nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Oostendse haven neemt aandelen PMV over in windmolenkade

1 okt 2019
rebo-pmv

De REBO-terminal in de voorhaven van Oostende is bekend als de zwaarlastkade die gespecialiseerd is in de stockage, de voorbereiding en het verschepen van windturbineonderdelen. In 2010 trok Haven Oostende extern kapitaal aan om de haven uit te bouwen tot dé logistieke offshore windenergiehub van de Noordzee. Daarvoor werd samen met PMV, DEME en Artes-Group NV de Renewable Energy Base Ostend ‘REBO NV’ opgericht. REBO treedt sindsdien op als logistiek ontwikkelaar die investeert in infrastructuren (zwaarlastkade, kaaimuren, kantoorgebouwen…) op terreinen van de haven en ze verhuurt.

Op tien jaar tijd is de REBO- terminal voldoende matuur geworden en heeft ze een stabiele balans waardoor de middelen en expertise van de initiële investeerders, aanwezig van bij de start, niet langer nodig zijn.  Na een risicovolle startfase met een grote nood aan kapitaal en expertise wenst Haven Oostende maximaal in te zetten op groei van de activiteiten op deze terminal.  Daarom nam het Havenbedrijf het initiatief voor gesprekken rond de herverdeling van het aandeelhouderschap.  Haven Oostende neemt nu de aandelen van alle andere aandeelhouders over. Als enige aandeelhouder overtreft Haven Oostende nu haar eerder dit jaar aangekondigde ambities.

BEZETTING VERHOGEN

Dirk Declerck, CEO Haven Oostende:” Om de continuïteit van de haven te versterken is het belangrijk dat de bezetting van REBO-terminal verhoogd wordt. De terminal heeft heel wat troeven, zoals de exclusieve ligging, aanwezigheid van zwaarlastkaaien en een RORO (roll on roll off) ponton met draagkracht van 650 ton. Deze troeven maximaal uitspelen in combinatie met een verbreding van de activiteitenradius zal ertoe bijdragen dat de Blauwe Economie ontwikkelingen zich verder kunnen vasthechten in het sociaal – economisch weefsel van regio Oostende. Momenteel werken permanent meer dan 500 mensen in de offshore wind business in de haven van Oostende.  Het havenbestuur dankt PMV, DEME en Artes-Group NV uitdrukkelijk voor de opbouwende rol die ze gespeeld hebben.” Charlotte Verkeyn, Voorzitter Raad van Bestuur Haven Oostende: “We willen de opgebouwde kennis in de bouw en het onderhoud van de windturbines op zee zelf kunnen inzetten in projecten rond Blauwe Economie.  De wereld staat nu éénmaal niet stil en het heft terug in  eigen handen nemen betreffende de zwaarlastkaai lijkt nodig om de dynamiek in Haven Oostende te kunnen behouden en versterken.” Bart Tommelein: “Als voormalig Staatssecretaris van de Noordzee en Minister van Energie ben ik bijzonder verheugd dat Haven Oostende vandaag deze forse investering aankondigt. De verdere verankering van de Blauwe Economie in Oostende en de eerder dit jaar aangekondigde initiatieven door Haven Oostende worden hiermee waargemaakt.”

PMV HEEFT ROL GESPEELD

Toon Van Ingelghem, Senior Investment Manager PMV: “REBO is een goed voorbeeld van een project waar PMV zijn rol als doe- en durf bedrijf ten volle heeft kunnen spelen: tien jaar geleden waren er geen offshore wind activiteiten in Oostende en was het hoogst onzeker hoe deze sector zich zou gaan ontwikkelen. Samen met Haven Oostende en de andere partners hebben we de visie voor de offshore wind industrie voor de Belgische kust onderschreven. REBO is een hub geworden waarrond wereldspelers als Siemens Gamesa en MHI Vestas alsook toeleveranciers voor de offshore wind industrie zich gevestigd hebben. Vanuit PMV zijn we erg trots om dit mede gerealiseerd te hebben en we wensen de Haven van Oostende alle succes toe om REBO verder uit te bouwen.”