nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

PMV zet voor het vijfde jaar op rij een positief nettoresultaat neer

22 mei 2019
Jaarverslag PMV 2018

PMV zet voor het vijfde jaar op rij een positief nettoresultaat neer. Dat resultaat bedroeg in 2018 3,9 miljoen. PMV realiseerde daarbij een totaal van 134 miljoen aan nieuwe investeringen. De gerealiseerde meerwaarden kwamen uit op 32,1 miljoen tegenover 44 miljoen nettominwaarden.

Van de 134 miljoen aan investeringen ging 72,5 miljoen euro naar nieuwe of bijkomende kapitaalsparticipaties en 61,7 naar leningen. Het vermogen onder beheer bedroeg 1,21 miljard.

PMV hanteert voor de opmaak van haar balans en resultatenrekening de Belgische aanvaarde boekhoudregels (Belgian GAAP). Op basis van deze boekhoudregels gaat PMV uit van het voorzichtigheidsprincipe, waarbij niet gerealiseerde meerwaarden niet worden erkend in de cijfers, terwijl niet geraliseeerde waardeverminderingen wel al worden opgenomen.

 

KAPITAAL

Vanuit PMV nv werden nieuwe participaties genomen en bijkomende kapitaalvolstortingen o.a. gedaan in Lindacare, Comics Station Antwerp, Oxypoint, Sentea, The Belgian Chocolate Experience, InvestSuite, Media Invest Vlaanderen, Etherna, Scriptbook, Ontoforce, Piesync, AgroSavfe, Confo Therapeutics, Eyeco, Indigo Diabetes, Itineris, The fourth law, Remynd, Confo Therapeutics, AgroSavfe, Global Stem cell Technology, Teamleader, Exact Imaging, FNG Group en Trod Medical.

Desinvesteringen werden gedaan in de dossiers Trendminer, Porphyrio, Argenx en Celyad.

 

LENINGEN

Nieuwe leningen werden o.a. toegekend aan de volgende bedrijven: Luceda, Kebony, AS, CoScale, FRX Polymers, Unifly, MiDiagnostics, Fast Forward Pharmaceuticals, Bloom Technologies, PRC Laser Group, Sereni, Creasogno, DL-VH, Aveno, museumPASSmusées, Trividend, Sequana, Herself, Bluebee en UPM.

PMV-groep kent niet alleen rechtstreeks leningen toe, maar beheert ook twee fondsen die mezzaninefinanciering verschaffen aan bedrijven. PMV Beheer nv treedt op als zaakvoerder van Mezzanine Partners Management bvba, die op haar beurt zaakvoerder is van het mezzaninefonds Mezzanine Partners 1 Comm. VA. Dit fonds werd in de loop van 2014 samen met Capital@Rent nv opgericht. PMV Beheer sluit het boekjaar af met een winst van 22.714 euro.

Eind 2017 werd een tweede mezzaninefonds opgericht. PMV is samen met Capital@Rent zaakvoerder van Mezzanine Partners Management 2 die het beheer van Mezzanine Partners 2 voert. PMV heeft in 2018 dit fonds bijkomend gefinancierd.

 

WAARBORGEN

PMV beheert de activiteiten van Gigarant nv. Alle aandelen van Gigarant, op één na, zijn in handen van het Vlaamse Gewest. In 2018 werden 19 waarborgen toegekend wat overeenstemt met een toegekend waarborgbedrag van 178,3 miljoen euro en een onderliggende financiering van 362,2 miljoen euro. Het totaal uitstaande waarborgbedrag op einde jaar bedraagt 223 miljoen euro.

 

PMV FONDSINVESTERINGEN

Per eind 2018 bestaat de fondsenportefeuille van PMV uit participaties in 30 fondsen. Tijdens het boekjaar werden er 20,3 miljoen euro kapitaalvolstortingen uitgevoerd en 5 miljoen euro kapitaalverminderingen ontvangen.

 

STANDAARDFINANCIERING VOOR STARTERS EN GROEIERS

LENINGEN

Via PMV/z-Leningen nv (vroeger Participatiefonds-Vlaanderen nv) worden gestandaardiseerde leningen aangeboden. In 2018 werd het productengamma uitgebreid. Het bestaat nu uit de Startlening die bedoeld is voor starters en de Cofinanciering /Cofinanciering+ waarbij een private investeerder een minimaal percentage van het project financiert. In het boekjaar 2018 werden er voor 30,3 miljoen euro aan leningen goedgekeurd: 25,1 miljoen euro aan Cofinancieringen en 5,2 miljoen euro aan Startleningen. In totaal ging het om 221 leningen, waarvan 156 starters.

WAARBORGEN

Bij PMV/z-Waarborgen nv (vroeger Waarborgbeheer nv), een 100 %-dochtervennootschap van PMV, is het gebruik van de Waarborgregeling ten opzichte van vorig jaar gestegen van 259,9 miljoen euro (voor 1.940 verbintenissen) naar 272,8 miljoen euro (voor 2.008 verbintenissen). De vennootschap verstrekt zelf geen waarborgen, maar treedt op als beheerder in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest. Zij ontvangt een vergoeding voor dit beheer.

PMV/z-Waarborgen nv staat ook in voor de registratie van de Winwinleningen. In 2018 werden 2.621 Winwinleningen geregistreerd en dit voor een totaalbedrag van 59 miljoen euro. Dit komt neer op een stijging van 2,6 % in aantal een daling van 2 % in bedrag tegenover 2017. Alle verrichtingen die betrekking hebben op de Waarborgregeling vallen buiten de balans van PMV/z-Waarborgen en worden geboekt op afzonderlijke rekeningen, waarvan een financiële rapportering wordt overgemaakt aan de bevoegde dienstenvan het Vlaamse Gewest.

 

INVESTERINGEN IN INFRASTRUCTUUR EN VASTGOED

INFRASTRUCTUUR EN ENERGIE

In de loop van 2018 werd financiering toegekend aan de volgende dossiers die actief zijn in infrastructuur en energie: Xant, AWT Gent, Less 2, Less 3, Helexia Flanders, Kevlin-X, Thaumas, Storm Holding 2, Storm Holding 3, North Sea Wind, Epico NL 3, SPV Gazometer en Greeni Too. Een aantal van de vermelde investeringen werden uitgevoerd via EPICo CIP nv dat begin 2017 werd opgericht. PMV bezit 90 % van de vennootschap. De vennootschap co-investeert met EPICo nv in infrastructuurprojecten in de Eurozone met een bijzondere focus op de Benelux.

 

VASTGOED

De volgende vastgoeddossiers werden gefinancierd in 2018: Pionier Construct, Pionier Land, Turnhout Kantoren Land, Turnhout Kantoren Construct, TLG Science Park, VIB Bio-Incubator, Hexagon Invest, Panquin Land, Panquin Construct, Inclusie Invest, BlueChem building, Picpussen, Hof van Lorreinen, Blairon, Arts Gebroeders Immobilière, VDD Project Development, Gentbrugge Kerkstraat Development, Gentbrugge Kerkstraat Land, Kasteel ter Ham, Heirbrug, Oak Tree Projects, Re-Vive Zorro, Re-Vive Minerva, Re-Vive Oudenaarde, Imoya en Land Bank Vooruitzicht.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij

Frank Kindt| PMV
Communicatiemanager

Frank.Kindt@pmv.eu

+32 472 42 07 90