nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

PMV lid van Europese vereniging voor nationale financieringsinstellingen ELTI

6 jul 2020
brussel-pmv

PMV is toegetreden tot de European Association of Long-Term Investors (ELTI). Samen met nationale financiële instellingen uit heel Europa vertegenwoordigt ELTI nu 32 leden uit 21 Europese lidstaten en Turkije. De leden van ELTI hebben een gecombineerd balanstotaal of beheerd vermogen van meer dan 1.800 miljard euro. Zij zijn belangrijke partners voor hun nationale regeringen en de Europese instellingen en voor de Europese Investeringsbank (EIB).

De nationale financiële instellingen — ‘national promotional banks and institutions (NPBI’s) —  zullen naar verwachting een belangrijke rol spelen als uitvoerende partners van het toekomstige InvestEU-programma en andere Europese herstelprogramma’s. De NPBI’s zijn binnen hun regio immers het best in staat om de Europese financiële instrumenten aan te passen aan de specifieke behoeften. De intensieve samenwerking tussen de NPBI’s binnen ELTI leidt tot specifieke oplossingen op nationaal, regionaal of lokaal niveau.

CORONACRISIS

In het kader van de coronacrisis is de ELTI-leden en de internationale financiële instellingen gevraagd om nog intensiever samen te werken. De verregaande samenwerking toont aan dat NPBI’s flexibel zijn én bereid zijn om financiële instrumenten in te zetten ten behoeve van de economie in hun regio, en zeker n.a.v. de coronacrisis hun rol te spelen. Door een beroep te doen op de Europese financiële instrumenten kunnen ook in Vlaanderen de gevolgen van de coronacrisis voor de economie worden getemperd. Bovendien zorgen de ELTI-leden voor financiering op lange termijn die nodig is voor een effectief herstel in Europa.

TOEKOMSTIG HERSTEL

Laurent Zylberberg, voorzitter van ELTI: “Sinds enkele jaren wordt de rol van de NPBI’s voor de economie erkend. De huidige crisis heeft die functie alleen maar bevestigd. In Europa zijn de dynamische NPBI’s een belangrijke partner voor de actoren in de lokale economie. We zijn ervan overtuigd dat onze Europese en niet-Europese leden een belangrijke rol zullen spelen in het toekomstige herstel van de Europese economie, samen met onze partners van de Europese instellingen en de EIB-groep. Dit nieuwe lidmaatschap getuigt van de dynamiek van onze vereniging.”

AANGEWEZEN MANIER

Michel Casselman, algemeen manager van PMV: “Het lidmaatschap van ELTI is een verdere bevestiging van de nauwe samenwerking die PMV heeft opgezet in het kader van verschillende Europese garantie- en financieringsregelingen die de financiële instrumenten van PMV faciliteren. De samenwerking is het bedrijfs-DNA van PMV. Gezien de ernst van de huidige economische crisis is een gezamenlijke aanpak, die de Europese en regionale initiatieven verenigt, de aangewezen manier om onze economie door deze moeilijke periode te loodsen”.

OVER ELTI

De leden van de European Association of Long-Term Investors (ELTI) vertegenwoordigen een Europees netwerk van 32 grote langetermijnbeleggers. De ELTI-leden zijn over het algemeen nationale financiële instellingen die zich bezighouden met de bevordering van het overheidsbeleid op nationaal en EU-niveau. Zij vertegenwoordigen een gecombineerde balans van meer dan 1,8 biljoen EUR. ELTI omvat ook de Europese Investeringsbank (EIB) als permanente waarnemer en multilaterale financiële instellingen, regionale financiële instellingen en niet-bancaire instellingen als geassocieerde leden. Met zijn combinatie van leden die bijna alle EU-lidstaten vertegenwoordigen, heeft ELTI een uniek en samenhangend Europees perspectief op langetermijninvesteringen en bieden zijn leden een breed scala aan financiële oplossingen gericht op de specifieke behoeften van hun respectieve land en economie.