nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Nieuwe campus op Oosteroever Oostende

23 jul 2019
oosteroever-oostende-pmv

Ministers Muyters en Van den Heuvel tekenden begin juli de bouwopdracht voor de nieuwbouw die het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) en de Oostendse vestiging van het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) samen gaan betrekken op de Oosteroever in Oostende. Het nieuwe gebouw zal worden gerealiseerd door Algemene Bouw Maes (deel van groep Van Roey). Het gunningsproces werd gecoördineerd door PMV.

Onder de naam Innovocean Campus zullen het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee), haar projectpartners, en de Oostendse vestiging van het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) op de Oosteroever in Oostende een nieuw gemeenschappelijk complex gaan betrekken. De bevoegde ministers Muyters en Van den Heuvel tekenden daarvoor bij PMV in Brussel de overeenkomst. Beide Vlaamse instituten in Oostende kampten met een huisvestingsuitdaging. Door de cohousing kan een logische synergie ontstaan. VLIZ, het knooppunt voor mariene en kustgebonden data, informatie en onderzoek, is momenteel gehuisvest in gebouwen van de Vismijn (Wandelaarkaai) die een herbestemming krijgen. De mariene wetenschapsafdeling van ILVO zag zich in zijn gebouwen uit de jaren ’70 in de Ankerstraat geconfronteerd met hoge energiefacturen, slijtage, vocht en onveilige werkomstandigheden. De ILVO-onderzoekers beschikken over specifieke infrastructuur zoals fysico-chemische laboratoria en experimentele atelierruimte voor ‘natte toepassingen’ (aquacultuur). De oplossing voor een gemeenschappelijke nieuwbouw is gevonden in de vorm van een braakliggend terrein naast het huidige ILVO visserij-onderzoeksgebouw. Het programma voor de gezamenlijke campus omvat onder andere kantoren, een congrescentrum, een zeebibliotheek, fysico-chemische laboratoria, laboratoria voor aquacultuur en een atelierruimte. Het nieuwe gebouw zal worden gerealiseerd op de Oosteroever, een gebied dat wordt getypeerd door havenactiviteiten vanuit een visserijverleden en kmo-ontwikkeling, geflankeerd door een duinenlandschap. Innovocean Campus belooft een nieuwe ‘landmark’ in Oostende te worden.

PMV KIEST VOOR GROEP VAN ROEY

PMV coördineerde het proces en zorgt voor de afstemming met alle stakeholders. De onderhandelingsprocedure werd gelanceerd in januari 2017, en leidde tot behoorlijk wat ingediende dossiers. Met de gunning en de ondertekening van de overeenkomst is een belangrijke stap in het proces gezet. “Aanvankelijk was het idee om louter een nieuwe huisvesting te zoeken voor het VLIZ. Toen bleek dat er synergie- en efficiëntiewinsten te behalen waren door een gemeenschappelijke huisvesting met het nabijgelegen ILVO, beslisten we om een gemeenschappelijke opdracht in de markt te plaatsen. Beide instellingen werken immers complementair rond het mariene milieu en onderzoek. Een gemeenschappelijke huisvesting zal de samenwerking verder kunnen intensifiëren. Als projectregisseur en aanbestedende dienst kozen we voor een zgn. ‘design and build’-opdracht waarbij de winnende partij zowel het ontwerp levert als het gebouw realiseert”, aldus Steven Adons (PMV). De ontwerp- en bouwopdracht werd toevertrouwd aan groep Van Roey die voor dit project beroep doet op Algemene Bouw Maes. Het bedrijf heeft de nodige ervaring met complexe opdrachten. Carine Drumont, algemeen directeur Algemene Bouw Maes: “De realisatie wordt uitermate boeiend: een deel van het projectgebied is immers landschappelijk beschermd, er zijn ondergrondse hoogspanningsleidingen en vooral de zogenaamde natte labo’s met zeewater om zee-experimenten in gecontroleerde omstandigheden uit te voeren vergen technisch hoogstaande oplossingen.”

MATERIAALKEUZE IN THEMATIEK ZEE EN WATER

Voor de architectuur tekent evr-architecten uit Gent. Projectarchitect Jan Van Den Broeke vertelt: “De campus wordt hét mariene gebouw voor Vlaanderen, een bijzonder project met een unieke inhoud en uitstraling. Ons team ging de uitdaging aan een open, functioneel en eigentijds project te schetsen. De thematiek van zee en water reflecteert zich (letterlijk en figuurlijk) in de materiaalkeuzes. Zo wordt de gevel voorzien van blauwe glasmozaïek. Niet enkel de kleur, maar zeker ook de reflectie, de gladheid en de lichtbreking van de gevel refereren naar de klimatologische kleurschakeringen en veranderlijke condities die aan de kust net anders (meer expliciet, helderder) zijn dan in het binnenland. Het wordt een gebouw dat de poëzie van wind, water, zon en wolken zal reflecteren. Het kleurenpallet van vloeren en schrijnwerk verwijst dan weer naar het wit/geel/goud van zeezand.” Innovocean Campus is een gebouw op maat van de toekomst. Het ontwerp stimuleert maximale samenwerking en kennisuitwisseling. Bovendien is het gebouw circulair en modulair opgevat en kunnen de ruimtes opnieuw worden ingedeeld en aangepast aan veranderende noden.”

DUURZAAM ONTWERP

Ook technische duurzaamheid zit ingebakken in het ontwerp. Innovocean is een compact BEN-gebouw (Bijna Energie Neutraal) met een E-peil van maximum 30. Ook andere aspecten van duurzaam bouwen (zoals onderhoudsarme en gezonde materialen, water(her)gebruik, integrale toegankelijkheid, daglicht en akoestisch comfort) worden in het gebouw toegepast en gemonitord via de nieuwe tool van de Vlaamse Overheid: de GRO-duurzaamheidsmeter. Het totale projectbudget bedraagt ca. 17 miljoen euro excl. Btw. Het gebouw bestaat uit 7 bouwlagen en een technische verdieping (8000 m² bruto vloeroppervlakte). De ingebruikname van de campus is gepland tegen het voorjaar van 2022.