nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

PMV stapt in het SI³ Fund, een nieuw impactfonds

17 aug 2022
Impactfonds SI³

PMV stapt naast FPIM en Piet Colruyt mee in het SI³ Fund, een nieuw zogeheten impact-investeringsfonds dat de strijd wil aanbinden met sociale ongelijkheid dicht bij huis. Het SI3 Fund, waar ook drie Nederlandse stichtingen aan deelnemen, investeert in ondernemingen die met hun diensten of producten bijdragen aan een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft. Daarbij stelt het fonds het belang van sociaal rendement gelijk aan dat van financieel rendement. 

Onder anderen Piet Colruyt (supermarktketen Colruyt), Astrid Leyssens en Guus van Puijenbroek (aandeelhouders Mediahuis en als koppel investeerders in duurzaamheidsprojecten) Kalo Bagijn (BinckBank, Brand New Day) en Myleen Verstraete (impactbelegger en bestuurslid van PYM) hebben geïnvesteerd in het fonds. Het SI3 Fund heeft na de eerste ronde geld ophalen zo’n 10,5 miljoen euro in kas. De oprichters verwachten dat het fonds op korte termijn tot boven de 20 miljoen euro doorgroeit omdat meer investeerders zich melden.  Het SI3 Fund wordt beheerd door fondsmanagers Jamy Goewie en Pieter Oostlander van de Shaping Impact Group, die nog twee andere impact-investeringsfondsen in beheer heeft. “We zien dat een opeenstapeling van crisissen de ongelijkheid in angstaanjagend tempo verder aanjaagt”, aldus mede-investeerder Astrid Leyssens. “Het SI3 Fund is gestoeld op de gedachte dat een groot deel van de ongelijkheidsproblematiek met sociaal ondernemen is op te lossen.”

Ondernemersinitiatieven

De oprichters en de investeerders van het fonds maken zich grote zorgen om bijvoorbeeld de inkomensongelijkheid, ongelijkheid in onderwijskansen en de schuldenproblematiek, zegt fondsmanager Goewie. “De overheid en goede doelen kunnen al die problemen niet alleen oplossen. Er zijn ook ondernemers nodig. Hoewel het impact-investeren de laatste jaren sterk in opkomst is, staat bij veel van de impact-investeringsfondsen nog vaak rendement meer centraal dan het maatschappelijke effect van investeringen”.

Het aanpakken van sociale problematiek met behulp van ondernemersinitiatieven vergt vaak een langere adem. Goewie spreekt dan ook van “geduldkapitaal”. De bedrijven die door het SI3 Fund onder de loep worden genomen zijn al een tijd bezig en hebben vanwege hun sociale missie in de aanloop vaak ook donatiegeld en of subsidies gekregen. “Als er een bewezen product is waar ook vraag naar is, willen wij een bedrijf graag helpen om verder te groeien en hun impact te verveelvoudigen. Sociaal ondernemerschap is enorm geprofessionaliseerd en veel van de ondernemers die wij spreken hebben al een zeker trackrecord, maar passend kapitaal kunnen ze niet vinden.”

Ook FPIM en PMV nemen deel aan het fonds. Via haar filiaal FPIM Relaunch wil de federale overheid investeren in een duurzame relance van de economie, die bijdraagt aan een inclusievere maatschappij. Koen Van Loo, CEO van FPIM en Céline Vaessen, CEO van FPIM Relaunch: “FPIM Relaunch ondersteunt bedrijven en fondsen die innoveren op het gebied van onder andere inclusie en digitale geletterdheid. Het SI3 Fonds Gelijke Kansen is goed gealigneerd met onze eigen ambities om de bloei van de Belgische economie te stimuleren en tegelijk sociale problemen aan te pakken.’’

Michel Casselman, algemeen manager van PMV: ”We zijn ervan overtuigd dat inclusief én winstgevend ondernemerschap een katalysatoreffect creëert voor een sterker sociaal weefsel, wat ook onze planeet en maatschappij ten goede komt. Omdat het tot de kern van onze missie  behoort om vanuit een langetermijnperspectief daarvoor adequate financiering te voorzien, stappen we met volle overtuiging mee in het SI3-fonds.”

Cornerstone investor Piet Colruyt: “Voor mij is impact investeren een van de belangrijkste manieren om succesvol verandering tot stand te brengen. De ingewikkelde problematiek in de samenleving vraagt om duurzame, structurele oplossingen en ondernemers zijn over het algemeen goed gepositioneerd om een lange termijn strategie te ontwikkelen. Het hebben van een bedrijf dat ook rendabel moet zijn helpt met de focus op lange termijn waarbij het bedrijf gezond houden ook een voorwaarde is om de sociale impact te garanderen.”

Bevoorrechte positie

Bedrijven die door het SI3 Fund worden gesteund kunnen rekenen op een investering tussen de 500.000 en 1,5 miljoen euro. Daarnaast staat het fonds maatschappelijke ondernemers terzijde met managementadvies, intensieve begeleiding, praktische ondersteuning en allerhande tools. Een deel van de aandeelhouders draagt behalve met kapitaal ook actief bij met hun kennis en netwerk. Het SI3 Fund onderscheidt zich van andere impact-investeringsfondsen doordat het maatschappelijke effect van de investeringen ook daadwerkelijk in kaart wordt gebracht. Het maatschappelijk rendement, ofwel wat het de maatschappij oplevert of aan schade bespaart, moet minstens het drievoudige bedragen van de gedane investering. De investeerders krijgen van het fonds inzicht in het maatschappelijk rendement.

De meeste investeerders in het fonds hebben er een bedrag van tussen de 250.000 en 750.000 euro in gestoken. Goewie: “Het is mooi om te zien dat onze investeerders inzien dat de groeiende ongelijkheidskloof in de samenleving slimme en doortastende oplossingen vergt en dat zij daaraan willen bijdragen. Zij zijn zich bewust van hun bevoorrechte positie en vinden het belangrijk dat bedrijven met veel maatschappelijke impact verder kunnen groeien. Het belang van een inclusieve samenleving en het willen bijdragen aan gelijkere kansen is wat onze investeerders bindt.”

Over Shaping Impact Group

Shaping Impact Group beheert 3 impact investeringsfondsen die focussen op positieve maatschappelijke innovatie. We bieden groeikapitaal aan vooruitstrevende sociale ondernemingen die bouwen aan een betere toekomst voor mens en milieu. Portefeuillebedrijven krijgen uitgebreide management-ondersteuning die hen toelaat om zowel hun bedrijf als hun impact naar een hoger niveau te tillen. Al meer dan 10 jaar stellen we vermogende particulieren, fondsen en stichtingen in staat om met hun middelen een maximale sociale impact te creëren op een ondernemende en financieel duurzame manier.

Over SI3 Gelijke Kansen Fonds

Met het SI3 Gelijke Kansen Fonds, beheerd door Shaping Impact Group, investeren we in een samenleving waar iedereen een plek heeft, volwaardig mee kan doen en zichzelf kan zijn. Met kapitaal en managementondersteuning investeert SI3 Fund in ondernemingen die aantoonbaar, rechtstreeks en structureel bijdragen aan het bevorderen van kansengelijkheid in de samenleving. We doen dat met een gedreven team en een netwerk van experts op verschillende thema’s binnen kansenongelijkheid. Met SI3 Gelijke Kansen Fonds stellen we ons tot doel om middels onze investeringen in impactvolle bedrijven de kansen om mee te doen in de maatschappij voor 1 miljoen mensen te verbeteren.

Over SFPIM

SFPIM Relaunch is een dochtervennootschap van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (SFPIM), het ‘Sovereign Wealth Fund’ van België.

De belangrijkste doelstellingen van SFPIM Relaunch zijn enerzijds, de Belgische economie her op te starten na de impact van de lockdowns in het kader van de Covid-19-crisis en anderzijds, de uitdagingen van morgen aan te gaan door de welvaart van de economie en werkgelegenheid in België te bevorderen. SFPIM Relaunch streeft naar lange termijn winstgevendheid, in combinatie met het bevorderen van deugdelijk ondernemingsbestuur en deugdelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen. SFPIM Relaunch ondersteunt bestaande of op te richten Belgische bedrijven waarvan het businessmodel, naast een normaal financieel rendement, een belangrijke bijdrage levert aan de transitie op het vlak van mobiliteit, inclusie, productiviteit en/of digitalisering. Dit doet zij door ‘smart capital solutions’ aan te bieden, zowel in equity als in leningen.

contactpersoon SFPIM: Martin de Brabant

E-mail: m.debrabant@sfpi-fpim.be

Tel: +32 499 18 27 62

Over PMV

PMV is een Vlaamse investeringsmaatschappij de toekomst van de Vlaamse economie vormgeeft. PMV financiert beloftevolle bedrijven van bij de prille start, tot en met de groei en internationalisering. PMV biedt financiële oplossingen op maat aan alle ondernemers met een goed businessplan en een sterk managementteam. Zij doet dat met kapitaal, leningen en waarborgen. Daarnaast realiseert zij met en voor de overheid, en andere partners, projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen. PMV beschikt over een portfolio met 1,6 miljard euro in beheer.

Contactpersoon PMV: Frank Kindt

E-mail: frank.kindt@pmv.eu

Tel: +32 472 42 07 90

Contactpersoon Shaping Impact Group (voor aanvullende informatie en interviews
Flore Beaumond of Jamy Goewie
e-mail: flore@shapingimpact.group of jamy@shapingimpact.group
tel Flore: +32 470 51 08 84 of tel Jamy: +31 6 506 777 81
www.shapingimpact.group