nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

PMV realiseert recordbedrag van 238 miljoen euro aan investeringen in 2019

20 mei 2020
Jaarverslag PMV 2019

De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV realiseerde in 2019 een recordbedrag van bijna 238 miljoen euro aan investeringen en een uitstekend nettoresultaat van 24,7 miljoen euro[1]. Dat laatste werd onder andere gerealiseerd na succesvolle exits uit Newtec, Piesync, en de gedeeltelijke verkoop van de participatie in Argenx. Met het recordbedrag aan investeringen laat PMV opnieuw een brede portefeuille aan kapitaalparticipaties en leningen optekenen binnen diverse sectoren met een duidelijke toegevoegde waarde voor de Vlaamse economie.

Met een totaal van bijna 238 miljoen euro, tegenover 134 miljoen euro in 2018, toonde PMV zich in 2019 een zeer actieve investeerder binnen de contouren van haar rol als complementaire financier binnen het Vlaamse investeringslandschap. Van het geïnvesteerde bedrag waren 159 miljoen nieuwe investeringen en 79 miljoen opvolginvesteringen. Het geadviseerd en beheerd vermogen steeg naar 1,35 miljard euro, eveneens een record.

Michel Casselman, algemeen manager van PMV is verheugd met de resultaten: ”Ik ben bijzonder trots op het werk dat het PMV-team in 2019 heeft geleverd om tot dit uitzonderlijke resultaat te komen. Het veelvoud aan partners binnen diverse domeinen die in ons hun vertrouwen hebben gesteld, sterken ons in de overtuiging dat PMV ook in de komende jaren een belangrijke rol zal spelen om het Vlaamse economische weefsel in Vlaanderen mee te helpen uitbouwen. De covid 19-crisis vereist trouwens samenwerking en overleg met alle actoren binnen het financieringslandschap om onze economie weer op de rails te krijgen.”

PMV spitst zich toe op twee kernactiviteiten: bedrijfsfinancieringen en investeringen in infrastructuur, vastgoed en hernieuwbare energie. In 2019 droeg die laatste kernactiviteit zeer sterk bij aan het hoge investeringsvolume met onder andere de investering in de Gentse All Weather Terminal, de closing van de transactie in Euroports en de participatie via een holding van Belgische investeerders in Brussels Airport.

Vanuit de kernactiviteit bedrijfsfinanciering liet PMV voor 52,1 miljoen euro investeringen optekenen binnen zowel de ‘traditionele’ sectoren en maakindustrie als sectoren binnen de kenniseconomie zoals bijvoorbeeld Life Sciences en fintech.

Voor de standaardfinancieringen die PMV in de markt zet onder het submerk PMV/z werden 172 nieuwe leningen toegekend goed voor een totaalbedrag van 25 miljoen euro.

De activiteiten die worden uitgevoerd voor rekening van het Vlaamse gewest draaiden in 2019 op volle toeren, met opnieuw een zeer hoog aantal waarborgdossiers en een recordaantal Winwinleningen.

Ook de fondsinvesteringen kenden een zeer productief jaar met een stijging van 40% in investeringsvolume ten opzichte van 2018.

Daarnaast kreeg PMV in 2019 naast haar bestaande activiteiten nog twee belangrijke opdrachten toevertrouwd. In 2019 werd het Flanders Future Techfund (FFTF) opgericht. Dat fonds moet Vlaamse strategische onderzoekscentra, universiteiten en speerpuntclusters in staat stellen om nieuw ontwikkelde technologieën breder in te zetten. PMV staat in voor het operationele en fiduciaire beheer van deze participatie van het Vlaamse Gewest. Ten slotte is PMV samen met BNP Paribas Fortis Private Equity ook beheerder van het Belgian Growth Fund, het ‘Fund of funds’ dat de financiële slagkracht van Belgische scale-ups wil verhogen en zo helpt vermijden dat ze hun toevlucht moeten zoeken in het buitenland.

 

Gedetailleerde informatie over de activiteiten en cijfers van PMV vint u in het Rittenverslag – In het wiel van PMV – 2019

 

Meer info: Frank Kindt, communicatiemanager PMV, frank.kindt@pmv.eu, 0472/420790

 

[1] PMV hanteert voor de opmaak van haar balans en resultatenrekening de Belgische aanvaarde boekhoudregels (Belgian GAAP). Op basis van deze boekhoudregels gaat PMV uit van het voorzichtigheidsprincipe, waarbij niet gerealiseerde meerwaarden niet worden erkend in de cijfers, terwijl niet geraliseeerde waardeverminderingen wel al worden opgenomen.