nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

PMV steunt KMO’s met flexibele langetermijnleningen

29 jan 2020
eib-corporate-loans-pmv

PMV breidt haar aanbod van flexibele financieringsinstrumenten uit met langetermijnleningen voor grotere KMO’s die op die manier hun financiering kunnen diversifiëren. PMV zet daarvoor een platform op van 100 miljoen euro, in samenwerking met de Europese Investeringsbank (EIB). De leningen (5-15 miljoen) moeten het de bedrijven mogelijk maken hun schuldstructuur te diversifiëren en evenwichtiger te maken, waardoor ze beter bestand zijn tegen toekomstige rentestijgingen. De leningen zullen een looptijd hebben tussen 5 en 10 jaar, met een vaste of variabele rente tussen 2% en 4% en een terugbetaling integraal op de eindvervaldag, of met een aflossingsschema na een gratieperiode.

Met flexibele langetermijnleningen wil PMV KMO’s met groei- of investeringsplannen de mogelijkheid bieden om hun financiering verder te diversifiëren, en aanvullende oplossingen aanreiken voor de klassieke banklening. “Die is vandaag heel goedkoop maar bestaat minder op heel lange termijn. Met een spreiding van het aantal financieringsvormen worden KMO’s weerbaarder tegen toekomstige rentestijgingen of andere marktschommelingen. Bovendien geeft het hen de mogelijkheid werkkapitaal vrij te maken voor de financiering van verdere groei.

INTERESSANTE RENTE

Grote bedrijven spreiden op die manier al veel langer hun financiering via obligatieleningen, wat minder gemakkelijk haalbaar is voor KMO’s. De samenwerking met EIB maakt het daarbij mogelijk om een interessante rente aan te bieden”, aldus Filip Lacquet, groepsmanager bedrijfsfinanciering bij PMV. EIB Directeur-Generaal Jean-Christophe Laloux voegt toe: “De EIB is niet alleen maar een Bank, maar ook een Europese Instelling met een heel duidelijk doel: het verbeteren van mensenlevens middels haar investeringen. KMO’s zijn de motor van de Vlaamse economie en zorgen voor een erg belangrijk deel van de werkgelegenheid. In een tijd van onzekerheid op geopolitiek, economisch en klimaatgebied, is het voor ons belangrijk om deze bedrijven een steun in de rug te geven.”

AANVULLING BANKFINANCIERING

Deze financieringsoplossingen van PMV houden rekening met de behoeften van de lenende bedrijven, en vullen de klassieke bankfinanciering aan. Banken of andere leningverschaffers moeten overigens minstens 50% van de totale schuldfinanciering op zich nemen vooraleer een onderneming een beroep kan doen op een PMV-lening. PMV zal het platform beheren en zal verantwoordelijk zijn voor het aanbrengen en uitvoeren van de deals. PMV richt zich met de flexibele langetermijnleningen op bedrijven met een voorzichtig financieel profiel en een relatief lage schuldgraad. De nieuwe leningformule komt er na gesprekken met vele bedrijven en een studie door onderzoeksbureau Roland Berger.