nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Het Flanders Future Techfund investeert in AstriVax, een spin-off van KU Leuven, voor de bouw van een vaccinplatform

Astrivax

De financieringsronde werd geleid door V-Bio Ventures en Fund+. De andere investeerders zijn Flanders Future TechFund, Thuja Capital, Ackermans & van Haaren, Mérieux Equity Partners (via OMX Europe Venture Fund), BNP Paribas Fortis Private Equity en het Gemma Frisius Fund van de KU Leuven.

AstriVax zal het startkapitaal gebruiken om zijn eerste thermostabiele vaccin tegen gele koorts naar de klinische ontwikkelingsfase te brengen en om verder te werken aan twee vaccinkandidaten: een vaccin  om hondsdolheid te voorkomen en eentje voor de behandeling van chronische hepatitis B.

Het bedrijf zal ook verder bouwen aan zijn uiterst innovatieve, first-in-class plug-and-play vaccinplatform dat is gebaseerd op het baanbrekende werk van medeoprichters professor Johan Neyts en dr. Kai Dallmeier van het Rega Institute van de KU Leuven. De veelzijdige technologie van AstriVax kan worden aangewend voor de ontwikkeling van een brede waaier van vaccins om infectieziekten te voorkomen en te behandelen. AstriVax wil zich richten op de grote uitdagingen in de vaccinologie, zoals beschermingsduur en productiegemak. Aangezien de vaccins niet langer een strikte koude keten zullen vereisen, zullen ze makkelijker vanuit de fabriek tot bij de patiënten geraken, zelfs in tropische en subtropische gebieden.

Dr. Hanne Callewaert zal als CEO aan het hoofd van het bedrijf staan. Ze heeft meer dan 15 jaar ervaring in de sector van de biowetenschappen, waaronder verschillende leidende functies in bedrijven zoals GSK Vaccines en Oxurion. Callewaert: “Ik vind het een voorrecht om te kunnen samenwerken met het wereldberoemde team van professor Johan Neyts en Kai Dallmeier voor de verdere ontwikkeling van het vaccinplatform. De technologie heeft enorm veel potentieel om tegemoet te komen aan medische behoeften. Dankzij de financiering en ondersteuning van een sterk consortium van investeerders kan de technologie van AstriVax de stap naar klinische validatie zetten. Ik beschouw dit als een sterke bekrachtiging van het vertrouwen in het potentieel van de technologie, het team en de samenwerking.”

Professor Johan Neyts (KU Leuven), medeoprichter: “Na meer dan tien jaar van hard werk en veel toewijding heeft ons academisch team een nieuwe, krachtige en veelzijdige vaccinaanpak ontwikkeld en verfijnd. Kai Dallmeier en ik zijn bijzonder opgetogen dat AstriVax onze revolutionaire vaccintechnologie naar de klinische ontwikkelingsfase zal brengen. Dit zal ervoor zorgen dat we op alle continenten veel meer mensen kunnen beschermen en behandelen tegen allerlei afschuwelijke infectieziekten. We zijn ook blij te kunnen samenwerken met CEO Hanne Callewaert. Dit alles doen we met de steun van een enthousiast en ervaren consortium van investeerders en met advies van de bevoegde instanties.”

Shelley Margetson, managing partner bij V-Bio Ventures: “We zijn onder de indruk van de kwaliteit van het wetenschappelijk werk dat in de voorbije jaren werd verricht door Johan Neyts en Kai Dallmeier bij de KU Leuven. Het omzetten van academische expertise in waardevolle producten voor de samenleving via de oprichting van spin-out-bedrijven vormt de kern van de activiteiten van V-Bio Ventures.”

Dr. Caroline Goddeeris, directeur bij Fund+: “We waarderen de expertise van de oprichters en het team van AstriVax enorm. We zijn ervan overtuigd dat het thermostabiele plug-and-play vaccinplatform veel potentieel in zich heeft om een breed scala aan ziekten te voorkomen en te behandelen dankzij de opmerkelijke immuunrespons die het opwekt. Het is voor Fund+ een eer om deel uit te maken van het AstriVax-verhaal en wereldwijd het leven van mensen en patiënten te verbeteren.”

Het hoofdkantoor van AstriVax zal te vinden zijn in de BioHub in Haasrode (bij Leuven).

——————————————————————————————————————————————

Mediacontact

Voor meer informatie over AstriVax: Dr. Hanne Callewaert, CEO, hanne.callewaert@astrivax.com, +32 477 81 96 30 (mobiel). Hanne Callewaert spreekt vloeiend Nederlands en Engels; ze spreekt ook Frans.
Voor meer informatie over de AstriVax-vaccintechnologie: professor Johan Neyts, KU Leuven, Laboratorium Virologie en Chemotherapie (Rega Instituut), johan.neyts@kuleuven.be, +32 494 56 76 22 (mobiel). Professor Neyts spreekt vloeiend Nederlands en Engels; hij spreekt ook Frans.
Persdienst KU Leuven, pressoffice@kuleuven.be, +32 16 32 40 08 (kantoor) en +32 492 15 18 18 (mobiel).
Meer informatie over AstriVax is beschikbaar op www.astrivax.com.

——————————————————————————————————————————————

Over KU Leuven

Als de meest toonaangevende Europese universiteit voor innovatie investeert de KU Leuven actief in de lancering van vernieuwende technologieën op de commerciële markt via de oprichting van spin-off-bedrijven, het beschermen en onder vergunning plaatsen van intellectuele eigendom en de samenwerking met industriële partners. De KU Leuven begeleidt onderzoekers en studenten bij de omzetting van hun vernieuwende ideeën en technologieën in commerciële producten en diensten die een impact hebben op het leven van mensen in de hele wereld. In dat licht spoort de KU Leuven jonge ondernemers aan om een waterdicht businessplan op te stellen, de markt te valideren en een coherent team samen te stellen. Sinds zijn oprichting in 1972 heeft KU Leuven Research & Development de oprichting en groei van 149 spin-off-bedrijven ondersteund, waarbij meer dan 7.000 mensen rechtstreeks een baan hebben gevonden. Spin-off-bedrijven van de KU Leuven scheppen enorme economische mogelijkheden voor de Leuvense regio. Tussen 2005 en 2021 heeft de KU Leuven € 21,7 miljoen in haar spin-off-bedrijven geïnvesteerd en werd € 1,46 miljard aan extern kapitaal opgehaald. 122 spin-off-bedrijven van de KU Leuven, waarvan het eerste werd opgericht in 1979, zijn vandaag nog steeds actief. Veel van die bedrijven bekleden een toonaangevende internationale positie. Zeven spin-off-bedrijven zijn met een beursgang op de aandelenmarkt gebracht.

Zie http://lrd.kuleuven.be/en/spinoff voor meer informatie.

Over V-Bio Ventures

V-Bio Ventures is een onafhankelijke durfkapitaalfirma, gespecialiseerd in het opbouwen en financieren van jonge, innovatieve bedrijven in de sector biowetenschappen. V-Bio Ventures werd opgericht in 2015 en werkt samen met het in België gevestigde VIB, één van de grootste onderzoeksinstituten in de biowetenschappen ter wereld. Het fonds investeert in startende en jonge Europese bedrijven met een groot groeipotentieel, die zich richten op technologieën die tot transformationele verbeteringen leiden in de biofarmaceutische, farmaceutische, diagnostische en landbouwindustrieën. De belangrijkste investeerder van V-Bio Ventures is het Europees Investeringsfonds (EIF). De inbreng van het EIF wordt ondersteund door InnovFin Equity, met de financiële steun van de Europese Unie via financiële instrumenten in het kader van Horizon 2020, en door het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), dat is opgericht in het kader van het investeringsplan voor Europa.

https://v-bio.ventures

Fund+

Fund+ is een Belgische durfkapitaalfirma die investeert in innovatieve Europese bedrijven in de biowetenschappensector die geneesmiddelen, medische apparatuur en diagnostische oplossingen ontwikkelen met een sterke focus op patiëntgerichte benaderingen en belangrijke onbeantwoorde medische noden. Met een beheerd vermogen van meer dan € 200 miljoen heeft Fund+ sinds 2015 een sterke reputatie gevestigd, met investeringen in 18 portefeuillebedrijven en twee belangrijke exits. Het fonds wordt beheerd door een gespecialiseerd team van professionals met ervaring in biowetenschappen, gezondheidszorg, bedrijfsfinanciering en strategisch bedrijfsadvies. Ondernemingen worden gedurende hun volledige groeicyclus begeleid. De firma wil een toonaangevende positie bekleden in de sector van de biowetenschappen en in dat kader duurzame waarde creëren voor haar aandeelhouders en een concrete impact hebben op de samenleving.

www.fundplus.be

Flanders Future Techfund

Het Flanders Future Techfund is een financieringsfonds voor startende bedrijven dat wil voldoen aan de financieringsbehoeften van jonge technologie-initiatieven van onderzoekscentra, universiteiten en Vlaamse speerpuntclusters, maar ook van privébedrijven. Door zijn investeringen wil het Flanders Future Techfund zich richten op de valorisatie van technologie, ontwikkeld door Vlaamse bedrijven, met speciale aandacht voor de speerpuntdomeinen van Zorg & Welzijn, Digitale Transformatie en Klimaat & Duurzaamheid. Het Flanders Future Techfund beschikt over een fonds van € 75 miljoen en kan voorzien in financiering tussen € 0,5 en 5 miljoen. De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV werd aangesteld voor het operationeel beheer van het Flanders Future Techfund.

Thuja Capital Management

Thuja Capital Management (Thuja) beheert diverse risicokapitaalfondsen die zich rechten op het ontwikkelen van bedrijven in de sectoren (bio)farmaceutica, medtech en digitale gezondheid. De investeringen van Thuja genereren niet alleen een financieel rendement voor zijn investeerders maar hebben ook een positieve impact op de gezondheid en het welzijn van patiënten. Thuja is helpt artsen en patiënten over de hele wereld door lokaal kapitaal te verstrekken aan ondernemers met lef en met een baanbrekend productconcept.

www.thujacapital.com

Ackermans & van Haaren NV

Ackermans & van Haaren (AvH), met kantoren in Antwerpen en Singapore, positioneert zichzelf als de voorkeurspartner voor de lange termijn voor familiebedrijven en managementteams, om hen te helpen uit te groeien tot hoog performante marktleiders en bij te dragen aan een duurzamere wereld. AvH is een gediversifieerd concern dat actief is op vier kerngebieden: Marine Engineering & Contracting, Private Banking, Real Estate en Energy & Resources. AvH verstrekt ook groeikapitaal aan duurzame bedrijven, waaronder bedrijven in de sectoren Gezondheidszorg en Biowetenschappen. Op economisch niveau liet het AvH-concern in 2021 een omzet van € 6,0 miljard optekenen en had het 22.653 mensen in dienst via zijn aandeel in de participaties. AvH is genoteerd op Euronext Brussel en maakt deel uit van de BEL20-index en de Europese DJ Stoxx 600-index.

www.avh.be

Mérieux Equity Partners

Mérieux Equity Partners (‘MxEP’) is een door de Autorité des Marchés Financiers erkende beheermaatschappij die zich specifiek bezighoudt met aandelenbeleggingen

in de gezondheids- en voedingssector. MxEP biedt actief hulp aan ondernemers en bedrijven

met gedifferentieerde producten en diensten. Ze genieten een bevoorrechte toegang tot de expertise van de maatschappij over de sector en tot haar

internationale netwerk. MxEP heeft momenteel een vermogen van meer dan € 1 miljard onder beheer en voltooide onlangs haar laatste

risicokapitaalfonds, OMX Europe Venture Fund, met een co-sponsorship van Korys.

www.merieux-partners.com

BNP Paribas Fortis Private Equity

BNP Paribas Fortis Private Equity, de risicokapitaalarm van BNP Paribas Fortis, is reeds meer dan 40 jaar actief op de Belgische private-equitymarkt. BNP Paribas Fortis Private Equity neemt minderheidsbelangen in performante middelgrote Belgische bedrijven en biedt ze mezzaninefinanciering aan. Daarnaast is BNP Paribas Fortis Private Equity actief als investeerder in gespecialiseerde durfkapitaalfondsen en private-equityfondsen op de Belgische markt. Enkele rechtstreekse participaties van BNP Paribas Fortis Private Equity zijn onder meer: Studio 100, reMynd, eTheRNA, Quality Assistance en Konings.

Gemma Frisius Fund

Het Gemma Frisius Fund (GFF) is een startkapitaalfonds, opgericht in 1997 als een joint venture tussen de KU Leuven, KBC Private Equity en BNP Paribas Fortis Private Equity. Het combineert de expertise van de universiteit op het vlak van onderzoek en technologieoverdracht met de financiële en investeringskennis van de beide financiële partners. GFF verstrekt startkapitaal in de vroege ontwikkelingsfases van innovatieve, onderzoeksgerichte spin-off-bedrijven op alle technologische gebieden en begeleidt ze bij hun groeiproces.

http://lrd.kuleuven.be/en/spinoff/gemma-frisius-fund