nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Genk Green Logistics aangeduid als voorkeursbieder voor herontwikkeling voormalige site Ford Genk

30 jun 2017
genk_green_logistics-pmv

De Vlaamse regering heeft vandaag beslist om het consortium Genk Green Logistics aan te duiden als voorkeurbieder voor de herontwikkeling van de voormalige site van Ford in Genk. Vanaf nu zal met deze partij verder worden onderhandeld om te komen tot een finale contractsluiting. Het consortium bestaat uit de Groep Machiels, MG Real Estate, Intervest Warehouses & Offices en DEME.

De Vlaamse regering werd overtuigd door het sterke logistieke concept van Genk Green Logistics, dat goed aansluit bij de troeven van het terrein. Het concept heeft de nodige schaalgrootte en speelt in op de trimodale ontsluiting van de site. Hierbij wordt in het bijzonder gefocust op e-commerce? De realisatie van ongeveer 240.000 m² aan vastgoed en een duurzame tewerkstelling van 2000 voltijdse arbeidsplaatsen worden beoogd. Bovendien hebben de consortiumpartners een stevige trackrecord in de ontwikkeling van bedrijventerreinen en bezitten ze al enkele intentiebrieven van geïnteresseerde eindgebruikers.

De Vlaamse overheid werkte, samen met alle betrokken partijen, een duidelijke visie uit op de herontwikkeling van de voormalige industriële site. Die visie werd in de zomer van 2016 voorgesteld in een masterplan waarin duidelijk werd bepaald welke sectoren moesten worden ontwikkeld op het terrein, met name logistieke bedrijven met toegevoegde waarde en ondernemingen in de maakindustrie. Het masterplan besteedde ook ruim aandacht aan de ruimtelijke kwaliteit, de inrichting van de site en de beoogde werkgelegenheid.

Op basis van dit masterplan werkte ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) een investeringsmemorandum uit, waarop geïnteresseerde kandidaten uitgenodigd werden om een herontwikkelingsvoorstel in te dienen. 8 kandidaten werden geselecteerd om een biedvoorstel in te dienen. De Vlaamse Regering benoemt nu kandidaat Genk Green Logistics tot voorkeursbieder met het oog op het aangaan van contractonderhandelingen voor de aankoop van 42ha aan uitgeefbare terreinen.

De samenwerking met Genk Green Logistics is het sluitstuk van de herontwikkeling van de site Ford Genk. Voordien werd binnen dezelfde visie ook een concessie toegekend door De Vlaamse Waterwegaan H. Essers en Haven Genk nv. Hiermee toont Vlaanderen zijn engagement om deze waardevolle site op korte tijd nieuw leven in te blazen.

U vindt het inplantingsplan hier

HISTORIEK FORD GENK

De eerste steen van Ford Genk, een autoassemblage- en onderdelenfabriek van Ford Motor Company, werd gelegd in 1962. Twee jaar later begon de productie van de Taunus 12M. Een halve eeuw later liepen met de Ford Galaxy, Mondeo en S-MAX de laatste modellen van de band in Genk en werd de productie overgeheveld naar het Spaanse Valencia.

Daarmee kwam er in Limburg een tijdperk ten einde. Met 4210 werknemers – en 1736 bij de toeleveranciers – was Ford Genk immers de grootste werkgever in de provincie Limburg. Bovendien was de fabriek de op één na grootste autoassemblagefabriek in België. Maar liefst 95% van de productie was bestemd voor de export.

Om de gevolgen van deze zware economische en sociale aderlating op te vangen, startte de Vlaamse Overheid in 2013 met de ontwikkeling en uitvoering van een reconversieplan voor de provincie Limburg, het zogenaamde SALK-plan: het “Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat”.

Daartoe hoort ook de herontwikkeling van de voormalige bedrijfssite in een nieuwe bedrijvenzone voor de maakindustrie en voor watergebonden logistiek. Op 20 december 2013 sloot de Vlaamse Overheid daarom een Memorandum of Understanding met Ford Werke GMBH over de verkoop van de site aan de Vlaamse Overheid. De eigendomsoverdracht vond plaats op 31 december 2015. De onroerende goederen werden opgenomen in het patrimonium van het Hermesfonds (Fonds voor Flankerend Economisch Beleid) en het Agentschap Innoveren en Ondernemen werd door minister Muyters belast met de herontwikkeling en het beheer van dit patrimonium.

PHILIPPE MUYTERS, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

“Ik ben tevreden over de snelheid en de ernst waarmee we samen met alle partners dit dossier hebben kunnen behandelen. Pas sinds 1 januari 2016 zijn we eigenaar van de site en nu al kunnen we de finale ronde van de herontwikkeling ingaan. Dat is bij mijn weten ongezien in Vlaanderen. Maar bovenal ben ik blij dat dit een nieuwe boost geeft voor Genk en Limburg. De werkzoekendencijfers van de afgelopen maanden bewijzen dat Limburg haar achterstand ingelopen heeft. Met de herontwikkeling van de Ford-site vormt daar een mooi sluitstuk op.”

WIM DRIES – BURGEMEESTER STAD GENK

“Als verschillende overheden de handen in elkaar slaan kan er snel en daadkrachtig worden gereageerd. Dat is vandaag bewezen. Met een werkloosheidsgraad van 10,8% heeft Genk de grootste uitdaging in Limburg. 2.000 nieuwe jobs zijn dan ook welgekomen. We kijken uit om samen met deze partners de oude site van Ford te ontwikkelen als een nieuw economisch hart van het grootste bedrijventerrein in Limburg.”

ERWIN VRIJENS – BUSINESS MANAGER VASTGOED PMV

“Een terrein als dat van het voormalige Ford Genk is niet alleen belangrijk omwille van zijn economische potentieel maar vooral ook voor de grote maatschappelijk meerwaarde die ambitieuze partners samen kunnen realiseren. Het is voor PMV een genoegen om hier samen met een sterk consortium aan bij te dragen.”

JEAN-PAUL SOLS – CEO INTERVEST

“Intervest is verheugd om met slagvaardige en complementaire partners deze unieke locatie te kunnen ontwikkelen tot een logistieke hotspot voor Vlaanderen. Deze ontwikkeling sluit perfect aan bij onze ambities voor uitbreiding van onze logistieke portefeuille op strategische locaties.”

MEER INFO

Thomas Pollet
woordvoerder minister Muyters
M 0474 695 608
thomas.pollet@vlaanderen.be