nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Overname aanbieders.be met PMV-lening

3 okt 2022

Horizon Group, het moederbedrijf van hypotheek.winkel en verzekeringen.be, nam recent aanbieders.be over, het vergelijkingsplatform voor energie, internet en telecom. De transactie werd mogelijk gemaakt door een lening van PMV.

Horizon (Zaventem), opgericht in 2020, biedt met hypotheek.winkel en verzekeringen.be platformen aan waar particulieren voorstellen kunnen vergelijken en simulaties kunnen maken voor hypothecaire leningen en verzekeringen. Via de adviseurs van de groep kunnen zij er ook lening- of verzekeringscontracten afsluiten. Horizon heeft daarvoor een uitgebreid kantorennetwerk. Bij de groep werken zo’n 160 mensen.

Groeistrategie

De overname van aanbieders.be past in de groeistrategie van Horizon: de groep wil de omzet vergroten door meer adviseurs in te zetten, de efficiëntie van de organisatie te verhogen en door kruisbestuivingen te stimuleren tussen de verschillende producten (cross-selling). De overname is een logische stap, vindt David Geerts, CEO van Horizon Group: “Dit is het ideale moment om onze dienstverlening uit te breiden. Consumenten zijn niet alleen op zoek naar de beste verzekering of hypotheek. Zeker in deze woelige tijden denken mensen ook aan de vergroening van hun woning en hun energiecontracten. Daarom is de overname van aanbieders.be de gepaste keuze op het geschikte moment.”

Flexibele financiering

Voor de overname maakte de groep gebruik van PMV-financiering. “Door niet te kiezen voor bankfinanciering garanderen we de onafhankelijkheid van onze werking. Bovendien geeft de financieringsstructuur die PMV aanbiedt — financiering op zeven jaar met een gratieperiode voor kapitaalaflossingen van 4 jaar — ons alle flexibiliteit om onze strategie eigenhandig uit te voeren en het business plan te realiseren. Bij de keuze voor bankfinanciering is dat niet mogelijk”, aldus Geerts. De financiering van PMV werd niet alleen aangewend voor de overname maar ook voor de financiering van het investeringsprogramma, de herfinanciering van de schulden en werkkapitaalfinanciering.

Compleet aanbod

Filip Lacquet, hoofd bedrijfsfinanciering bij PMV, motiveert te beslissing van PMV om Horizon een senior bedrijfskrediet toe te staan: “Horizon heeft op korte termijn een belangrijke positie kunnen verwerven in de Vlaamse markt. Met de overname kan het particulieren een compleet aanbod van financiële diensten en producten aanbieden, onafhankelijk van de banken.” De kredietformule behoort tot PMV’s flexibele financieringsinstrumenten op lange termijn voor grotere kmo’s. De leningen zijn complementair aan bankfinanciering en helpen bedrijven om hun schuldstructuur te diversifiëren en evenwichtiger te maken, waardoor ze beter bestand zijn tegen rentestijgingen en schommelingen in de markt. “Met gespreide financieringsvormen worden kmo’s weerbaarder tegen toekomstige rentestijgingen, kunnen ze hun schuldstructuur verbeteren en hun balansstructuur evenwichtiger maken. Ze kunnen daardoor werkkapitaal vrijmaken voor de financiering van verdere groei. Grote bedrijven spreiden al veel langer hun financiering via obligatieleningen. Dat is echter niet altijd haalbaar voor kmo’s. PMV biedt hen een alternatief”, aldus Lacquet.