nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

PMV lanceert overheidsopdracht nieuwe huisvesting VLIZ en ILVO in Oostende

20 jan 2017
vliz-pmv

Op 17 januari 2017 publiceerde PMV in het Bulletin der Aanbestedingen een Design & Build-opdracht voor de InnovOcean Campus in Oostende. Het gaat hierbij om de selectiefase binnen de onderhandelingsprocedure met bekendmaking, conform de wetgeving Overheidsopdrachten.

Het project zal gemeenschappelijke huisvesting bieden aan het Vlaams Instituut voor de Zee (www.vliz.be) en aan het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (www.ilvo.vlaanderen.be). Dit zijn een gereputeerd Vlaams kenniscentrum voor marien en kustgebonden onderzoek en een befaamde onderzoeksinstelling voor multidisciplinair onderzoek naar landbouw, visserij en voeding.

De nieuwe huisvesting zal een oppervlakte hebben van 7.000 tot 9.000 m² en omvat kantoren, vergaderruimte, ontvangst- en cateringruimte, een bibliotheek, fysicochemische laboratoria, laboratoria voor aquacultuur, een atelierruimte, openluchtruimte voor bezoekers, een ondergrondse parking en fietsenstallingen.

VLIZ en ILVO wensen bij voorkeur midden 2020 over het ingerichte gebouw te kunnen beschikken. PMV wenst daarom begin 2018 over te gaan tot de gunning van de opdracht.

KANDIDATUURSTELLING

Via deze link vindt u de nodige informatie en selectiecriteria.

Er is niet voorzien in een afzonderlijke selectieleidraad.

Wij verwachten uw kandidatuur ten laatste op maandag 6 maart om 12 uur.

MEER INFO

Voor vragen met betrekking tot de documenten en de procedure kan u terecht bij:

Bruno Schouwenaars
bruno.schouwenaars@pmv.eu
T 02 229 52 30