nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

PMV realiseert in 2020 recordbedrag aan investeringen van 287 miljoen euro

19 mei 2021
rittenverslag-pmv-2020

De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV zette in 2020 een recordbedrag neer van meer dan 287 miljoen euro aan investeringen en een geconsolideerd nettoresultaat van 41,6 miljoen euro[1]. Dat laatste werd onder andere gerealiseerd na exits uit Parkwind, BlueBee Holding, Borit en Global Stem Cell Technology (GST). Daarnaast speelde PMV met de coronalening een belangrijke rol in het bestrijden van de coronacrisis. Niettemin zorgde diezelfde crisis ook voor meer afwaarderingen binnen de PMV-portefeuille.

Met een totaal van meer dan 287 miljoen euro – tegenover 238 miljoen in 2019 – toonde PMV zich in 2020 opnieuw een zeer actieve investeerder binnen de contouren van haar rol als complementaire financier binnen het Vlaamse investeringslandschap. Van het geïnvesteerde bedrag waren 227 miljoen nieuwe investeringen en 60 miljoen opvolginvesteringen. Het geadviseerd en beheerd vermogen steeg naar 1,49 miljard euro, eveneens een record. PMV sluit het boekjaar af met 31 miljoen euro winst uit haar investeringsactiviteit tegenover 24 miljoen in 2019. Het is het zesde opeenvolgende jaar dat PMV mooie winstcijfers kan voorleggen.

CORONA VRAAGT EXTRA INSPANNINGEN VAN PMV

De Vlaamse regering plaatste PMV ook mee in pole position om de eerste effecten van de coronacrisis te temperen. Hiervoor zette PMV verschillende maatregelen in de markt, waaronder het verlenen van betalingsuitstel op zijn eigen portefeuille en het lanceren van de Coronalening. Daarnaast vroegen ook de uitbreiding van de Winwinlening en het nieuwe Vriendenaandeel extra inspanningen van PMV.

Michel Casselman, algemeen manager van PMV kijkt dan ook met trots terug op de prestaties van zijn team: ”De gerealiseerde cijfers laten niet onmiddellijk vermoeden hoeveel werk afgelopen jaar werd verricht. Met de coronalening alleen al moesten we immers een vloedgolf van aanvragen opvangen: meer dan 1.250 dossiers werden geanalyseerd, waarvan er 358 werden goedgekeurd. Dat is meer dan het dubbele dan de standaardfinancieringen die we vorig jaar toekenden. De activiteiten die worden uitgevoerd voor rekening van het Vlaamse gewest draaiden in 2020 ook op volle toeren, met opnieuw een zeer hoog aantal waarborgdossiers en een recordaantal Winwinleningen.”

Ondanks de sterke financiële resultaten en het positieve nettoresultaat had de coronacrisis onmiskenbaar een impact: van de 113 miljoen nettominwaarden houdt ca. 45 miljoen rechtstreeks verband met de negatieve gevolgen van de coronacrisis.

HALF MILJARD WAARBORGBEDRAG VOOR GIGARANT NV

De Vlaamse regering trok in 2020 de waarborgcapaciteit van Gigarant NV, de waarborgvennootschap van waaruit PMV waarborgen toekent vanaf 1,5 miljoen euro, op van 1,5 naar 3 miljard euro. In het kader van de tijdelijke versoepeling van de Europese staatssteunregels in het kader van de coronacrisis, kon Gigarant een aangepaste COVID-19 waarborg in de markt zetten met meer flexibiliteit. In totaal kende Gigarant 21 van die COVID-19 waarborgen toe, goed voor een goedgekeurd waarborgbedrag van bijna 408 miljoen euro en een gewaarborgd kredietbedrag van bijna 592 miljoen. Daarnaast werden nog voor meer dan 100 miljoen aan ‘gewone’ waarborgen toegekend. Aan de 18 toegekende dossiers is een kredietbedrag van 225 miljoen gekoppeld.

FUSIE MET DE VLAAMSE MILIEUHOLDING

Sinds 19 mei 2020 is PMV de nieuwe en enige aandeelhouder van Aquafin. De overdracht volgde uit het Vlaamse regeerakkoord dat bepaalde dat Aquafins vorige aandeelhouder, de Vlaamse Milieuholding, werd geïntegreerd binnen PMV. Als gevolg hiervan werd PMV 100% eigenaar van Aquafin nv en Sustainable Energy Ventures nv (SEV). Aquafin heeft een deelneming van 99,99% in Aquaplus nv. Aquaplus heeft op haar beurt een belang van 75% in Geo-Aquaplus nv. Deze vier vennootschappen worden vanaf 2020 integraal mee geconsolideerde met de PMV-groep.

Op 8 december heeft PMV het kapitaal van Aquafin verhoogd met 50 miljoen euro. Zo faciliteert PMV de verdere groei van het bedrijf en de nieuwe opdrachten diAquafin toegewezen kreeg.

 

Meer info:

Rittenverslag – In het wiel van PMV – 2020

Frank Kindt, communicatiemanager PMV, frank.kindt@pmv.eu, 0472/420790

 

[1] PMV hanteert voor de opmaak van haar balans en resultatenrekening de Belgische aanvaarde boekhoudregels (Belgian GAAP). Op basis van deze boekhoudregels gaat PMV uit van het voorzichtigheidsprincipe, waarbij niet gerealiseerde meerwaarden niet worden erkend in de cijfers, terwijl niet gerealiseerde waardeverminderingen wel al worden opgenomen.