nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Hoe ondernemingen succesvol laten doorstarten?

5 jun 2019
doorstart-pmv

Elk goed ondernemingsplan moet financiering kunnen vinden, ook wanneer het aanvankelijke plan niet succesvol blijkt en er een nieuwe richting moet worden ingeslagen. Samen met vele andere partijen spant PMV zich in om zoveel mogelijk ondernemingen succesvol te laten doorstarten. Verwachten we in de toekomst veel van dergelijke doorstartdossiers? En hoe pakken we die turnarounds het best aan? PMV organiseerde op 4 juni een lunchcauserie met prof. Koen Schoors (Universiteit Gent) en Dominique Van Peer & Bert Tomme, Credit Restructuring Managers bij ING.

Voor begeleiders van ondernemingen in moeilijkheden breken er ‘mooie’ tijden aan, weet prof. Koen Schoors: de kans op een wereldwijde recessie is volgens hem gestegen. Ook in ons land ziet de toekomst er niet erg rooskleurig uit, vindt hij. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, deden we het de voorbije periode niet zo goed: onze economie presteerde slechter dan verwacht. Hoewel de export het goed deed en de loonkosten minder fel stegen dan in andere landen, groeide de productiviteit minder snel dan elders, stegen de prijzen en bleven vooral de overheidsinvesteringen uit. De slechte staat van onze infrastructuur, de mismatch tussen onderwijs-arbeidsmarkt, de miserabele werkgelegenheidsgraad bij laaggeschoolden en andere factoren kosten ons groei.

VLAAMSE BEVOEGDHEDEN

Bedrijven vinden de mensen niet die ze nodig hebben: onderwijsinstellingen leveren niet de opleidingen die bedrijven nodig hebben, en wie wél een gepaste opleiding heeft, raakt door de slechte mobiliteit niet op het werk. “Het goede nieuws is dat alle bevoegdheden die nodig zijn om het tij te keren, Vlaamse bevoegdheden zijn: we kunnen het probleem dus zelf oplossen”, aldus prof. Schoors. Minder goed nieuws is dat er naast de slechte economische prestatie van ons land ook een toenemende internationale onzekerheid is. De handelsoorlog tussen de VS en China, en de Brexit – ook een handelsoorlog, vindt de professor – kosten groei. Hij stelt vast dat de Duitse export aan het stilvallen is: een alarmsignaal. Een recessie wordt volgens hem almaar waarschijnlijker. Been there? Onrustwekkender dan vorige keer is dat de middelen om een recessie aan te pakken, straks niet langer kunnen worden ingezet: voor een monetair beleid is er geen geld meer en ook de overheden hebben grote schulden.

MOEILIJKE PERIODE

Voor heel wat bedrijven komt er dus wellicht een moeilijke periode aan… Hoe probeert men bij ING die bedrijven weer op het juiste pad te krijgen? Credit Restructuring Managers Dominique Van Peer en Bert Tomme gaan bij ING via data-analyse, zowel extern als intern, aan de slag. In ongeveer zeven op tien gevallen slagen ze in hun opdracht. De dossiers die ze behandelen, zijn zeer gevarieerd: bedrijven die problemen hebben met de overheid (zwartwerk), retailers die te laat anticiperen op de digitale revolutie, agro-bedrijven die te kampen hebben met droogte, met de ban op de export van peren, met varkenspest, met animal rights… “Belangrijk is om snel te bepalen of het gaat om een liquiditeitsprobleem dan wel een balansprobleem. In het eerste geval is er nauwelijks tijd om een oplossing te zoeken; bij balansproblemen is die tijd er wel. Verder maken we een analyse van de positie die de bank inneemt, de waarde van het bedrijf voor de aandeelhouder en de kredietstructuur.

VLAANDEREN VS. ELDERS

Vervolgens bekijken we of een tussenkomst nodig is: is er financiering nodig, managementondersteuning of moeten nieuwe investeerders worden aangetrokken?” Beide managers merken dat er grote verschillen zijn tussen Nederland en Vlaanderen (de banken spelen in Nederland een veel actievere rol), en ook tussen Wallonië en Vlaanderen (de overheidsvehikels zijn in Wallonië sterk aanwezig in het economische landschap waardoor er nauwelijks ruimte is voor private spelers). Zij vinden ook dat bedrijven minder terughoudend moeten zijn om bescherming te vragen tegen schuldeisers. “Vaak aarzelt men om de status aan te vragen, en verplicht de situatie hen om het het enkele maanden later – te laat – toch te doen”, aldus Van Peer en Tomme.

JOIN THE NETWORK

PMV organiseert jaarlijks een netwerkmoment voor doorstart-professionals uit verschillende specialisatiedomeinen (interim managers, financiële experts, investeerders…). Door u aan te melden via onderstaand formulier, wordt u voortaan uitgenodigd.

SUBSCRIBE