nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Geconsolideerd nettoresultaat PMV-groep: 17,7 mln. euro

24 mei 2016

De PMV-groep presenteerde op 23 mei 2016 haar geconsolideerde jaarcijfers voor 2015. Dankzij verschillende succesvolle exits en gerealiseerde meerwaarden, bedroeg het nettoresultaat in 2015 17,7 miljoen euro.

Bovendien zijn de bedrijfsopbrengsten van de groep stevig gestegen, van 13,7 miljoen euro tot 31,8 miljoen euro. Deze stijging is toe te schrijven aan de integratie van het Vlaams Energiebedrijf in de groep.

De PMV-groep investeerde in 2015 voor 69 miljoen euro kapitaal en er werden ook voor 141,3 miljoen euro aan leningen toegekend. Die cijfers bevatten ook de investeringen van de dossiers onder beheer zoals Mezzanine Partners, PMF, Gigarant en SOFI. De kapitaalinvesteringen van de PMV-groep in bedrijven bestaan voor 53 % uit starters en jonge bedrijven.

In de globale aandelenportefeuille zijn vooral de levenswetenschappen en de zorgsector, energie, vastgoed en infrastructuur sterk vertegenwoordigd (84 %).

Rekening houdend met de fondsen in beheer, kon de PMV-groep voor 44,3 miljoen euro aan kapitaal en voor 73,4 miljoen euro aan leningen desinvesteren. Bij een desinvestering neemt PMV geheel of gedeeltelijk afstand van een participatie, door de verkoop aan andere aandeelhouders of derden, door de afwaardering van een financiering of door de terugbetaling van leningen.

Er werden voor 17,1 miljoen meerwaarden gerealiseerd en voor 5,3 miljoen euro minwaarden geboekt.

De PMV-groep heeft bovendien voor 451 miljoen euro aan investeringen geïnitieerd in Vlaanderen door het toekennen van 195 miljoen euro aan waarborgen. Voor elke euro die Vlaanderen toekent als waarborg, wordt dus gemiddeld 2,3 euro geïnvesteerd.

Het aantal geregistreerde Winwinleningen stabiliseerde in 2015 rond 1.900 dossiers, ter waarde van 48,2 miljoen euro. Zo worden er in Vlaanderen elke dag gemiddeld vijf Winwinleningen toegekend.

De PMV-groep kon al deze investeringen in 2015 realiseren dankzij bijkomende middelen van de Vlaamse Overheid om het welvaart en het welzijn in Vlaanderen verder te blijven stimuleren. Zo werd er bij de ARKimedesregeling een kapitaalverhoging doorgevoerd voor een bedrag van 50 miljoen euro en werd in 2016 nog eens hetzelfde bedrag toegezegd.

Bij  Participatiefonds Vlaanderen werd een bijkomende kapitaalverhoging van 10 miljoen euro doorgevoerd, alsook werd een belangrijke waarborg vanwege het Europees Investeringsfonds verkregen. Door die waarborg zal Participatiefonds Vlaanderen, een dochtermaatschappij van PMV, de komende twee jaar meer leningen kunnen verstrekken aan kmo’s in Vlaanderen.

Voor investeringen in duurzame energie werd een enveloppe van 52,5 miljoen euro toegekend, alsook 20 miljoen euro voor ESCO-investeringen (Energy Saving Company) en nog eens 20 miljoen euro voor SOFI (Spin-Off Financieringsinstrument).

Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) haalde in 2015 een omzet van 54 miljoen euro en een aanloopverlies van 1,7 miljoen euro. Eind 2015 had het VEB al 79 klanten en zo’n tienduizend aansluitpunten en voor 2016 wordt een sterke verdere groei verwacht.

pmv-resultaten-2015

Over PMV

PMV is een doe- en durfbedrijf dat de toekomst van de Vlaamse economie vormgeeft. PMV ‘doet’ dat als raadgever en ‘durft’ dat als investeerder. PMV financiert beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot en met de groei en internationalisering. Zij realiseert met en voor de overheid – en haar partners – projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen. (www.pmv.eu)

Meer info

Frank Kindt

Woordvoerder PMV

0472/420790