nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

PMV begeleidde Provincie Oost-Vlaanderen bij gebiedsontwikkeling Leopoldskazerne

1 feb 2018
leopoldskazerne-pmv

PMV BEGELEIDDE DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN BIJ DE STIJLVOLLE GEBIEDSONTWIKKELING VAN DE STATIGE LEOPOLDSKAZERNE IN HARTJE GENT

In 2014 besliste de Provincie Oost-Vlaanderen om haar diensten in Gent te centraliseren op de voormalige militaire site van de Leopoldskazerne en om hiervoor de nodige eigendomsrechten te verwerven.

PMV begeleidde de provincie bij deze gebiedsontwikkeling en trad daarbij op als projectregisseur. De Vlaamse investeringsmaatschappij voerde hiervoor een geïntegreerde aanbestedingsprocedure, die zowel het ontwerp, de bouw, het onderhoud en het beheer van bepaalde onderdelen omvatte. Dit zogenaamde DBM-project werd gevoerd via een concurrentiedialoog.

De Leopoldskazerne is een voormalig militair complex in hartje Gent. Het ligt in het Kunstenkwartier, tussen het Sint-Pietersplein en het station Gent-Sint-Pieters. De eclectische gebouwen dateren van tussen 1890 en 1905 en werden ontworpen door de architecten Modeste de Noyette en Otto Geerling. Het terrein beslaat ruim twee hectare met circa 34.500 m2 duurzaam te ontwikkelen oppervlakte.

Met de keuze voor de Leopoldskazerne zorgt het provinciebestuur voor de opwaardering van een stuk erfgoed en zijn omgeving. Het programma van de Provinciebestuur omvat, naast het nieuwe provinciehuis, tevens huisvesting voor het HISK (Hoger Instituut voor Schone Kunsten), de kantoren voor Defensie en een kinderdagverblijf. Dankzij de private ontwikkeling komen er ook woningen, appartementen, een park met terrassen en zelfs een hotel.

PROCEDURE

PMV lanceerde de procedure voor deze provinciale opdracht in juni 2015. Parallel werkte men aan de opmaak van het thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP 167 Stedelijk Wonen), waarvan de Leopoldskazerne deel uitmaakt.

Tijdens de selectiefase en de twee dialoogfasen stuurde men het project telkens bij. Men bracht verbeteringen aan in het ontwerp en stemde nauwgezet af met de provincie en de andere belanghebbenden, zoals de diensten Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed van de stad Gent. Dit resulteerde in twee eindoffertes. Deze intensieve procedure heeft geleid tot een winnend, doordacht, passend en formidabel voorstel.

De deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen gunde de opdracht uiteindelijk op donderdag, 25 januari 2018 aan de THV Leopold. Dit consortium bestaat uit:

  • de ontwikkelaar: DMI (Vastgoed) – Matexi (Matexi Projects en Matexi Oost-Vlaanderen)
  • het ontwerpteam: 360 Architecten – B2Ai (BURO II + ARCHI+I) – Sergison Bates Architects – Maarten Dobbelaere – Delva Landscape Architects;
  • de algemeen aannemer: Democo.

De THV Leopold voorziet een gemengde stedelijke ontwikkeling.

RUIMTELIJKE ARCHITECTURALE VISIE

Het nieuwe provinciehuis ligt op de hoek van de R40 met de Charles de Kerchovelaan. De subtiele architectuur in groen getint staal en glas ter hoogte van de bestaande gebouwen en de nieuwbouw ter hoogte van de Kunstlaan creëren een kantooromgeving die beantwoordt aan de modernste noden. De nieuwe architectuur is respectvol, subtiel, homogeen en bewaart het evenwicht met de bestaande gebouwen. Opvallend is de langgerekte, verdiepte patio op het binnenplein waaraan o.a. de ateliers en werkruimten van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten zullen grenzen. Het binnenplein wordt een groene omgeving waar zowel rust als activiteit een plaats zullen krijgen.

TOP OP VLAK VAN DUURZAAM BOUWEN

Het ontwerp is erg flexibel zodat het gebouw in de toekomst kan meegroeien met de veranderende noden en functies. Het project is dus niet alleen ecologisch maar ook cultureel duurzaam. Ook de technische installaties zijn klaar voor de toekomst; zij zijn flexibel en modulair opgebouwd.

Volgens de internationaal erkende BREEAM[1] -standaard haalt het nieuwe provinciehuis dan ook de op één na hoogste score op het vlak van duurzaamheid. Het was niet eenvoudig om dat te realiseren binnen een bestaand gebouwencomplex. Toch wisten de ontwerpers een behoorlijk laag E-peil van 36 te halen. Maar liefst 70 % van de nodige energie is hernieuwbaar en wordt ter plaatse opgewekt met behulp van geothermie uit de bodem, een warmtepomp en PV-panelen. Voor de resterende 30 % zal de provincie 100 % groene energie aankopen, wat zij trouwens al jaren doet. Dit betekent meteen dat het nieuwe provinciehuis CO2-neutraal zal zijn.

[1]  Building Research Establishment Environmental Assessment Method

FASERING

Medio 2018 vraagt het consortium de omgevingsvergunning aan om naar verwachting begin volgend jaar te kunnen starten met de werken. Binnen een termijn van dertig maanden zal het nieuwe provinciehuis dan beschikbaar zijn. De richtdatum is augustus 2021. De richtdatum voor de private ontwikkeling is een jaar later, augustus 2022.

STRUCTURERING

Contractueel wordt er een promotieovereenkomst afgesloten met het consortium voor de realisatie van het nieuwe provinciehuis. Voor de private ontwikkeling gebeurt dat via een verkoopovereenkomst. De opdracht omvat ook een kortlopend onderhouds- en exploitatiecontract van drie jaar.  De totale inschrijvingsprijs voor de opdracht bedraagt 52.449.744,88 euro, inclusief btw.