nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

PMV participeert in nieuw fonds ter ondersteuning van European Tech Champions

14 feb 2023
ETCI siging

De Europese Investeringsbank Groep (Europese Investeringsbank, Europees Investeringsfonds) en vijf EU-lidstaten hebben het European Tech Champions Initiative (ETCI) gelanceerd, een gegroepeerde investering in Europese fondsen die het broodnodige groeikapitaal in een laat stadium zullen kanaliseren naar veelbelovende Europese vernieuwers. Die zullen op die manier een beroep kunnen doen op bedragen boven 50 miljoen euro om op wereldschaal de concurrentie aan te gaan én om te vermijden dat Europese toptechnologie in overzeese handen terechtkomt. Het nieuwe initiatief heeft initiële toezeggingen van 3,75 miljard euro verkregen van de EIB-groep, Spanje, Duitsland, Frankrijk, Italië en België, waaronder ook van PMV.

In een wereld van alsmaar snellere evolutie en innovatie zijn techbedrijven een belangrijke troef voor het verzekeren van Europa’s internationale positie als topregio. De uitdagingen op het vlak van ontwikkeling en uitdieping van nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie, blockchaintoepassingen, quantumcomputing, cybersecurity of de zoektocht naar nieuwe materialen voor efficiëntere energiebevoorrading, worden de inzet van onze toekomstige welvaart.

Limieten Europese financieringsmarkt

Dat techbedrijven -zeker in een groeifase- botsen op de limieten van de Europese financieringsmarkt voor grotere tickets is al langer een hinderpaal gebleken ten opzichte van andere regio’s. Europa hinkt duidelijk achterop ten opzichte van Amerikaanse en Aziatische investeerders als het gaat om investeringen in series B-rondes. Hoe later het investeringsstadium, hoe groter het aandeel van Amerikaanse en Aziatische fondsen wordt. Om dat te counteren lanceert de Europese Investeringsbank (EIB) samen met vijf EU-lidstaten het European Tech Champions Initiative (ETCI).

ETCI – de hoeksteen van het Pan-Europese initiatief voor schaalvergroting, dat in februari 2022 werd gelanceerd – zal overheidsmiddelen van de deelnemende lidstaten en de EIB-groep bundelen om aanzienlijke investeringen te doen in grootschalige durfkapitaalfondsen, die op hun beurt groeifinanciering zullen verstrekken aan Europese technologiekampioenen.

ETCI zal Europa’s markten voor durfkapitaal voor schaalvergroting verdiepen door lacunes in de beschikbaarheid van financiering te overbruggen, met name voor bedrijven die bedragen van meer dan 50 miljoen euro willen aantrekken.

Groei stimuleren

Momenteel beschikken de meest veelbelovende Europese startende technologiebedrijven ofwel niet over voldoende kapitaal om op wereldschaal te concurreren, ofwel worden zij overgenomen door overzeese concurrenten, met een nettoverlies voor de Europese economie. Het wegwerken van deze “negatieve financieringsspiraal” en het dichten van de opschalingskloof kan een groot aantal hooggekwalificeerde banen in Europa creëren en de groei stimuleren.

ETCI zal helpen een activaklasse te creëren waarin Europese institutionele beleggers actief kunnen investeren en hun portefeuilles duurzaam kunnen diversifiëren, waardoor een continue financieringsstroom naar Europese scale-ups gegarandeerd blijft.  Als zodanig zal het bijdragen tot een positieve, zelfvoorzienende dynamiek in het Europese hightechlandschap.

ETCI wordt beheerd door het Europees Investeringsfonds en heeft tijdens de eerste inschrijvingsperiode toezeggingen gekregen van Spanje, Duitsland, Frankrijk, Italië en België voor een totaalbedrag van 3,25 miljard euro. De EIB-groep heeft nog eens 500 miljoen euro toegezegd, waardoor het totaal in dit stadium op 3,75 miljard euro komt. De omvang zal naar verwachting verder toenemen door toekomstige toezeggingen.

De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV is een van de investeerders in ETCI. Voor Michel Casselman, algemeen manager van PMV, kadert deze deelname in het verlengde van PMV’s activiteiten en vormt het een sluitstuk van een noodzakelijk Europese krachtenbundeling: ”Vlaanderen en bij uitbreiding Europa beschikt over een enorme poel van kennis die op het vlak van innovatie niet hoeft onder te doen voor andere regio’s. Het is noodzakelijk dat we ook op het vlak van financiering gelijke tred houden met andere continenten en het gebrek aan financiële vuurkracht onze innovatie niet op een gemakkelijke manier in hun handen duwt. Op nationaal niveau vormt dit een grote uitdaging, vandaar zijn we enorm verheugd met dit Europees initiatief waarvan ook Vlaamse techbedrijven zeker en vast de vruchten zullen plukken.”

Over het EIF

Het Europees Investeringsfonds (EIF) maakt deel uit van de Europese Investeringsbank Groep. Hoofdtaak van het fonds is het ondersteunen van Europese micro-, kleine en middelgrote ondernemingen door hen te helpen toegang te krijgen tot financiering. Het EIF ontwerpt en ontwikkelt durf- en groeikapitaal, garanties en microfinancieringsinstrumenten die specifiek op dit marktsegment zijn gericht. In deze rol draagt het EIF bij aan de verwezenlijking van belangrijke EU-beleidsdoelstellingen, zoals concurrentievermogen en groei, innovatie en digitalisering, sociale impact, vaardigheden en menselijk kapitaal, klimaatactie en ecologische duurzaamheid en meer.

Over de EIB

De Europese Investeringsbank (EIB) is actief in ongeveer 160 landen en is ’s werelds grootste multilaterale kredietverstrekker voor klimaatprojecten, evenals een belangrijke financier van innovatie, infrastructuur en MKB-kredieten. De bank verstrekt langetermijnfinanciering voor duurzame investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU.

Perscontacten

Frank Kindt, woordvoerder PMV. Frank.kindt@pmv.eu, mobiel: +32472420790

Nikos Chrysoloras, n.chrysoloras@eib.org, tel. : +352437983078 , mobiel: +32473134760

Serena Sertore, s.sertore@eib.org, tel.: +352 437 970 859