nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Online kredietaanvraag van start

12 jul 2022
Online kredietaanvraag van start

PMV lanceert vandaag de online kredietaanvraag: voortaan kunnen een Startlening en een Cofinanciering volledig online worden aangevraagd. Voor Cofinanciering+ geldt voorlopig nog de gebruikelijke aanvraagprocedure.

Met de online kredietaanvraag stapt PMV verder het digitale tijdperk in en wil het een nog betere communicatie, een meer gestroomlijnd aanvraagproces en meer veiligheid bieden. Tegelijk blijft PMV een persoonlijke aanpak hanteren waarbij ‘aanbrengers’ (tussenpersonen die de behandeling van dossiers voor ondernemers coördineren) de haalbaarheid van een dossier kunnen (blijven) aftoetsen of meer toelichting over een beslissing kunnen (blijven) krijgen…

Voor rechtstreekse aanvragen en aanvragen via aanbrengers

Elke natuurlijke persoon kan voortaan voor zichzelf, als (wettelijk) vertegenwoordiger van een kredietnemer of als vertegenwoordiger van een erkende aanbrenger van PMV een online aanvraag voor een Startlening of een Cofinanciering indienen. Voor ondernemers en banken is er nog even respijt. Zij krijgen voorlopig nog de keuze: online of via de bekende formulieren de kredietaanvraag indienen. Erkende aanbrengers kunnen voortaan enkel nog van de online kredietaanvraag gebruikmaken.

Online kredietaanvraag

Een online kredietaanvraag is mogelijk via de online kredietaanvraag. Het volstaat je te identificeren via eID, Itsme of één van de andere toegelaten elektronische identificatiemiddelen en er kan met de kredietaanvraag gestart worden.

Begeleiding

Om gebruikers vlot doorheen de kredietaanvraag te loodsen voorziet PMV de nodige ondersteuning met een handleiding. Begeleiding is voorzien via de helpdesk of via 02/229 53 10 (extensie 3 intoetsen) of pmvonline@pmv.eu.