nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

PMV/z en PMV halen samen een InnovFin-garantie van EIF binnen

29 apr 2018
innovfin-pmv

De garantie vloeit voort uit de InnovFin kmo Garantiefaciliteit (InnovFin SME Guarantee Facility) met de financiële steun van de Europese Unie onder het Horizon 2020-plan en van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). EFSI werd gecreëerd binnen het Investeringsplan voor Europa (‘het plan Juncker’). Het doel van EFSI is het ondersteunen van de financiering en realisatie van productieve investeringen binnen de Europese Unie en het verzekeren van een betere toegang tot financiering.

De InnovFin-garantieregeling zal PMV en PMV/z toelaten om hun financiële mogelijkheden verder uit te breiden. Wat PMV/z betreft gaat het vooral om investeringsdossiers in snelgroeiende en/of innovatieve kmo’s die voor meer dan 150.000 euro gebruik maken van de kmo-cofinanciering. Dergelijke ondernemingen worden immers beschouwd als meer risicovol. Ook (converteerbare) leningen die vanuit PMV worden gegeven voor innovatieve ondernemingen met een beperkte financieringsbehoefte kunnen genieten van de garantie. Dankzij InnovFin, zullen PFV and PMV gestimuleerd worden om leningen tegen meer voordelige voorwaarden te verschaffen aan innovatieve kmo’s.

Het betreft 25 miljoen euro aan nieuwe kredieten, gespreid over twee jaar, waarvan het eventuele verlies voor 50 % is gewaarborgd door InnovFin.

Men verwacht dat er in totaal ongeveer 100 vernieuwende kmo’s gemakkelijker toegang zullen krijgen tot financiering ten gevolge van deze nieuwe garantieregeling.

 

EIF Chief Executive, Pier Luigi Gillibert“Ik ben verheugd om dit door het EFSI ondersteunde InnovFin akkoord met PMV te mogen aankondigen. PMV is een van onze langetermijnpartners en we zijn blij dat deze nieuwe overeenkomst de organisatie zal helpen om innovatieve kmo’s en midcaps te ondersteunen.”

 

Michel Casselman, algemeen manager van PMV“Wij streven ernaar om het ondernemerschap en professionalisme in alle sectoren aan te moedigen, zeker ook van innovatieve en vernieuwende kmo’s, die niet altijd de meest evidente keuzes zijn. Dankzij de steun van het EIF zijn we nu in staat om de risico’s beter te spreiden en meer kansen te geven aan de innovatoren van morgen.”

 

OVER EIF

Het Europees Investeringsfonds (EIF) is deel van de Europese Investeringsbank-groep. Dit fonds heeft als centrale doel om middelgrote, kleine en micro-bedrijven in de Europese Unie te ondersteunen door hen toegang te verschaffen tot financiering. EIF ontwerpt en ontwikkelt risico- en groeikapitaal, waarborgen en microfinanciering die specifiek zijn gericht op dit marktsegment. Met deze rol bevordert EIF de EU-doelstellingen op het vlak van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, ondernemerschap, groei en werkgelegenheid. Meer informatie over de werkzaamheden van EIF onder EFSI is hier beschikbaar.

 

OVER PMV EN PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN NV

PMV is een doe- en durfbedrijf dat de toekomst van de Vlaamse economie vormgeeft. Zij financiert beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot en met de groei en internationalisering. Met en voor de overheid, en andere partners, realiseert zij projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen. www.pmv.eu

Participatiefonds Vlaanderen nv is een dochtermaatschappij van de PMV-groep en deel van PMV/z, dat aan ambitieuze starters en aan onze zelfstandige ondernemers standaard financieringsoplossingen biedt op maat. Ondernemers kunnen bij PMV/z terecht voor een Winwinlening, een Startlening+, een waarborg, kmo-cofinanciering of een combinatie van deze vier. Meer info via www.pmvz.eu

 

OVER HET INVESTERINSPLAN VOOR EUROPA, HET ZGN. JUNCKERPLAN

Het Investeringsplan voor Europa, het Junckerplan, richt zich op het stimuleren van investeringen om jobs en groei te creëren door een slimmer gebruik van nieuwe en bestaande financiële middelen. Dit gebeurt door het wegnemen van hinderpalen voor investeringen en door het leveren van visibiliteit en technische ondersteuning bij investeringsprojecten. Meer informatie over de werkzaamheden van het EIF onder EFSI is beschikbaar hier.

EFSI ziet al de resultaten. Men verwacht dat de projecten en overeenkomsten die tot nu toe zijn goedgekeurd voor financiering onder EFSI meer dan 284 miljard euro aan investeringen zullen mobiliseren, verspreid over 28 lidstaten en zo 611 000 kmo’s zullen ondersteunen. Op basis van dit succes stelde de Europese Commissie op 14 September 2016 voor om het plan uit te breiden, de slagkracht en de duur uit te breiden en de sterke punten nog uit te diepen. Het Europees Parlement en de Lidstaten stelden de “EFSI 2.0” Regulering vast in december 2017. De laatste cijfers over EFSI per sector en land zijn hier beschikbaar.

 

OVER INNOVFIN

De InnovFin SME Guarantee Facility is opgericht onder het “EU InnovFin Finance for Innovators” initiatief dat werd ontwikkeld onder Horizon 2020, het EU Framework Programme voor research en innovatie. Het voorziet in garanties en tegenwaarborgen op schuldfinanciering voor bedragen tussen € 25,000 en € 7.5 miljoen om de toegang tot leningen te verbeteren voor innovatieve kleine en middelgrote ondernemingen en kleine mid-caps (tot 499 werknemers). Het wordt gemanaged door EIF en uitgerold via financiële intermediairen –banken en andere financiële instellingen– in EU Lidstaten en geassocieerde landen. Met deze regeling worden financiële intermediairen gewaarborgd door de EU en het EIF voor een deel van hun verliezen die voortvloeien uit de schuldfinanciering die gedekt is door de regeling.

 

PERSCONTACTEN:

EIF: David Yormesor
Tel.: +352 24 85 81 346, e-mail: d.yormesor@eif.org

PMV: Frank Kindt
Tel: +32 (0)472 42 07 90 , e-mail: Frank.kindt@pmv.eu

Europese Commissie: Siobhan Millbright

Tel.: +32 22957361, e-mail: Siobhan.millbright@ec.europa.eu