nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

PMV financiert modernisering Antwerpse ziekenhuizen

27 nov 2020
zna-pmv

PMV heeft een lening van 15 miljoen euro uitgewerkt voor Ziekenhuisnetwerk Antwerpen. De financiële middelen  komen van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming (AVSB). Via een samenwerkingsakkoord tussen het AVSB, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) en PMV worden immers middelen van het AVSB beschikbaar gesteld voor de financiering van investeringen in de zorgsector. Zo is deze lening aan ZNA een belangrijke stap in haar strategisch zorgplan waarbij de activiteiten van het ziekenhuisnetwerk worden gemoderniseerd en geïntegreerd. Eerder ontving ZNA ook al een lening van de Europese Investeringsbank (EIB) ten belope van 200 miljoen euro. Zowel de Europese als de Vlaamse overheid maken zo van de financiering van de zorg een speerpunt in hun investeringsbeleid.

ZNA vervangt twee oude ziekenhuizen door het Cadix-ziekenhuis (in aanbouw). In het grootste ziekenhuis van de groep (ZNA Middelheim) worden de afdelingen intensieve zorgen, nierdialyse en kinderpsychiatrie gerenoveerd. De nieuwbouw en renovatiewerken moeten het mogelijk maken voor artsen en verpleegkundigen om meer gepersonaliseerde zorg te verlenen in een betere werkomgeving en de bestaande zorg nog te verbeteren. De modernisering van de bestaande afdeling en de bouw van het nieuwe ziekenhuis vormen een onderdeel van het strategisch zorgplan van ZNA, dat de zorgactiviteiten wil moderniseren en integreren.

FLEXIBELE TERUGBETALING

PMV heeft voor rekening van het AVSB een lening uitgewerkt van 15 miljoen euro op 30 jaar in een belangrijke financieringsronde waarin de EIB het voortouw nam. Ook twee banken besloten om samen een gelijkaardige inspanning te doen. PMV zorgde voor het sluitstuk van de financiering door een lening uit te werken die meer flexibiliteit biedt qua terugbetaling en looptijd dan de klassieke bancaire financiering. Filip Lacquet, groepsmanager bedrijfsfinanciering bij PMV, legt uit: “Via het AVSB wil de Vlaamse overheid de gezondheidszorg van de toekomst mee financieren. Wij werkten daarvoor flexibele leningformules uit die zowel kunnen bestaan uit ‘senior loans’ op lange termijn, als uitachtergestelde leningen waarbij de ontlener achteraan in de rij staat wanneer de terugbetaling faalt. De flexibele formule kan worden gebruikt voor de financiering van investeringen in allerhande zorginstellingen (ziekenhuizen, seniorencentra, instellingen voor andersvaliden…) en verlicht de druk op de balans van die instellingen waardoor zij niet hoeven terug te deinzen om nieuwe projecten op te starten die noodzakelijk zijn voor de toekomst van onze zorg.”

MIJLPAAL

Wouter De Ploey, CEO van ZNA, vindt de financiering van PMV en eerder ook van de EIB een belangrijke mijlpaal in de realisatie van ZNA’s strategische zorgplan. “De financiering van de Vlaamse overheid, via PMV, bevestigt onze kredietwaardigheid. De eerdere lening van de EIB heeft andere financiers over de brug doen komen waardoor we het gros van onze kapitaalbehoefte hebben kunnen invullen. Het is dankzij de AVSB-lening die PMV uitwerkte, dat we de volledige financiering van onze plannen hebben kunnen realiseren. Vele patiënten in de ruime Antwerpse regio zullen daardoor in de toekomst kunnen genieten van een hypermoderne zorgverlening in een state-of-the-art ziekenhuisomgeving.”

CORONAVIRUS

Michel Casselman, algemeen manager van PMV, is bijzonder tevreden dat PMV haar expertise ter beschikking kan stellen voor investeringen in de gezondheidszorg van onze regio: “De financiële druk op zorginstellingen is enorm. Door die druk met onze financiering wat te verlichten, tonen we aan vierkant achter de gezondheidswerkers en hun instellingen te staan die zwaar op de proef worden gesteld door het coronavirus.”

OVER ZNA

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) is de grootste gezondheidszorgorganisatie van België. Op tien sites omvat de groep drie algemene ziekenhuizen, zeven dagcentra, zes gespecialiseerde ziekenhuizen, een psychiatrisch verzorgingstehuis en een woonzorgcentrum. De invloedssfeer van ZNA strekt zich uit over 32 gemeenten. Hiermee bereikt ZNA potentieel ruim een miljoen inwoners. In de stad Antwerpen behaalt ZNA een patiënten aandeel van 44 procent. ZNA stelt zo’n 6.300 mensen te werk, waaronder 600 artsen. In 2019 telde ZNA circa 2 500 bedden en werden 51 000 mensen gehospitaliseerd (opgenomen met overnachting). Daarnaast kregen 71 000 patiënten een behandeling in dagkliniek. Er waren ook bijna 600 000 ambulante patiënten.

MEER INFO

Frank Kindt, Communicatiemanager bij PMV, frank.kindt@pmv.eu, +32 472 420 790.