nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

PMV zet schouders onder incubatorfonds Biotope Ventures

Met een participatie van 1 miljoen euro op een totaalbedrag van 4,5 miljoen is de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV een belangrijke investeerder in het “Biotope Ventures”-fonds. Dit fonds met incubatieprogramma, verschaft geselecteerde bedrijven startkapitaal. Zo kunnen ze zich gedurende een periode van ongeveer twaalf maanden bewijzen en met begeleiding door het Biotope management klaarstomen voor opvolgfinanciering dat de verdere uitbouw van de onderneming moet toelaten. Die duurzame manier van investeren moet jonge ondernemers het vertrouwen geven om hun ambitie verder vorm te geven en hun aanwezigheid te verankeren in de Vlaamse regio.

Biotope Ventures is als pre-seed incubatorfonds uniek in zijn aanpak, aldus Biotope. De focus ligt volledig op de investering in de prille startfase van jonge bedrijven in biotechnologie voor gezondheidszorg of duurzame landbouwtechnologie. De financiering van innovatie in een vroeg stadium moet hen stimuleren om de vaak risicovolle kloof te dichten tussen wetenschap enerzijds en praktische toepassingen anderzijds. Wanneer jonge bedrijven van bij de start voldoende financiële middelen hebben, kunnen ze sneller van de conceptfase naar een levensvatbaar bedrijf evolueren. Biotope Ventures kan dit proces versnellen bij jonge, beloftevolle biotech-ondernemingen, die door het bestaande biotope-incubatorprogramma worden ondersteund.

Michel Casselman, General Manager PMV: “In periodes van transitie zoeken ondernemers volop naar nieuwe technologieën. Innovatie speelt een essentiële rol bij de gevolgen van klimaatverandering, duurzame landbouw en gezonde voeding. Die ambitie moet PMV als investeringsmaatschappij volop ondersteunen. Zo’n jonge onderneming start nooit helemaal zonder risico. Dankzij het incubatorprogramma krijgt de startup, onder deskundige begeleiding en met een eerste investeringsticket in de hand, de kans om zijn businessplan verder uit te werken en te onderbouwen. Op die manier kunnen de startups zich optimaal voorbereiden op nieuwe kapitaalrondes, waarvoor ze ook bij PMV kunnen aankloppen.”

Het fonds lanceert zich met een eerste closing van 4,5 miljoen euro, dat opgehaald wordt bij hoeksteeninvesteerders PMV, AIF, The Nest, Quantum Biotech, Post Verba Verbera, BNPPF en het VIB zelf.

Het VIB is ervan overtuigd dat dit fonds de groei van het biotech-ecosysteem in Vlaanderen zal doen toenemen. Het nodigt nieuwe bedrijven maar ook private en publieke investeerders uit om de inspanningen hiervoor verder te ondersteunen. De jonge bedrijven Bolder Foods (https://biotope.sites.vib.be/en/bolder-foods) , producent van diervrije kaas, en Infix  (https://biotope.sites.vib.be/en/n-fix)  konden al rekenen op steun van het fonds.

Michel Casselman, General Manager PMV: “Dat het fonds zich richt op duurzame innovatie in agricultuur, voeding en gezondheid om de mensen en onze planeet vooruit te helpen, is een belangrijk element in onze participatie op korte en lange termijn. De maatschappelijke return op een investering zal steeds meer aan belang winnen. Deze duurzame benadering vinden we terug in de ambitie van het fonds om op termijn te evolueren naar een evergreen incubatorstructuur. Het VIB wil met Biotope Ventures continue investeringen in prille bedrijven in Vlaanderen aanmoedigen. Dat moet intellectueel kapitaal uit binnen- en buitenland aantrekken: een ambitie die perfect past binnen PMV’s strategische aanpak als investeringspartner.”