nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

PMV-dochter Participatiefonds Vlaanderen financiert 200ste dossier na één jaar

10 aug 2015
laptop-meeting-pmv

PMV-DOCHTER PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN FINANCIERT 200STE DOSSIER NA ÉÉN JAAR – 10/08/2015

Sinds juli 2014 kregen al meer dan tweehonderd ondernemers een lening van het Participatiefonds Vlaanderen voor de start of de groei van hun activiteiten. Het gaat om een totaalbedrag van 14,4 miljoen euro. Hiermee kon men voor maar liefst 52,2 miljoen euro investeringsprojecten realiseren.

In het eerste werkingsjaar bij PMV bediende het recent geregionaliseerde fonds maar liefst 200 bedrijven. Hierbij waren 106 onder-nemende werkzoekenden, die een eigen zaak opstartten, een traditionele nichemarkt voor Participatiefonds Vlaanderen. Een vierde van deze financieringen diende om een zaak over te nemen.

De producten van het fonds kregen onlangs nog een opfrisbeurt. Dit resulteerde in de Startlening+ en de Kmo-financiering. Die zijn nu nog eenvoudiger en soepeler aan te vragen. De Startlening+ (tot maximum 100.000 euro) is een aantrekkelijke en uiterst soepele formule om zich als zelfstandige te vestigen of om een onderneming op te richten. De Kmo-cofinanciering (tot maximum 350.000 euro) helpt bij de start of groei van een onderneming of van een zelfstandige activiteit en vervolledigt een financiering van een bank.
Na de regionalisering van de federale kredietactiviteiten dekt de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV nu een volledig gamma aan financieringen en waarborgen. Ondernemers in Vlaanderen kunnen nu voor hun volledige financieringspakket –(achtergestelde) leningen, kapitaalparticipaties en waarborgen – terecht bij een en dezelfde investeringsmaatschappij.

Dat daar nood aan is, bewees een recente studie door professor Eddy Laveren van de Universiteit Antwerpen en Johan Bortier van de Unizo Studiedienst, in opdracht van de FOD Economie (27/01/2015). Hieruit bleek dat één kmo op vier nog altijd moeilijk toegang krijgt tot krediet. Met Participatiefonds Vlaanderen doet PMV alvast haar duit in het zakje om ervoor te zorgen dat elk beloftevol businessplan in Vlaanderen ook financiering vindt.