nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

PMV investeert mee in Protealis, een spin-off van het VIB en ILVO

protealis-soja-pmv.

Na tientallen jaren in het plantenonderzoek, zetten Benjamin Laga en Jonas Aper een volgende stap in hun streven naar lokaal geteelde en duurzame plantaardige eiwitten. Trots houden ze vandaag hun bedrijf Protealis boven de doopvont. Als spin-off van onderzoeksinstituten VIB en ILVO boogt Protealis op een waaier aan kennis en innovatieve technologieën. De missie van de twee jonge ondernemers is om eiwitrijke gewassen zoals peulvruchten terug aantrekkelijk te maken voor de Europese boeren. De eerste focus is het ontwikkelen van eiwitrijke sojavariëteiten met een hoge opbrengst. Protealis kon 6 miljoen euro startkapitaal ophalen bij private en publieke financiers.

MENSEN ACHTER PROTEALIS

Benjamin Laga werkte eerder als toponderzoeker in plantenbiotechnologie bij BASF waar hij internationale ervaring opdeed op het gebied van zaadbusiness en -innovatie. Benjamin Laga wordt CEO van Protealis en is vergezeld door Jonas Aper. Jonas Aper stond aan de wieg van het soja-veredelingsprogramma van ILVO en leidde het acht jaar lang in goede banen. Vandaag wordt dit veredelingsprogramma een hoeksteen van hun nieuwe bedrijf.

Protealis heeft de ambitie om een betekenisvolle rol te spelen in de verduurzaming van de landbouw, via geschikte rassen van soja en andere eiwitgewassen. CEO Benjamin Laga: “Wetenschap en technologie combineren met ondernemerschap om zo maatschappelijke en ecologische uitdagingen aan te pakken is voor mij een ultieme droom. In Protealis klopt dat plaatje. Ik heb dan ook niet getwijfeld toen VIB en ILVO me benaderden om aan het stuur te staan van hun nieuwe project rond duurzame en lokale eiwitproductie.”

DUURZAME SOJA EN STIMULEREND EIWITBELEID

Met innovatieve veredelingstechnieken en zaadcoatings wil Protealis de startup worden van nieuwe, goed presterende, lokale soja. Door het gebrek aan eigen geteelde eiwitrijke gewassen is Europa sterk afhankelijk van de import van soja uit voornamelijk Zuid-Amerika. De maatschappelijke en ecologische vragen die de import van soja oproept zijn welbekend. Tegelijk kent onze samenleving een stijgende vraag naar lokale en duurzame plantaardige eiwitbronnen. Peulvruchten zijn een uitstekende bron van eiwitten en kunnen duurzaam worden geteeld omdat ze geen stikstofbemesting nodig hebben. Ze zijn uitstekend als teeltrotatie met graangewassen.
Het is niet verwonderlijk dat Europese en Vlaamse beleidsmakers volop willen inzetten op een verschuiving naar lokale en plantaardige eiwitproductie. Lokale sojateelt kan een bondgenoot zijn van hun ambitie. Vlaams minister van Landbouw en Innovatie Hilde Crevits: “De samenwerking tussen onze Vlaamse onderzoekscentra VIB en ILVO werpt haar vruchten af met de start van een nieuwe, beloftevolle spin-off. Het toont aan dat we in Vlaanderen niet enkel sterk zijn op vlak van biotechnologisch onderzoek voor betere geneesmiddelen, maar ook voor landbouw- en voedingssectoren. De expertise van de biotechnologie van VIB en van de landbouwsector van ILVO worden hier gecombineerd om innovatie in de praktijk te brengen binnen de duurzame eiwitstrategie 2030 die we onlangs hebben voorgesteld.”

RENDABELE BONEN OP EEN EUROPESE MARKT

De huidige soja-variëteiten zijn meestal gekweekt voor teelt in subtropische gebieden. Ze gedijen nog niet goed genoeg in onze bodem en klimaat. Of ze zijn veredeld om veel olie te bevatten, eerder dan een hoog eiwitgehalte te bezitten. Het doel van Protealis is om eiwitrijkere gewassen te ontwikkelen die aangepast zijn aan de lokale omstandigheden en die een goede opbrengst geven, waardoor ze ook voor de landbouwer interessant worden. Concreet werkt Protealis aan sojavariëteiten met tot 46 gram eiwit per 100 gram, specifiek veredeld voor Noord- en West-Europese landbouwers, en geschikt voor de dubbele toepassing, voeding en voeder. Protealis wil met andere woorden een lokale productie van plantaardige eiwitten faciliteren voor de snelgroeiende markten van vlees- en zuivelvervangers en voor duurzame diervoeding.

DUO-RIT VAN VIB EN ILVO

Protealis is gebaseerd op het strategische partnerschap van VIB en ILVO en put uit de unieke knowhow van beide onderzoeksinstituten. Dit omvat een marktrijp veredelingsprogramma op basis van innovatieve, niet-ggo veredelingstechnologieën van ILVO en zaadcoating met opbrengstverhogende bodembacteriën van VIB. Beide innovaties zijn door de jaren heen ontwikkeld en verfijnd in de publieke toponderzoekslaboratoria van professor Sofie Goormachtig (VIB-UGent), professor Jan Michiels (VIB-KU Leuven), Joke Pannecoucque (ILVO) en professor Isabel Roldán-Ruiz (ILVO).
Jérôme Van Biervliet, algemeen directeur van VIB, zegt: “Protealis is een perfect voorbeeld van ondernemerschap in het biotech-ecosysteem dat we vanuit VIB willen stimuleren. Door samen te werken met ILVO konden we veredelingsexpertise koppelen aan hoogtechnologisch onderzoek en zo een economische opportuniteit creëren. Mijn dank gaat in het bijzonder uit naar de collega’s in het team wiens intense toewijding essentieel was. ”
Joris Relaes, administrateur-generaal ILVO: ‘ILVO timmert al 10 jaar aan de weg naar lokale soja in onze agrovoedingsketen. We zijn opgetogen dat onze hooggespecialiseerde soja-veredeling nu via het nieuwe bedrijf Protealis de kans krijgt om aanzienlijk te versnellen en echt in de markt naar valorisatie te zoeken. ILVO participeert in Protealis. Als publiek onderzoekscentrum hebben we constructieve, duidelijke, faire afspraken gemaakt met de spin-off.”

GESTEUND DOOR EEN SOLIDE INVESTEERDERSCONSORTIUM

Onder leiding van durfkapitaalfonds V-Bio Ventures kon Protealis 6 miljoen euro kapitaal ophalen. Agri Investment Fund (AIF), Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), Estari Group, Globachem Group, Gemma Frisius Fund en VIB stapten mee in deze serie A-financieringsronde. Met het startkapitaal wil het bedrijf de technologie verder ontwikkelen, de portfolio met variëteiten uitbreiden en de eerste soja-variëteiten voor lokale teelt op de markt brengen in 2022. Op deze manier verwacht Protealis zijn missie al op vrij korte termijn een begin van realisatie te geven.
Willem Broekaert van V-Bio Ventures: “We zijn trots dat we een groep ervaren investeerders konden samenbrengen die Protealis ondersteunen om een nieuwe speler te worden in de plantenveredelingssector, een sector die historisch gezien niet veel steun kreeg van durfkapitaal. We hebben veel vertrouwen in het team en de technologie achter Protealis.”

“De Gentse regio was een pionier in groene biotechnologie, kende reeds tal van successen en is daardoor wereldwijd bekend. PMV is dan ook verheugd mee haar schouders te kunnen zetten onder dit nieuwe veelbelovende project dat een antwoord kan bieden op de toegenomen maatschappelijke vraag naar duurzame en lokale productie alsook inspeelt op de blijvende trend waarbij steeds meer consumenten op zoek gaan naar plantaardige eiwitalternatieven. Door het ontwikkelen van hoogkwalitatieve soja die geschikt is voor lokale kweek, sluit Protealis ook mooi aan bij de ambitie van de Vlaamse eiwitstrategie om tegen 2030 een duurzamere, diverse en toekomstgerichte eiwitvoorziening te realiseren en bij te dragen tot een grotere Europese zelfvoorziening.” aldus Kenneth Wils, Hoofd Life Sciences & Care bij PMV.

Lees meer over Protealis op de nieuwe website: www.protealis.com

MEDIA CONTACT INFO

Protealis: Benjamin Laga, CEO, beschikbaar voor interviews, +32 477 63 74 46, benjamin.laga@protealis.com
VIB: Elisabeth Stes, +32 486 825 902, elisabeth.stes@gmail.com
ILVO: Greet Riebbels, +32 486 26 00 14, greet.riebbels@ilvo.vlaanderen.be

OVER VIB

VIB is een ondernemingsgericht onderzoeksinstituut met een focus op strategisch basisonderzoek in de levenswetenschappen. We werken nauw samen met de vijf Vlaamse universiteiten: Universiteit Gent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel, en Universiteit Hasselt. Dankzij het harde werk van onze medewerkers de afgelopen 25 jaar en de aanhoudende financiële steun van de Vlaamse overheid wordt VIB algemeen erkend als een gevestigd en toonaangevend kenniscentrum voor levenswetenschappen en biotechnologie, met een uitstekende reputatie op het gebied van technologietransfer. VIB-onderzoek leidt tot nieuwe producten, geneesmiddelen, en landbouwtoepassingen die onze samenleving ten goede komen. Sinds de oprichting in 1996 heeft VIB 29 spin-offs opgericht, die nu meer dan 900 mensen tewerkstellen. Lees meer op www.vib.be.

OVER ILVO

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) is een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksinstituut van de Vlaamse overheid. Het krijgt van die overheid de opdracht mee te werken aan de verduurzaming van de landbouw, visserij en agrovoedingssector. In eerste instantie in Vlaanderen, maar bij uitbreiding ook in België, Europa en in de rest van de wereld. De missie van ILVO is kennis opbouwen om op een maatschappelijk verantwoorde manier voldoende, gezond en gevarieerd voedsel te kunnen produceren voor de 10 miljard te voeden mensen in 2050, en dat binnen de planetaire grenzen. Meer informatie op www.ilvo.vlaanderen.be

OVER DE UNIVERSITEIT GENT

De Universiteit Gent is een top 100-universiteit en één van de belangrijkste universiteiten in België. Onze 11 faculteiten bieden meer dan 200 opleidingen aan en doen diepgaand onderzoek binnen een breed scala aan wetenschappelijke domeinen. Ghent University Global Campus is ook de eerste Europese universiteit in Songdo, Zuid-Korea.

OVER KU LEUVEN

KU Leuven is een instelling voor onderzoek en onderwijs met internationale allure. Alle programma’s aan deze universiteit zijn gebaseerd op het innovatieve onderzoek van haar wetenschappers en professoren. De KU Leuven staat bovenaan de Reuters-ranglijst van Europa’s meest innovatieve universiteiten.

OVER V-BIO VENTURES

V-Bio Ventures is een onafhankelijke venture capital groep gespecialiseerd in het vormen en financieren van jonge, innovatieve life science bedrijven. V-Bio Ventures werd opgericht in 2015 en werkt nauw samen met het in België gevestigde VIB, een van ’s werelds belangrijkste biowetenschappelijke instituten. Het fonds belegt in heel Europa in startende en beginnende bedrijven met een hoog groeipotentieel, gericht op technologieën die transformationele verbeteringen opleveren in de biofarmaceutische, farmaceutische, diagnostische en landbouwsector.

OVER AGRI INVESTMENT FUND

Agri Investment Fund (AIF) is een investeringsmaatschappij, onderdeel van MRBB, de financiële holding van Boerenbond (Boerenbond). AIF investeert in innovatieve bedrijven die bijdragen aan het versterken van de duurzaamheid en concurrentiekracht van de landbouwproductie in de regio’s waar Boerenbond actief is. AIF is gevestigd in Leuven, België. Meer informatie op www.aifund.be

OVER PMV

PMV is een doe- en durfbedrijf dat de toekomst van de Vlaamse economie vormgeeft. Zij financiert beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot en met de groei en internationalisering. Met en voor de overheid, en andere partners, realiseert zij projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen. De Vlaamse Investeringsmaatschappij financiert veelbelovende bedrijven vanaf het prille begin tot aan groei en internationalisering. PMV biedt financiële oplossingen op maat voor elke ondernemer met een solide businessplan en een sterk managementteam door middel van risicokapitaal, leningen en garanties. PMV heeft een portefeuille van ongeveer € 1,3 miljard aan beheerd vermogen voor het creëren van welvaart en welzijn in Vlaanderen. Meer informatie op www.pmv.eu.

OVER GEMMA FRISIUS FONDS

Het Gemma Frisius Fonds (GFF) is een zaaikapitaalfonds dat in 1997 werd opgezet als een joint venture tussen KU Leuven, de KBC-groep en de BNP Paribas-groep. Het fonds wil de oprichting en groei van KU Leuven spin-off bedrijven stimuleren door hen zaaikapitaal ter beschikking te stellen in hun meest prille levensfase; en de expertise van de universiteit op het vlak van overdracht van onderzoek en technologieën te combineren met de financiële en investeringsexpertise van de twee banken.

OVER ESTARI GROUP

Estari is een duurzame groeikapitaalonderneming die investeert in Europese bedrijven die bewezen oplossingen hebben ontwikkeld die de toekomst van steden, voedsel en werk ten goede komen. Estari biedt groeikapitaal en operationele ondersteuning aan bedrijven die economische waarde genereren door technologie in te zetten om efficiënt gebruik te maken van natuurlijk en menselijk kapitaal. Estari wil de economische verschuiving naar duurzaamheid versnellen door te investeren in bedrijfsmodellen die steunen op mature technologieën. Estari Capital bestaat uit een toegewijd team, ondersteund door een breed netwerk van operationele en strategische partners, met een op maat gemaakt investeringsproces om de meest schaalbare, impactvolle en financieel efficiënte bedrijven te identificeren die voortbouwen op deze technologieën. Meer informatie: estarigroup.com/