euro voorbereiden voor begin 2021. Tegen dan wil Virteo ook reeds voet aan de grond hebben in het buitenland. Ook daar is Virteo’s SaaS-oplossing namelijk uniek. “De komende maanden zullen we inzetten op de snellere commercialisering en verdere ontwikkeling van ons platform dat onze gebruikers nog meer transparantie, efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid biedt”, zegt Wouter. “Er zijn ook al concrete contacten in andere EU-landen waar we willen uitbreiden. We zien dat buitenlandse bedrijven, overheden en invorderaars worstelen met dezelfde problemen als in België, zonder dat een volledige oplossing als Virteo al voorhanden is die de belangen van zowel schuldeisers, debiteuren en invorderaars verenigt.”

OVER VIRTEO

Virteo is het eerste SaaS-platform in Europa dat een end-to-end oplossing biedt voor de invordering van onbetaalde facturen. Daarbij ligt de focus op het sneller invorderen tegen lagere kosten en het bevorderen van ethische praktijken door complete transparantie. Naast het management bevinden zich onder meer Theodorus, het spin-off fonds van de Université Libre de Bruxelles, PMV, Sherpa Invest, Ark Angels Activator Fund en 4Ventures onder de aandeelhouders. Zo helpt Virteo bedrijven en openbare (semi-)openbare besturen zoals hospitalen en ocmw’s met het verbeteren en transparanter maken van het invorderproces. Veel gerechtsdeurwaarders, waaronder ook LegalRecovery – de grootste deurwaardersassociatie in België – en ook incassobureaus en advocaten gebruiken het platform om efficiënter en transparanter te werken. Meer informatie via www.virteo.com.

CONTACT

Wouter Vanderheere, CEO, tel: 0473-24.19.45, e-mail: wouter.vanderheere@virteo.be – www.virteo.com