nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

PMV slaagt met succes voor EU-pijlerbeoordeling (EU-pillar assessment)

21 dec 2021
europese_commissie-logo-pmv

Uit de pijlerbeoordeling van de Europese Commissie is gebleken dat de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV organisatorisch en financieel voldoet om als partnerorganisatie van de Europese Commissie te werken met EU-middelen onder het InvestEU programma.

De Pijlerbeoordeling van de Europese Commissie is een grondig en uitgebreid proces waarin wordt onderzocht of een organisatie al dan niet voldoet aan de vereisten van artikel 154 van de Financiële Verordening (EU) 2018/1046. Het analyseert pijlers die betrekking hebben op het interne controlesysteem, het boekhoudsysteem, een onafhankelijke externe audit, het verstrekken van financiering uit EU-middelen via subsidies, aanbestedingen, financieringsinstrumenten, uitsluiting van toegang tot financiering, publicatie van informatie over ontvangers en bescherming van persoonsgegevens. De Commissie wil zich via die beoordeling ervan vergewissen dat deze entiteiten, wanneer zij EU-middelen beheren, een niveau van bescherming van de financiële belangen van de EC garanderen dat gelijkwaardig is aan het niveau dat krachtens de Financiële verordening vereist wordt voor rechtstreeks beheer.

Belangrijke rol in het IN het InvestEU-programma

PMV werd beoordeeld op acht van de negen voornoemde pijlers. Enkel het gedeelte subsidies viel voor PMV als investeringsmaatschappij niet onder het pillar assessment. Door de pijlerbeoordeling met succes af te ronden, komt PMV in aanmerking om door de Europese Commissie te worden belast met de uitvoering van EU-middelen.

Michel Casselman, algemeen manager van PMV en tevens Steering Board member voor het InvestEU-programma is opgetogen met de resultaten van de pijlerbeoordeling: ”Het pillar assessment is niet enkel een bevestiging van de soliditeit van PMV als organisatie, maar vooral het resultaat van de jarenlange inzet en gedrevenheid van de verschillende PMV-collega’s. Ik ben hen dan ook uitermate dankbaar dat we samen deze belangrijke mijlpaal hebben bereikt. Als zodanig heeft PMV aangetoond een betrouwbare en transparante organisatie te zijn, met geschikte en beproefde interne procedures voor het beheer van EU-middelen.”

De positieve beoordeling is potentieel ook een belangrijk gegeven voor de Vlaamse economie. Hierdoor is PMV immers in de mogelijkheid om een rol te gaan spelen in het InvestEU-programma, waardoor een deel van de 26,2 miljard euro aan Europese garanties ten goede kunnen komen van Vlaamse kmo’s. Met het InvestEU-programma wil Europa de Europese economieën en samenlevingen duurzamer, veerkrachtiger en beter voorbereid maken op de uitdagingen en kansen van de groene en digitale transitie.

InvestEU ondersteunt investeringen in essentiële sectoren zoals infrastructuur, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, onderzoek en innovatie, milieu, landbouw, digitale technologie, onderwijs, gezondheidszorg en sociale projecten. Door dit soort projecten te steunen en daarmee nieuwe investeerders aan te trekken, zou het InvestEU Programma meer dan 372 miljard euro aan investeringen in de hele EU moeten mobiliseren gedurende een periode van 7 jaar.

Contact

Frank Kindt, woordvoerder PMV, frank.kindt@pmv.eu, 0472/420790