nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

PMV investeert in nieuwe kankertherapie

14 mrt 2016
etherna-vub-pmv

eTheRNA, een spin-off van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) versterkt zijn kapitaal met 24 miljoen euro uit een eerste investeringsronde (Series A) met durfkapitaal, waarmee de onderneming over voldoende middelen beschikt om de ontwikkeling voort te zetten van zijn geoctrooieerde TriMix-immunotherapie op basis van mRNA voor de behandeling van huidkanker, borstkanker en infectieziekten.

eTheRNA werd opgericht in januari 2013 en ontstond uit het Laboratorium voor Moleculaire en Cellulaire Therapie (LMCT) van de VUB. Onder de leiding van Prof. Kris Thielemans heeft dit laboratorium zich toegelegd op het fundamenteel onderzoek en op de ontwikkeling van TriMix. Deze technologie, op basis van mRNA, is gericht op het versterken en moduleren van dendritische cellen, die  een centrale rol spelen  in het menselijk  afweersysteem tegen kanker en infectieziekten.

De overtuigende reeks preklinische en klinische data die eTheRNA al heeft uitgebouwd, stelde de onderneming in staat om 24 miljoen euro aan vers kapitaal aan te trekken. Deze kapitaaloperatie is één van de grotere financieringsrondes die  de voorbije twaalf maanden in Europa werd gerealiseerd voor een biotechnologie-onderneming met een vroeg klinisch programma. Deze financieringsronde werd geleid door Life Science Partners (Nederlands) en PMV – Participatie Maatschappij Vlaanderen (België), die  een sterk internationaal investeerderssyndicaat hebben gevormd dat verder bestaat uit Omega Fund (Zwitserland/VS), Fund+ (België) and Boehringer Ingelheim Ventures Fund (Duitsland). De opgehaalde middelen maken het voor eTheRNA mogelijk om het klinisch onderzoek voort te zetten met een injecteerbaar mRNA-product — dat op voorraad kan beschikbaar worden gemaakt, en dat gebaseerd is op de eigen TriMix-technologie — voor de behandeling van huidkanker, ‘triple negatieve’ borstkanker (TNBC) en bepaalde infectieziekten.

John De Koning, partner bij LSP: “mRNA is momenteel één van de meest aantrekkelijke en besproken domeinen in de wereld van de biotechnologie. eTheRNA beschikt over indrukwekkende preklinische en klinische gegevens, en wordt geleid door een ervaren managementploeg. Deze factoren gaven ons het vereiste vertrouwen om ons voor deze significante investering te engageren.”

Alexandra Tolia, PMV, vult aan: “PMV is erg betrokken bij eTheRNA omdat dit baanbrekende project uniek gepositioneerd is om een leidende rol te vervullen in de ontwikkeling van immunotherapieën. Samen met onze investeringspartners zijn wij enthousiast om de krachten te bundelen in deze innovatieve onderneming, die een veelbelovende technologie  omzet naar producten die het potentieel hebben om de toekomst van kankerbehandeling wezenlijk te veranderen.”

Dirk Reyn, CEO eTheRNA: “Met deze investering wordt nogmaals  een bevestiging geleverd van het sterke innovatiepotentieel en het talent dat in de Vlaamse biotechnologiesector aanwezig is. We zijn trots om deze sterk gereputeerde biotechnologie-investeerders te mogen verwelkomen als onze nieuwe aandeelhouders. Zij kunnen rekenen op ons volledig engagement om de TriMix-technologie verder te ontwikkelen met de focus op een eenvoudig inspuitbaar product – als aanvulling op het bestaande cellulaire mRNA-product – om patiënten te  helpen in hun strijd tegen een aantal zeer ernstige ziekten.”

Prof. Kris Thielemans, stichter en Chief Scientific Officer van eTheRNA: “Het TriMix -technologieplatform is gestoeld op een unieke mix van drie mRNA-moleculen die gezamenlijk in staat zijn om dendritisch cellen beter te activeren en te sturen in de richting van een krachtiger, veiliger en langer durende werking in vergelijking met andere gelijkaardige technologieën die tot nog toe werd onderzocht.”

Prof. Bart Neyns, Vrije Universiteit Brussel en afdelingshoofd van de dienst Medische Oncologie van  UZ Brussel: “Het potentieel van de TriMix-technologie is inderdaad onderbouwd door de overtuigende resultaten met betrekking tot zowel een objectieve kortere termijn respons en een langere termijn overlevingsgraad, die we hebben verkregen uit de recente klinische fase2-studies in ons ziekenhuis met een cellulair TriMix-product bij patiënten met adjuvante, gemetastaseerde huidkanker.”

VOOR DE REDACTIE

Woordvoerder

Dirk Reyn, CEO eTheRNA

Tel.: 0475 96 52 57

E-mail: dirk.reyn@etherna.be

Website : www.etherna.be

OVER ETHERNA

De missie van eTheRNA is patiënten te helpen om bepaalde kankers en infectieziekten te overwinnen door innovatieve immunotherapieën te ontwikkelen die zich richten op de centrale en fundamentele rol van dendritische cellen in het menselijk afweersysteem. De door eTheRNA geoctrooieerde TriMix-technologie -op basis van mRNA- geeft de dendritische cellen van de patiënt een ‘boost’ die leidt tot een meer effectieve, langer werkende en veiliger stimulatie van het eigen immuunsysteem in vergelijking met andere gelijkaardige technologieën die tot nog toe werd onderzocht. TriMix omvat drie mRNA-moleculen die gezamenlijk een drievoudig ‘boost’-effect hebben: (1) door dendritische cellen beter te activeren en tot rijpheid te brengen, (2) door de processen te stimuleren die tot geactiveerde T-helpercellen leiden, en (3) door een versterking van de processen die resulteren in geactiveerde cytotoxische T-cellen.

eTheRNA werd in januari 2013 opgericht als een spin-off van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), volgend op de ontwikkeling van de op mRNA gebaseerde TriMix-technologie door het Laboratorium voor Moleculaire en Cellulaire Therapie van de VUB, onder de leiding van Prof. Kris Thielemans in tandem met Prof B. Neyns van UZ Brussel.

In 2014 ging eTheRNA een partnerschap aan met Progress Pharma onder de leiding van Dirk Reyn, de voormalige CEO van Movetis. Hij staat nu aan het hoofd van eTheRNA’ s management team die verder bestaat uit: Prof. Kris Thielemans (Chief Scientific Officer), Sonja Van Meirvenne (Quality Assurance & Regulatory Affairs Lead), Carlo Heirman (Production Development Lead), Luc Lammens (Finance Lead), Dirk Van Broekhoven (General Counsel & Operations Lead) en Marina Cools (Clinical Lead). In juli 2014 verwierf eTheRNA van de VUB een wereldwijde exclusieve licentie op de TriMix-technologie.

Aanvullend op 12 miljoen euro aan ‘non-dilutive’ financiering die in het verleden werd opgehaald, versterkt eTheRNA in maart 2016 zijn kapitaal via een zogenaamde Serie A-kapitaalronde met een additionele 24 miljoen euro, die werd aangebracht door een sterk internationaal investeerders-syndicaat. Dit stelt de onderneming in staat om de ontwikkeling voort te zetten van TriMix-immunotherapieën op basis van mRNA tegen borstkanker (TNBC) en bepaalde infectieziekten.

TriMix: geeft via de dendritische cellen een ‘boost’ aan de immuniteitsrespons op een doelgerichte, veilige en duurzame manier

eTheRNA’s TriMix omvat drie eenvoudig injecteerbare mRNA-molecules (die coderen voor de lichaamseigen proteïnen CD40L, CD70 en constitutief actief TLR4) en die gezamenlijk via de dendritische cellen een doelgerichte, veiliger en krachtigere versterking opwekken van de eigen immuniteitsrespons van de patiënt tegen kanker of microbiële stoffen in vergelijking met andere gelijkaardige technologieën die tot nog toe werd onderzocht. TriMix is uniek omwille van de manier dat het deze drie mRNA-moleculen aanwendt om enkele belangrijke obstakels te omzeilen waar andere immunotherapieconcepten mee geconfronteerd worden, en ook omwille van het potentieel om een langdurige immuniteitsrespons op te wekken.

Talrijke immunotherapieën werden ontworpen om de proliferatie te bespoedigen van specifieke immuniteitscellen (T-cellen genaamd) naar ofwel rijpe (mature) T-helpercellen ofwel cytotoxische T-cellen – dat zijn de uiteindelijke ‘soldaten’ van het immuniteitssysteem. Bij de eerste pogingen werden specifieke antigenen (unieke moleculen van de kankercel of de infectieuze stof) ingezet om een immuniteitsrespons op te wekken. Talrijke alternatieve antigenen werden daartoe onderzocht: kankercellen, delen van cellen, DNA-fragmenten of proteïnen en peptiden. Tot op heden leverde geen enkele van deze alternatieven bevredigende resultaten op voor de inductie van een immuniteitsrespons die voldoende sterk is om tot een klinische repons te leiden – zelfs niet in combinatie met adjuvantia (stoffen die mee de respons versterken). Er blijven ook onbeantwoorde vragen aangaande de veiligheidsaspecten bij sommige van deze concepten (waarbij bijvoorbeeld genetisch materiaal wordt geïntegreerd in eigen cellen).

Vervolgens werd de aandacht verlegd naar nieuwe benaderingen om de eigen dendritische cellen van de patiënt beter in te zetten als centrale coördinatoren om een doeltreffende immuniteitsrespons op te wekken. Dendritische cellen hebben de unieke eigenschap om de aanwezigheid van vreemde pathogenen of kankercellen te herkennen, en in dat geval een cascade van immuniteitsstappen in te leiden die resulteren in een populatie van T-cellen die voldoende groot is om die kankercellen en/of pathogenen te vernietigen. Dendritische cellen die eenvoudig ex vivo werden geladen met aan tumoren geassocieerde antigenen om daarna terug in het lichaam te worden geïnjecteerd, werkten tijdens preklinische en klinische proeven effectief enige immuniteitsrespons op, en zelfs enige, doch helaas onvoldoende, klinische respons.

Immunotherapieën op basis van de TriMix-technologie overwinnen deze beperkingen omdat ze de immuniteitsrespons een aanvullende ‘ triple boost’ geven:

door dendritische cellen beter te activeren en tot rijpheid te brengen,
door de processen te stimuleren die tot geactiveerde T-helpercellen leiden, en
door een versterking van de processen die resulteren in geactiveerde cytotoxische T-cellen.

De mRNA-constructen van de immunotherapieën op basis van de TriMix-technologie coderen zowel voor de tumor-specifieke antigenen als voor drie unieke en cruciale proteïnen die samen de dendritische cellen van de patiënt stimuleren om een krachtigere en grotere populatie van T-helpercellen en cytotoxische T-cellen te produceren.

In preklinische en klinische fase 1- en 2a-studies bij patiënten met gevorderde huidkanker werd aangetoond dat het cellulair TriMix-product in staat is om dendritische cellen die ‘boost’ te geven die leidt tot een sterke immuniteitsrespons, en tot een overtuigende klinische respons (gemeten als volledige genezing naar aanwezigheid van tumoren) en een verhoogde langetermijnoverleving met duidelijk minder patiënten die hervallen. Dit product wordt heel goed verdragen, waardoor combinatie met andere kankergeneesmiddelen tot de mogelijkheden behoort.