nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

KU Leuven, stad en PMV transformeren site CommScope tot innovatiehub

16 mrt 2023
CommScope gebiedsontwikkeling

De CommScope-site in Kessel-Lo wordt een industriële innovatiehub voor de hightechsector die bedrijven met innovatiepotentieel moet verankeren in het Leuvense ecosysteem. De Amerikaanse eigenaar CommScope verkocht de site aan de projectvennootschap Leuven Connected, een samenwerking tussen KU Leuven, stad Leuven en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV.

Het telecomnetwerkinfrastuctuurbedrijf CommScope besliste zijn vestiging in Leuven te concentreren op commerciele activiteiten en innovatie, en de productie te verhuizen waardoor nu circa 15,7 ha met 50.000 m² bestaande gebouwen beschikbaar zijn voor een nieuwe invulling. Op de industriële site langs de Diestsesteenweg waren respectievelijk Raychem, Tyco ,TE Connectivity en CommScope actief. KU Leuven, stad Leuven en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV bundelen de krachten en kopen de site samen aan om er hoogwaardige, kennisgedreven industriële activiteiten te ontwikkelen in een industriële innovatiehub voor de hightechsector (telecom, ICT, deep tech, nano, biotech, farma …).

Structureel tekort

Vlaanderen kent een structureel tekort aan grootschalige productie- en R&D-ruimte wat het moeilijk maakt om geschikte locaties te vinden voor grotere, veelal internationale projecten in farma, biotech en andere innovatieve sectoren. De nieuwe site moet niet alleen een antwoord bieden op die nood, maar beoogt ook regionale bedrijven met veel innovatiepotentieel te verankeren in het Leuvense ecosysteem. Het gebied vormt immers een mooie aanvulling op andere locaties in Leuven zoals de imec-campus, het Arenberg-wetenschapspark, researchpark Haasrode en het toekomstige wetenschapspark Leuven-Noord langs de Eénmeilaan in Kessel-Lo. De site is het enige gebied in Leuven dat in het gewestplan is ingekleurd voor industriële activiteiten en op korte termijn ruimte kan bieden aan grootschaligere productieactiviteiten. CommScope blijft actief op de site en vestigt er zijn Europees hoofdkwartier en competentiecentrum voor hun Cable & Connectivity Segment, dat naast de commerciële en financiële diensten ook belangrijke R&D-activiteiten omvat. De firma huurt daarvoor een ruimte op de site bij de nieuwe eigenaar voor een vaste periode van negen jaar en is alvast een belangrijke troef voor de uitbouw van een ecosysteem op de site waarin kennisgedreven bedrijven en onderzoekscentra elkaar bestuiven.

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Stad Leuven heeft een visienota gemaakt als ankerpunt voor een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) dat ze zal ontwikkelen. Er is ruimte voor een nieuw parkeergebouw dat zowel als (weekend)randparking ingezet kan worden en ook als mobiliteitsoplossing voor de nabijgelegen Scheutsite. Kleinschalige kmo-units, woningen of louter logistieke gebouwen met groot transport zijn niet mogelijk. Het RUP zal — na participatie en het advies van diverse instanties — bepalen hoe de site verder kan worden ontwikkeld als industriële innovatiehub.

Investeren in de site

In afwachting van de uitvoering van het RUP zullen KU Leuven, stad Leuven en PMV alvast investeren in de site via Leuven Connected.. Op die manier willen de projectpartners een site verkrijgen met beschikbare deelpercelen of hallen die vervolgens door partners kunnen worden aangewend voor verdere ontwikkeling. Diverse lokale en internationale hightechbedrijven toonden al interesse voor de site.

Concurrentiepositie

“Kwalitatieve ruimte voor innovatieve spin-offs, starters, groeiers en internationale bedrijven (waar mogelijk ingebed in ecosystemen en netwerken) draagt in sterke mate bij tot de concurrentiepositie van Vlaanderen, zeker wanneer die zijn ingebed in een ecosysteem. PMV is daarom blij mee aan het stuur te zitten bij de uitbouw van deze beloftevolle site”, aldus Michel Casselman, algemeen manager van PMV.

Leuvense innovatiekracht verder versterken

“Leuven geeft met deze site de lokale bedrijven en de kennisgedreven economie noodzakelijke ruimte. Dat zorgt voor kwalitatieve jobs voor alle opleidingsniveaus en maatschappelijke innovaties die iedereen ten goede komen. Daarnaast biedt de site perspectief om de bereikbaarheid van de stad op langere termijn en die van de Scheutsite op kortere termijn, te verbeteren,” zegt Mohamed Ridouani, burgemeester van Leuven

Turbo op nieuwe ideeën en innovatief ondernemerschap

“In haar streven naar innovatie zet KU Leuven sterk in op regionale ontwikkeling. Het omvormen van de CommScope-site tot een innovatiehub past perfect in die strategie. De site wordt een plek waar kennisintensieve bedrijven, zoals onze eigen spin-offs, met elkaar in interactie gaan, wat een turbo kan zetten op nieuwe ideeën en innovatief ondernemerschap”, zegt Paul Van Dun, algemeen directeur van KU Leuven Research & Development.

Kruisbestuiving

“We bevinden ons in een wereld van digitale transformatie en in een nieuw tijdperk waarin alles met elkaar verbonden zal zijn. De behoefte aan connectiviteit zal verder toenemen. Die connecties vragen niet alleen om nieuwe technische oplossinging maar ook om meer kruisbestuiving tussen de verschillende innovatieve trends. De verdere ontwikkeling van de site creert een perfecte context voor CommScope, om vanuit Leuven, als innovatieve speler de toekomst van communicatienetwerken wereldwijd verder vorm te geven”, zegt David De Craemer, Vice President Networks Cable & Connectivity EMEA.