nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Indieningstermijn coronaleningen verlengd tot 15 april

6 nov 2020
coronalening-pmv

Begin mei lanceerde PMV haar achtergestelde lening op 3 jaar om bijkomende financiële buffers te verschaffen aan start-ups, scale-ups, kmo’s en zelfstandigen die door de coronacrisis in moeilijkheden waren gekomen. Tezelfdertijd werd een aangepaste COVID-19 waarborg in de markt gezet met meer flexibiliteit. De Europese commissie keurde die maatregelen goed met de bedoeling af te lopen eind dit jaar. Gezien de ernst van de crisis heeft Europa nu beslist om die periode met 6 maanden te verlengen.

Sinds de lancering van de coronalening, heeft de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV 258 dossiers goedgekeurd voor een bedrag van 124 miljoen euro. 7 van de 10 ontvankelijke dossiers kregen daarbij een goedkeuring. 81 miljoen aan aangevraagde kredieten zijn op dit moment nog in behandeling. De achtergestelde leningen zijn bedoeld om de solvabiliteits- en liquiditeitsproblemen te helpen counteren bij intrinsiek gezonde bedrijven die door de Coronacrisis in moeilijkheden zijn gekomen. De Vlaamse regering maakte daarvoor 250 miljoen euro vrij die werd toegevoegd aan de balans van PMV. Daarnaast werd een aangepaste COVID-19 waarborg in de markt gezet, die meer flexibiliteit biedt en die complementair is aan de federale waarborg. Hiervoor werd de waarborgcapaciteit opgetrokken van 1,5 miljard naar 3 miljard euro.

VERLENGING

Met de relancemaatregelen, die vallen onder het ‘Temporary framework’, wil de Europese commissie de EU-landen volop laten inzetten op economische continuïteit zonder daarbij de principes van eerlijke concurrentie te ondergraven. Vandaar waren de maatregelen onder het framework beperkt in de tijd. Voor de coronaleningen en de COVID-19 waarborgen loopt de periode af eind 2020. Maar aangezien COVID-19 in Europa overal opnieuw opflakkert, met een geschatte economische krimp in de Eurozone van 8,3% in 2020, besliste de commissie nu om een verlenging toe te staan. Dankzij die verlenging kan PMV volledig ingevulde aanvragen voor coronaleningen en COVID-19 waarborgen ontvangen tot 15 april 2021.

ECONOMISCHE REALITEIT

Michel Casselman, algemeen manager PMV: “Ik ben verheugd dat de Europese commissie haar herstelbeleid aanpast aan de economische realiteit. Voor veel bedrijven blijkt de periode tussen de beslissing om bijkomende financiering aan te gaan, en het aflopen van de mogelijkheid tot aanvraag eind 2020 te kort. De economische impact van de coronacrisis snijdt met elke opflakkering dieper in het vlees. Vandaar is de verlenging voor ons een evidente stap.”

MEER INFO

Neem voor meer informatie contact op met Frank Kindt, communicatiemanager PMV, frank.kindt@pmv.eu, 0472/420790