nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

ION en PMV herontwikkelen historische Panquin-site in Tervuren

13 mrt 2018
tervuren-panquin-pmv

Projectontwikkelaar ION en de Vlaamse investerings-maatschappij PMV herontwikkelen de historische Panquin-site in Tervuren

Het consortium van projectontwikkelaar ION uit Waregem en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV (via de Vlaamse Erfgoedkluis) gaat een nieuwe bestemming geven aan de Panquin-site in Tervuren. De gemeente Tervuren kocht deze site van het ministerie van Defensie en kende een herbestemmingsopdracht toe aan dit consortium na een open wedstrijd. Het bestaande erfgoed, waaronder het militair Hoefijzercomplex en de Orangerie, wordt gerestaureerd en krijgt een nieuwe invulling. Er komen ook 3 nieuwbouwvleugels met een 100-tal woonentiteiten die zich ruimtelijk en architecturaal zullen inbedden in de directe omgeving. Een nieuwe aan te leggen vijver in het Orangeriepark zal een groene corridor creëren tussen het Warandepark en de Robianovijvers.  

DROOM WORDT WERKELIJKHEID

De herontwikkeling van de Panquin-site situeert zich rond het dorpscentrum van Tervuren, de Robianovijvers en het Warandepark. De wedstrijd voor de herbestemmingsopdracht is gekomen vanuit de lang gekoesterde en diepgewortelde wens van het college van Burgemeester en schepenen van Tervuren om de relatie en de connectie tussen de Panquin-site met het centrum en het omliggende landschap te herstellen en te versterken. “Primordiaal in onze toekomstvisie is een doordachte en kernversterkende herinrichting te realiseren met respect voor het bestaande waardevolle erfgoed en met de inbedding van functionele nieuwbouwprojecten die aansluiten bij de omgeving. Als gemeentelijk bestuur willen wij immers een attractiepool creëren voor wonen, werken, verblijf en recreatie”, aldus burgemeester Jan Spooren.

MASTERPLAN

Het masterplan dat ION en PMV nu samen voorleggen, is alvast het resultaat van een intensief overlegproces en constructieve samenwerking met architecten, ingenieurs en de betrokken overheidsinstanties, met name de Gemeente Tervuren, Agentschap Natuur & Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed. De totale grondoppervlakte van het projectgebied beslaat 3,7 ha, terwijl de totale oppervlakte van de gebouwen uit 13.300 m² nieuwbouw en 7.900 m² erfgoed bestaat. De Vlaamse overheid investeert via het Agentschap voor Natuur en Bos ongeveer 600.000 euro in dit project. Joke Schauvliege, Vlaams minister van Natuur, Omgeving en Landbouw: “De ontwikkeling van de Panquin-site past in mijn ambitie om het toegankelijke groen in het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel te versterken. Met het Zoniënwoud vlakbij liggen er hier en in andere toegangspoorten, nog mooie kansen voor de versterking van een van de belangrijkste natuurdomeinen van ons land.”

NIEUWE INVULLING VAN ERFGOED

De landschappelijke en historische kwaliteit van het Hoefijzercomplex, de Orangerie en het omringende landschap is onmiskenbaar. Maar vandaag manifesteert de site zich hoofdzakelijk als een eiland tussen het centrum en het Warandepark. Dat wordt nu voltooid verleden tijd. Historische gebouwen, nieuwbouwvleugels en open, publiektoegankelijke ruimtes moeten nu herkenbaar zijn als delen van één architecturale en landschappelijke eenheid die in connectie staat met het park en het dorpscentrum.

Het Hoefijzercomplex (de oude kazerne) en de Orangerie krijgen een nieuwe publiektoegankelijke bestemming na restauratie door ION & PMV. Er komt o.a. een hotel. Tussen de Robianovijvers en het Warandepark komt een groene corridor met een extra vijver die zich ‘plooit’ naar de Orangerie en die de bestaande constructies langs de Duisbergsesteenweg zal doorbreken met een doorkijk naar het park. Deze nieuwe vijver garandeert meteen landschappelijke continuïteit en vormt het hart van de Panquin-site.

DRIE NIEUWBOUWVLEUGELS

ION & PMV slaan ook de handen in elkaar om 3 nieuwbouwvleugels te realiseren. Er komt een wooncomplex langs de Duisburgsesteenweg (projecttitel De Poort) dat als poort wil fungeren voor het centrum en dat aansluit met de Orangerie en het halve hoefijzergebouw. De gelijkvloerse verdieping van het gebouw Poort zal kantoren en horeca herbergen. Tussen de Orangerie en de nieuwe vijver komt de inplanting van een nieuwe woonvleugel (projecttitel Het Plein). De derde woonvleugel (projecttitel Het Park) sluit aan bij het parkbos en kijkt ook uit op de tweede woonvleugel. Er zijn in het totaal zo’n 100 woonentiteiten voorzien die beantwoorden aan alle mogelijke gezinstypologieën. Er komen bovendien levensbestendige woningen met rolstoeltoegankelijke faciliteiten voor wie een dagje ouder wordt of een lichte fysieke beperking heeft.

OPEN & DOORWAADBAAR

De hele site moet ademen en een open karakter krijgen. Belangrijk is dat al deze open ruimtes onderling zijn verbonden via een globaal netwerk van informele en openbare paden voor passanten, bewoners, werknemers, voetgangers en fietsers. Daarom wordt de site volledig ‘doorwaadbaar’ tussen centrum, voervallei en park en worden sfeerlandschappen opnieuw hersteld of gecreëerd. Een wandeling door de nieuwe Panquin-site wordt dus gegarandeerd een aangename beleving!

MOBILITEIT

De inplanting van de toegangen naar de parkings zal het centrum minimaal belasten en diverse ingrepen en functionaliteiten zullen de verkeerslast in het algemeen beperken. Wagens kunnen terecht in het publieke ‘Parkeerbos’ en in de private ondergrondse parkings van de 3 nieuwbouwvleugels. Publieke fietsparkings bevinden zich onder elke nieuwbouw.

ION & PMV ALS FIERE PARTNERS

“We zijn zeer blij dat we met dit masterplan de stedenbouwkundige ontwikkelingsvisie van het gemeentelijk bestuursteam hebben kunnen belichamen en er in geslaagd zijn om landschap, monumenten, open ruimtes en nieuwbouwvleugels tot één samenhangend geheel te verenigen, steeds met de identiteit van Tervuren als uitgangspunt en inspiratie. Het vergt heel wat visie en doorzettingsvermogen van de lokale mandatarissen en we zijn heel dankbaar voor de constructieve samenwerking met burgemeester en schepencollege”, zegt Davy Demuynck, Managing Partner ION.

“PMV kan met dit project van de Panquin-kazerne en de realisatie van heel wat nieuwe appartementen ten volle haar maatschappelijke rol opnemen ten dienste van een mooi stuk erfgoed in Vlaanderen, gezien haar ondersteuning bij de duurzame herbestemming en ontwikkeling van dit 18de-eeuwse monument. We zijn bovendien blij om dit samen met de gemeente Tervuren te kunnen doen en in joint venture met onze vertrouwde partner ION”, vervolledigt Gert Cowé, businessmanager Vastgoed bij PMV.

Het architecturale luik wordt uitgevoerd door een conglomeraat van 5 architectenbureaus die elk een onderdeel van de site aanpakken. Het gaat om het Italiaanse bureau C+S, DE Architecten uit Tervuren, A33 Architecten uit Leuven, KOPLAND architecten uit Roeselare (voor restauraties), en Omgeving uit Berchem (voor de landschapsarchitectuur).

 

INFO

CONTACTPERSONEN PERS