nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Overnamefinanciering via PMV stijgt met 40%

22 okt 2018
overnamefinanciering-pmv

Steeds meer overnemers kloppen aan bij PMV voor de financiering van een overname. Het aantal ondernemers dat jaarlijks bij PMV een financieringsoplossing kan vinden, steeg in de voorbije 5 jaar met 34% tot 994 dossiers in 2017. Qua bedragen was de stijging nog meer uitgesproken, met meer dan 40%. PMV volgt met die trend de evolutie van de markt.

De Belgische fusie- en overnamemarkt draait volop. Niet alleen het aantal overnametransacties, maar ook de verkoopprijzen stegen voor het vijfde jaar op rij, zo bleek onlangs uit de M&A Monitor van Vlerick Business School, een jaarlijkse bevraging bij meer dan 150 Belgische fusie- en overname-experten en -adviseurs. Dat de markt hoge toppen scheert, verbaast niet. Filip Lacquet, Groepsmanager Bedrijfsfinanciering bij PMV: “Het aantal ondernemers dat in de komende jaren de pensioenleeftijd bereikt (of al bereikt heeft), is groot.” Unizo berekende vorig jaar dat 54.000 Vlaamse kmo’s een zaakvoerder hebben van 55 jaar of ouder, samen goed voor 297.000 werknemers en 1.357.000.000 euro winst. Meer dan een derde van hen plande de verkoop aan een externe overnemer. “Bij overnames is er nood aan relatief hoge financieringsbedragen die niet steeds volledig via de traditionele financieringskanalen kunnen ingevuld worden. Hier heeft PMV, en vooral PMV/z, een grote rol te spelen. PMV/z is het PMV-submerk met standaard-financieringsoplossingen voor de zelfstandige ondernemer”, aldus Lacquet. “Het alternatief is soms een verkoop aan buitenlandse spelers of een stopzetting van de activiteiten.”

MEER OVERNAMEDOSSIERS, GROTERE BEDRAGEN

In lijn met de bevindingen van de Vlerick-bevraging ziet PMV een toename van het aantal overname-dossiers. Zowel bij de winwinlening als bij de waarborgregeling — twee PMV/z-producten — is er een sterk stijgende trend van de overnamedossiers, zowel qua aantal als qua bedrag. Bij PMV/z-Leningen stijgt het aandeel van de overnames sterk. Emmanuel Damman, Hoofd Bedrijfsleningen bij PMV: “Het aantal goedgekeurde leningen in overnamedossiers dit jaar is tot dusver bijna 19% van het totaal aantal goedgekeurde dossiers. In 2015 bedroeg dat aantal 12%. De voorbije jaren is het aantal overnamedossiers dus stelselmatig gegroeid. Ook de goedgekeurde financieringsbedragen stijgen: van 2,8 mln. euro in 2015 tot bijna 4,6 mln. euro tot dusver in 2018.” Filip Lacquet vult aan: “Ook de banken doen meer aan overnamefinanciering, wat blijkt uit de stijging van het aantal waarborgen dat PMV/z verleent ter ondersteuning daarvan: van 378 waarborgen in 2013 tot 631 in 2017.  De waarborgen van PMV/z worden veel aangewend om overnametransacties te ondersteunen: meer dan 30% van de toegekende waarborgen betreffen overnamedeals, in bedragen is dat zelfs meer dan 40%.”

OVERVERHITTING VAN DE MARKT?

In tijden van economische bloei en makkelijke toegang tot goedkope financiering, is de stijging van de overnameprijzen, en de stijging van het aantal financieringsdossiers, geen verrassing. Filip Lacquet en Emmanuel Damman wijzen er wel op dat er een gevaar bestaat voor oververhitting, waarbij de overnameprijzen niet meer in verhouding staat tot de intrinsieke ondernemingswaarden. “Wanneer de prijzen voor overnames blijven stijgen, komt het rendement van een investering mogelijks niet meer in verhouding te staan tot het genomen risico. Uiteraard is dat een aspect dat we bij de beoordeling van leningdossiers nauwlettend in het oog houden.”

OVERNAMES ZIJN GOED VOOR ECONOMIE

Naast de vergrijzing van de Vlaamse ondernemers, zijn er nog factoren die de stijgende cijfers verklaren. “Er is een overvloed aan beschikbare liquiditeiten en we zien ook een professionalisering van de overnamemarkt in Vlaanderen”, weet Emmanuel Damman. Het is goed dat ondernemingen vlot een overnemer vinden. Wanneer er geen overdracht van de onderneming mogelijk wordt, hetzij binnen de familie hetzij via een al aanwezige manager (‘Management Buy-Out’ of MBO) of een nieuwe (‘Management Buy-In’ of MBI), is er een risico dat de activiteit stopt. Damman: “Een bedrijfsoverdracht is dikwijls ook een opportuniteit: het kan bijvoorbeeld heel nuttig zijn om aandeelhoudersproblemen op te lossen. Wanneer diverse aandeelhouders verschillende visies hebben, kan dat leiden tot een blokkering van de sturing van het bedrijf. Een overname door een manager kan dan voor een deblokkering zorgen. Een overname kan ook professionaliteit in een onderneming brengen, of een nieuw elan geven aan een bedrijf. Daarom is een goed draaiende overnamemarkt belangrijk.” Bij PMV vindt men het daarom bijzonder goed dat het Agentschap Innoveren & Ondernemen jaarlijks de Week van de bedrijfsoverdracht organiseert, om dat vaak onderschatte aspect van bedrijfsvoering onder de aandacht te brengen.

PMV LEVERT OVERNAME-HEFBOOM

De stijgende cijfers onderlijnen de blijvende rol van PMV bij het faciliteren van de financiering van overnames. “Wij zijn blij dat wij met de stijgende financiering van overnames de continuïteit van ondernemingen kunnen garanderen in Vlaanderen. Niet zelden beschikt een overnemer over onvoldoende eigen middelen om het volledige overnamebedrag te realiseren. Externe bronnen zoals investeerders, vrienden, familie en banken kunnen helpen om de financiering van de overname rond te fietsen. Maar ook PMV kan een stevig duwtje in de rug geven. Dankzij een goede voorbereiding, een uitgekiend businessplan, en de hefboom van verschillende financieringsoplossingen is het vaak mogelijk te verhinderen dat een economische activiteit stopt of in buitenlandse handen overgaat. De winwinlening, bijvoorbeeld, biedt een fiscale stimulans om particulieren kmo’s financieel te laten ondersteunen. Cofinanciering is dan weer de brug tussen eigen inbreng en bankfinanciering. Met de eigen inbreng en bankfinanciering alleen redden overnemers het vaak niet. Een cofinanciering van PMV/z of een flexibele, op maat gemaakte, achtergestelde lening van PMV kan de overnamefinanciering dan sluitend maken. Ten slotte probeert PMV met een waarborgregeling het financieren van overnames evidenter te maken voor banken. De Vlaamse overheid geeft banken via PMV een overheidswaarborg ten belope van maximaal 75 % van het toegekende overnamekrediet. “Een combinatie van de financieringsoplossingen die PMV beheert, kan zorgen voor een hefboom op de eigen middelen van een overnemer, tegen een vrij lage gemiddelde financieringskost: een rol die wij willen blijven opnemen in de Vlaamse economie”, besluit Filip Lacquet.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij

Frank Kindt

Communicatiemanager PMV

0472/420790

frank.kindt@pmv.eu