nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

PMV verkoopt belang in Parkwind

28 apr 2020
parkwind-pmv

Virya Energy (de energieholding van Colruyt Group en Korys) en Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) hebben een akkoord getekend over de overname van de aandelen van PMV in Parkwind. Na de transactie zal Virya Energy 100% van de aandelen van Parkwind aanhouden. naast andere participaties in hernieuwbare energie bedrijven. 

Parkwind is een Belgisch bedrijf actief in de ontwikkeling, financiering, bouw en exploitatie van offshore windparken.  Colruyt Group, Korys en PMV investeren in offshore windenergie sinds 2009, eerst via Belwind en sinds 2012 via de participatie in Parkwind. Dankzij deze samenwerking is Parkwind uitgegroeid tot een succesvolle ontwikkelaar van offshore windparken, die zowel in België als in het buitenland actief is.

SAMENWERKING

Na deze transactie zullen Parkwind en PMV blijven samenwerken voor de ontwikkeling van nieuwe offshore windparken in de Europese Unie. In het kader van deze overeenkomst verwerft PMV een minderheidsbelang in Arcadis Ost 1, een Duits windpark dat door Parkwind ontwikkeld wordt in de Baltische Zee.

GOEDKEURING

De transactie is onderworpen aan de goedkeuring door de regulerende autoriteiten. Closing van de transactie wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2020.

OVER PARKWIND

Met meer dan 10 jaar ervaring in het ontwikkelen, financieren en beheren van offshore windparken, heeft Parkwind een unieke positie verworven in de sector. Het geïnstalleerd vermogen bedraagt reeds 552 MW en Parkwind wil het aandeel van groene energie verder verhogen in samenwerking met lokale gemeenschappen, overheden en leveranciers. Parkwind ontwikkelt op heden een bijkomend vermogen van 219 MW in de Noordzee en vergroot haar internationale aanwezigheid met het Arcadis Ost 1 project in Duitsland (257 MW) en het Oriel Windfarm project in Ierland (330 MW). Door de toepassing van nieuwe technologieën, innovatieve ontwerpoplossingen en installatie-technieken verzekert Parkwind de overgang naar duurzame energie met respect voor zowel het milieu als alle belanghebbenden.

OVER VIRYA ENERGY

Virya Energy werd eind 2019 opgericht door Colruyt Group en Korys met als doel het samenbrengen van hun participaties in hernieuwbare energie. Virya Energy heeft op heden belangen in Parkwind, een Belgisch bedrijf dat actief is op vlak van offshore windenergie, en in Eurowatt, een bedrijf dat voornamelijk actief is in onshore windnergie in Frankrijk, maar dat ook in de Poolse, Spaanse en Portugese hernieuwbare energiesector actief is. Virya Energy focust op de ontwikkeling, financiering, bouw en exploitatie van hernieuwbare energiebronnen en ambieert internationale expansie. Door het samenbrengen van haar participaties wil Virya Energy technologische en kennisuitwisseling tussen
haar teams bevorderen en schaalvoordelen creëren om een belangrijke speler te blijven in de snel wijzigende hernieuwbare energiesector.