nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

PMV investeert 20 miljoen euro om energie-efficiëntie van Vlaamse bedrijven te verbeteren

22 jun 2017
esco-pmv

PMV zal de komende vijf jaar 20 miljoen euro investeren in zogenaamde ESCO-bedrijven (Energy Service Companies). Deze nemen de investeringen in energie-efficiëntie over van andere bedrijven die dergelijke investeringen niet kunnen doen. In totaal zal er tegen 2022 zo’n 100 miljoen euro beschikbaar gesteld worden door bijkomende financiering van banken en privébedrijven. Daarbij zal specifiek aandacht worden besteed aan het stimuleren van investeringen bij kmo’s.

Met dit initiatief kan PMV enkele belangrijke drempels die investeringen in energie-efficiëntie verhinderen, wegwerken:

  • Het aanbod voor derde partij financiering wordt verhoogd. Op die manier wordt vermeden dat de balans en kredietwaardigheid van de onderneming waar de investering plaatsvindt aangetast wordt door een “non-core” investering en de toekomstige kredietverlening voor de kernactiviteiten in het gedrang zou komen
  • Er wordt een alternatief geboden voor de typische projectfinancieringsstructuur die voor een gemiddelde investering in energie-efficiëntie te zwaar, complex en tijdrovend is, door financiering op de balans van de ESCO’s zelf aan te bieden.
  • Het aanbod voor ESCO-financiering vergroot, zodat projecten met een grote impact op CO2-uitstoot en energiebesparing, maar gekoppeld aan een lager financieel rendement of te lange terugverdientijd, gerealiseerd kunnen worden
  • Nieuwe ESCO-initiatieven worden aangemoedigd om zodoende meer aanbieders van ESCO oplossingen in de markt actief te krijgen, die ook aandacht hebben voor het grote potentieel bij Vlaamse kmo’s en willen werken met lichtere contractstructuren die meer op maat van kmo’s geschreven zijn

Door met PMV te investeren in ESCO-initiatieven tracht PMV de markt een impuls te geven en drempelvrees bij andere private investeerders weg te nemen. Concreet zal PMV investeren in projecten, ESCO’s of ESCO-fondsen waarbij naast elke euro die PMV investeert, minstens één euro aan private middelen ingebracht worden. Op deze manier activeert PMV het voor dit type investeringen beschikbare risicokapitaal in Vlaanderen. Er wordt een rendement van 5 à 6 % op geïnvesteerde middelen vooropgesteld. Het beheer gebeurt door private beheerders.

Door het aanbod te stimuleren, wordt meer aandacht gevestigd op het belang van investeren in energie-efficiëntie en kan onze Vlaamse economie mee ondersteund worden in het behalen van de Vlaamse, Belgische en Europese klimaatdoelstellingen.