nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Picpussen-site wordt energiezuinig woongebied

16 mei 2022
picpussen-tongeren-pmv

Met een participatie van 40% in het Tongerse Picpussen-project, een initiatief van ontwikkelaar Borghof Invest, werkt PMV in de oudste stad van België mee aan de bouw van een nieuwe basisschool, woon- en zorgwooneenheden en een parklandschap. Het historische kloostergebouw blijft in de plannen het centrale onderdeel van een state of the art woonzorgcentrum in een energieneutraal woongebied.

De historische school- en kloostersite ligt vlakbij de kruising van de Tongerse stadsring met de Hasseltsesteenweg. In de volksmond is de voormalige schoolsite van Regina Pacis bekend als de ‘Picpussen’. Die naam verwijst naar de Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria, of Congregatio Sacrorum Cordium. Kort na haar stichting in 1800 vestigde die haar hoofdzetel in de rue du Picpus in Parijs. Eén van haar bekendste leden is de in 2009 heiligverklaarde Pater Damiaan (1840-1889).

Verleden een plaats geven

Het project probeert het verleden een plaats te geven in een stadsdeel van de toekomst. Patrick Kerkhofs van nv Picpussen, de ontwikkelaar van de site: “Het historische kloostergebouw krijgt een nieuwe functie als woonzorgcentrum voor 90 inwoners, met een innovatieve inrichting: het gebouw wordt opgedeeld in kleine leefgroepen en niet in de klassieke kamers langs een lange gang. Er komen aanvullend 39 assistentiewoningen met café en terras.” Voor de stad was het behoud van het historisch kloostergebouw een absolute voorwaarde bij het project. “Het resultaat is een geslaagd huwelijk tussen verleden en toekomst”, aldus schepen Johnny Vrancken.

Nieuw stadsdeel

Het nieuwe stadsdeel is niet alleen voor senioren bestemd. Basisschool Picpussen kreeg al een nieuwe plek op de site en is helemaal ingebed in het glooiende terrein. In een volgende fase komt er ook een kinderdagverblijf. Boven het kinderdagverblijf zal gewoond worden in een nieuwe residentie. Het project streeft op die manier naar een maximale ‘verwevenheid’, een belangrijk streefdoel in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Aan een nieuwe toegangsweg naar de site komen eengezinswoningen met tuin en parkeergelegenheid, en verder nog hedendaagse residenties met een grote diversiteit aan appartementen.

PMV co-investeert

De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV is co-investeerder in het project. Ze participeert in het kapitaal van de vennootschap en zit mee aan het stuur van de nv Picpussen. Senior investeringsmanager Bertrand Van Regemortel (PMV) verduidelijkt: “De evolutie van de bevolking en de wijzigingen in de manier waarop we wonen en werken, stelt onze steden voor de complexe uitdaging méér te doen met dezelfde ruimte. PMV adviseert, begeleidt en financiert bij duurzame gebiedsontwikkeling en vastgoedprojecten die maatschappelijk relevant zijn. De vaak complexe gebiedsontwikkelingen vragen om innovatieve financieringsoplossingen. PMV biedt zowel kapitaalparticipaties en leningen aan om de financiering van een gebiedsontwikkeling of vastgoedproject mogelijk te maken.”

Energie

Een belangrijke reden voor PMV om in het project te investeren, is de inzet op toekomstige energievoorziening. Op het vlak van energie zullen de bewoners immers kunnen genieten van de nieuwste technieken. Bertrand Van Regemortel: “Een centraal gestuurd warmtenet zal de warmte verdelen over het hele stadsdeel. Die warmte onttrekken we aan de bodem door middel van diepe geothermie. Omgekeerd zorgen warmtepompen met passieve koeling voor een ideaal comfort in de zomer. Vernuftig gestuurde zonnepanelen vormen het sluitstuk. We streven ernaar om het hele woongebied zo goed als energieneutraal te maken. Dat zou meteen een primeur zijn voor de provincie Limburg.” Het autoverkeer zal bovendien zo veel mogelijk gemeden worden binnen de site, die makkelijk te bereiken is met het openbaar vervoer en voorrang geeft aan voetgangers en fietsers.